Hoppa till sidans innehåll

FAQ Bowling


 

§ D 10 Farmarlag

1. Anmälan

a) Förening äger rätt att anmäla max två (2) farmarlag till seriesystemet. Farmarlags

beteckning blir föreningsnamnet med tillägg av bokstaven F respektive F2.

Kommentar:

Förening som anmäler farmarlag rekommenderas att ha minst 25

respektive 35 licenserade medlemmar.

b) Farmarlaget äger rätt att avancera i seriesystemet, dock högst till den division som

ligger närmast under den division representationslaget befinner sig i.

c) Farmarlag 2 äger rätt att avancera i seriesystemet, dock högst till den division som

ligger närmast under den division Farmarlaget befinner sig i.

d) På lägsta nivå i Nationella seriesystemet kan representations- och Farmarlag,

alternativt Farmarlag och Farmarlag 2 tillåtas samtidigt.

e) I följande fall står farmarlag över Slutspel eller kval

– Farmarlaget kan inte flyttas upp från Allsvenskan pga att representationslaget

spelar i Elitserien

– Farmarlag 2 kan inte flyttas upp från Division 1 pga att Farmarlaget spelar i

Allsvenskan (och representationslaget i Elitserien)

– Farmarlaget och representationslaget hamnar i slutspel till samma serienivå

– Farmarlag 2 och Farmarlaget hamnar i slutspel till samma serienivå

– Representationslaget blir utslaget ur slutspelet och hamnar därmed på samma

serienivå som farmarlaget spelar slutspel till

– Farmarlaget blir utslaget ur slutspelet och hamnar därmed på samma

serienivå som Farmarlag 2 spelar slutspel till

BLÅ BOKEN KAPITEL D Sid 17(24)

f) I följande fall tvångsnedflyttas Farmarlaget eller Farmarlag 2

– Om Farmarlaget och representationslaget efter färdigspelad säsong hamnar på

samma serienivå, med undantag av punkt d) ovan

– Om Farmarlag 2 och Farmarlaget efter färdigspelad säsong hamnar på

samma serienivå, med undantag av punkt d) ovan

2. Restriktioner

a) Ingen spelare får aktivt delta i både representationslag och något av farmarlagen i

samma serieomgång. Detsamma gäller mellan Farmarlaget och Farmarlag 2.

b) Spelare som aktivt deltagit i representationslaget får inte aktivt delta i något av

farmarlagen förrän tidigast den serieomgång då representationslaget spelar igen.

Detsamma gäller mellan Farmarlaget och Farmarlag 2.

c) Spelare som aktivt deltagit i representationslaget i Farmarlagens näst sista

serieomgång får inte aktivt delta i något av farmarlagen i deras sista serieomgång.

Detsamma gäller mellan Farmarlaget och Farmarlag 2.

d) Spelare som aktivt deltagit i representationslaget i farmarlagets näst sista eller sista

grundserieomgång, eller i slutspelsomgång får

sedan inte aktivt delta i farmarlaget

vid slutspel, eventuella Play Off eller kval. Detsamma gäller mellan Farmarlaget och

Farmarlag 2.

Kommentar:

Det är tillåtet att aktivt representera både A- och F-lag i slutspel

så länge ovanstående punkt d) följs. Detsamma gäller mellan

Farmarlaget och Farmarlag 2.

e) Samtliga restriktioner i punkt 2 gäller även mellan representationslag i damserie och

Farmarlag i herrserie respektive Farmarlag 2 i herrserie

För flyttade matcher, se § D 19 p 2.

3. Åtgärder vid regelbrott

a) Brott mot punkt 2 bestraffas enligt § D 21.

b) Protest mot felaktigt deltagande i farmarlaget inges av motståndarlag på sedvanligt

sätt. Serieadministratör som vid kontroll, upptäcker felaktighet i användningen av

spelare äger rätt att döma enligt § D 21, utan föregående protest. Sådant beslut

meddelas berörda föreningar och kan överklagas hos administrerande organ.

 

 

Stöd BK Nolia registrera ditt
spelkort på Svenska Spel

CoreIT_loggo 

Logga med segel OK 

 

 

Postadress:
BK Nolia - Bowling
Kjell Grundström, Vintergatan 10 E
89136 Örnsköldsvik

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info