Hoppa till sidans innehåll

Idrottens organistation


Vi hör och läser ibland att man blandar ihop olika benämningar såsom t.ex. RF, SF, DF och SDF. Var kommer föreningen, SOK och SISU in i organisationen?


Vi försöker här förklara:
Förkortningar:
RIM = Riksidrottsmöte
RS = Riksidrottsstyrelse
RF = Riksidrottsförbundet
SF = Specialförbund (t.ex. Svenska Bågskytteförbundet)
DF = Distriktsförbund (t.ex. Östergötlands Idrottsförbund)
SDF = Specialdistriktsförbund (t.ex. Östergötlands Bågskytteförbund)
SOK  = Sveriges Olympiska Kommitté
SISU = Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation, men de kallar sig nu enbart för SISU Idrottsutbildarna.

Basen för den svenska idrottsrörelsen är cirka 3 miljoner enskilda medlemmar som i sin tur hör till cirka 22 tusen föreningar.
Över dessa föreingar finns på lokal nivå tre naturliga kopplingar/partners med olika syften.
Det är DF:en (hos oss Östergötlands Idrottsförbund) som är Riksidrottsförbundets "förlängda arm", det är SDF:en som är Specialförbundens "förlängda arm" samt SISU-lokalt som organisatoriskt finns under SISU-riks och lokalt svarar för idrottens behov av utbildning.

Över dessa tre finns i sin tur riksorganisationerna RF, SF, SISU-riks och SOK.

RF, SISU-riks och SOK arbetar självständigt och där ingen är över eller underställd någon av varandra.

RF är ändå den "högsta" organistationen genom att de ansvarar för, och fördelar statliga ekonomiska medel till alla SF men även för att de i myndighets ställe, stadgemässigt administrerar all idrott.
Den "levande" idrotten, d.v.s. all daglig träning, tävling, matcher, o.s.v. har däremot sitt respektive SF som sitt högsta organ.

SISU administrerar den mesta av den utbildning som sker inom idrotten. Tidigare var det DF:ens utbildningskonsulenter, ofta i samarbete med Studiefrämjandet, som handhade utbildningen.
Vid ett RIM på 80-talet beslutade den samlade idrottsrörelsen att starta ett idrottens studieförbund (som blev SISU) och förlägga all sin utbildning där.
SISU är sedan 1999 även huvudman för Bosöns Idrottsfolkhögskola.
Den staliga finansieringen av SISU sker direkt från Utbildningsdepartementet.

SOK administrerar all olympisk elitidrott tillsammans med berörda SF.
SOK är skilt från RF men den dagliga verksamheten kräver goda diskussioner och relationer mellan dessa organisationer.
Den staliga finaniseringen av SOK sker genom RF.

SF och DF har rösträtten vid RIM som är RF:s högsta beslutande organ.
SF har rösträtten vid SISU-riks årsmöten.
SF har rösträtten vid SOK:s årsmöten.

Uppdaterad: 06 OKT 2018 17:40 Skribent: Berryl Arvehell
E-post: This is a mailto linkVill du se när klubblokalen är upptagen,
klicka på bilden:
lokalkalender 
BK Friskyttarnas offenliga sida.

BK Friskyttarnas FB-grupp. Endast för medlemmar.

Stöd Bågskytteförbundet:
1405426762


 

Postadress:
BK Friskyttarna - Bågskytte
Berryl Arvehell, Pryssgårdsvägen 45
60210 Norrköping

Besöksadress:
Lansengatan, hus 65
60209 Norrköping

Kontakt:
Tel: 0706703009
E-post: ordforanden@bkfrisky...

Se all info