Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 180315

21 FEB 2018 14:56
Årsmöte i Spegelsalen torsdag 15 mars
  • Uppdaterad: 25 FEB 2018 12:20

Dagordning

Plats: Spegelsalen Ekvallen kl 19.00

 1 Fastställande av röstlängd för mötet.

 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3 Val av protokolljusterare och rösträknare.

 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 5 Fastställande av föredragningslista.

 6 a)Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

      b)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

  9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 10. Fastställande av medlemsavgifter.

 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

  12.   Val av

a)  ordförande för en tid av 2 år, Roland Bexander tidigare vald att sitta fram till årsmötet 2019

b)  två ledamöter i styrelsen för en tid av två år

Ledamöterna Björn Berglund och Peter Bergkvist är tidigare valda att sitta fram till årsmötet 2019.

c)  två till tre suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.

d)            två revisorer för en tid av ett år

e)  två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande:

f)   beslut om val av ombud till SDF-möten

 13. Övriga frågor

 14. Mötet avslutas

Skribent: Roland Bexander
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
BK Fiskgjusen - Bågskytte
Jan Liljegren, Gamla Vägen 3
13431 Gustavsberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info