Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2020


Årsmöte Aspeboda Ridklubb 2020

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
  Natalie Larsson
 3. Anmälan av styrelsen val av sekreterare vid årsmötet
  Johanna Andersson
 4. Fastställande av röstlängd
  4st, inklusive ordförande
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
  Per Horn och Elin Johansson
 6. Fastställande av dagordning
  Tillägg av övriga punkter a – c
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning lyst
  Ja. Det hade kunnat varit tydligare, men tillfredställande för att hålla mötet.
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
  Se nedan. Tydlig redovisning.
 9. Revisorernas berättelse
  Granskat ekonomin med tillfredställelse, men saknar insyn i verksamheten. Nästa år ska styrelsen skicka protokoll och verksamhetsberättelse till revisorn.
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
  Klubben gick plus ca 1800kr, vi klarar oss tack vare anläggningskorten.
 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
  Årsmötet finner att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2019.
 12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för de i 17§ andra stycket angivna antalet
  Årsmötet beslutar om, 1 ordförande, 3 ledamöter, 2 suppleant
 13. Val av ordförande för föreningen
  Johanna Andersson, 2 år
 14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
  Lena Pålsson           Ledamot 2 år
  Ida Nordahl             Ledamot 1 år
  Elin Johansson         Suppleant 2 år
  Natalie Larsson       Suppleant 1 år
 15. -
 16. -
 17. Val av revisor
  Anna Fredriksson
  Årsmötet finner att en revisor är tillräckligt då inga ytterligare kandidater finnes.
 18. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
  Två
 19. Val på ett år i valberedningen
  Denise Jonsson och Sophia Westerloui
 20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
  Årsmötet lämnar till styrelsen att utse lämplig representant för var möte.
 21. Fastställande av årsavgift nästkommande år 2021
  350kr och 700kr
  Ridklubben kommer att betala ca 250kr/medlem även i familjemedlemskapet till förbunden varför det är till fördel för ridklubben att endast aktiva personer i familjen är medlemmar.

 22. Övriga ärenden som enligt 13§ kan upptas till beslut på årsmöte

Stadgeändringar
Årsmötet beslutar enhälligt om förändringen och Lena Pålsson får i uppgift att sammanställa nya stadgar samt skicka dem till förbundet för signering.

Tävlingsreglerna Hoppning KM
Hoppning tävlas i lägst LE, man rider i den högsta klass som man tidigare under tävlingsåret placerat sig i, alternativt i den klass som motsvarar ekipagets träningsnivå. KM i hoppning rids med bedömning 2 faser A:0/A:0 ny startsignal ponny/häst tävlar separat, rosett till samtliga godkända ekipage.

Ridbanekort/avgifter

Medlem
Spontant med anläggningskort   fritt
Spontant utan anläggningskort   50kr, upp till 500kr då du erhålles anläggningskort
Boka ridbana (ska in i kalender)  100kr/timme

Icke medlemmar
Spontanridning                             70kr              
Bokning (ska in i kalender)           120kr/timme 

Hyra anläggning för arrangemang

Halvdag (slut före 13 eller start efter 15)          1 000kr

Heldag                                                                1 500kr

 

 1. Sammanträdets avslutande

 

Ordförande Natalie Larsson __________________________________________

Sekreterare Johanna Andersson_______________________________________

Justerare Per Horn__________________________________________________

Justerare Elin Johansson_____________________________________________

Verksamhetsberättelse 2019

 

 

Styrelsen

Ordförande: Natalie Larsson
Ledamot: Maria Grundén
Ledamot: Ida Nordahl
Ledamot: Per Horn

Extern kassör: Lena Pålsson

Sammanträden

Styrelsen har haft 5 träffar under året

Medlemmar

 

 

0-6 år

7-12 år

13-20 år

21-40 år

41- år

Summa

Kvinna

2

3

7

14

8

34

 

Man

0

2

0

1

4

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubben har under 2019 haft 41 stycken medlemmar

 

6st ekipage har tävlat för ridklubben under 2019
Maja Bergman, Gabriella Bernblad, Angelica Engvall, Malin Johansson, Johanna Andersson, Märta Båtmäster

 

Klubbverksamhet

Klubben har under 2019 genomfört 3 tävlingar

Lokal dressyr Nationaldagsdressyr 6 juni
KM Dressyr 21 september
KM Hoppning 22 september

Klubben har anordnat 1 vårstädning
Klubben var med på Aspeboda dagen med korvgrillning och ponnyridning 
Det har röjts grenar runt ridbanan, trasiga plankor på staketet har fixats och belysningen upp vid anslagstavlan / vändplanen har lagats.

 

Slutord

2019 har varit ett mellan år med fokus på att hålla klubben levande men ett mindre aktivt år

 

 

Kontakt Webmaster
Vakant roll, maila vid intresse
e-post, This is a mailto link

Kontakt via messenger

 

Sisu

 

Våra Sponsorer:

 

av28wksxttgeip1jkkxr

logo     

Hööks

 

Ornäs Pizzeria

Bilmetro logga

Masmästaren

Dalarnas försäkringsbolag

Byggmax

 

 

 Chatta med oss 

 

 

 

 

Postadress:
Aspeboda Ridklubb - Ridsport
Henrik Dahlborg, Stråtjärn 140
79193 Falun

Besöksadress:
Stråtjärn 124
79193 Falun

Kontakt:
Tel: 0707576313, 0702582022
E-post: info@aspebodaridklub...

Se all info