Hoppa till sidans innehåll

Drogpolicy


Vår föreningsverksamhet är uppbyggd på ideell bas och arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en gemenskap drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar.

Med anledning av detta har styrelsen tillsammans med föreningsrepresentanter antagit följande ställningstagande och riktlinjer för områdena tobak, alkohol, narkotika och dopning. Syfte med policyn är att höja debutåldern för alkohol, samt förebygga bruk av tobak och missbruk av narkotika och dopning.

TOBAK

Tobak innefattar både snusning och rökning. Åldersgräns är 18 år, enligt svensk lag. Vi tillåter inte att våra ungdomar använder tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt tobak agerar vi på följande sätt:

• Samtal med berörd person och kontakt med föräldrarna.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.


Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är förebild för ungdomarna. Under föreningsaktivitet bör man därför undvika att använda tobak.

Om vi skulle se att någon av våra ledare inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

• Ledare-/styrelsesamtal med den berörde.

Ansvaret för att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas. 
  

ALKOHOL

Åldersgräns är enligt svensk lag 18 år för att köpa samt att dricka alkohol på restaurang och 20 år för att köpa alkohol på systembolaget.
Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol.

Om vi skulle upptäcka att några/någon av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

• Samtal med berörd person och kontakt med föräldrarna.

• Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.


Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

• Man får inte dricka alkohol under resor, läger och andra aktiviteter där man har ansvar för ungdomar.

• Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, tävling, match eller annat möte.

• Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.

• På fester där det förekommer alkohol är det 18-årsgräns för att delta.


Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt:

• Ett enskilt samtal.
• Erbjuda hjälp och stöd.
• Upprepade tillfällen av berusning leder till avstängning från ungdomsledaruppdrag.


Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens.


NARKOTIKA OCH DOPNINGSPREPARAT

Allt bruk och hantering av narkotika är förbjuden i enlighet med svensk lag. All form av dopning är förbjuden i enlighet med idrottens regler, dessutom är hantering av vissa dopningspreparat (t ex anabola steroider) även förbjudna enligt svensk lag.

Om vi skulle misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar provat narkotika eller dopningspreparat gör vi på följande sätt:

• Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 15 år.

• Kontakt med sociala myndigheter och polis.

• Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopningsgrupp (endast vid dopning).

• Utifrån dessa åtgärder bedömer vi eventuella konsekvenser för den berörda.

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även ledare/tränare har ett stort ansvar för att detta upptäcks och uppmärksammas.

 

För att få tyngd och hållbarhet i vår policy kommer vi att lyfta fram den vid årsmöten, gemensamma träffar, representations- och informationsmöten samt möten med sponsorer och kommun. Dessutom ska vår policy finnas presenterad på vår hemsida samt i vår verksamhetsplan.

BK ASTRIO
Styrelsen

 

Uppdaterad: 07 JUN 2011 09:23
Skribent: Mats Franzén

Medgrundare

Vänner
FredbladBaker Tilly
StödpaketICA Supermarket - Nära Dig! Depend - kunskap ger skönhet Eleiko_For Champions SEB Fem HjärtanWebsponsorerGrolls Helens  Specialerbjudande till BK Astrio

SISU_Webb_Banner_170X170_samverkan

Postadress:
BK Astrio - Fotboll
Knut Petersväg 27
30241 Halmstad

Kontakt:
Tel: 03536316
Fax: 035-36314
E-post: This is a mailto link

Se all info