Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Anti-DANT"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Anti-DANT


Anti-DANT - policy

 

BK Starke är en brottningsförening där vår verksamhet skall motivera våra ungdomar till att vilja träna och tävla i vår förening.

Till detta hör en väl förankrad alkohol- och drogpolicy som ett stöd och hjälpmedel för att kunna skapa en drogfri miljö i föreningens idrottsliga verksamhet.

Alkohol
Bk Starke arrangerar fester för våra stödmedlemmar vid olika tillfällen. Vid dessa tillfällen kan föreningen endast använda policyn på klubbens aktiva medlemmar. Enligt svensk lag är det en åldersgräns på 18 år för att köpa folköl samt dricka alkoholhaltiga drycker. Bk Starke accepterar inte att det intas alkohol eller att uppträda berusad i föreningens kläder.
Föreningens ungdomar ska helt avstå från alkoholförtäring under och i omedelbar anslutning till föreningens verksamhet och aktiviteter. Regelbrott mot detta medför:
• Enskilt samtal med berörd medlem och föräldrakontakt
• Vid misstanke om missbruk tas kontakt med sociala myndigheter.
Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas.

Narkotika
Allt bruk och hantering av narkotika är förbjudet enligt svensk lag.
Skulle vi i Bk Starkes förening misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika agerar vi på följande sätt:
• Enskilt samtal med berörd medlem och föräldrakontakt.
• Kontakt med sociala myndigheter och polis.
• Ansvaret för att dessa regler följs är föreningens styrelse. Ledare och tränare har ansvar att eventuellt bruk och hantering av narkotika, uppmärksammas på så tidigt stadium som möjligt samt att rapportera till styrelsen.

Tobak
Åldersgräns för rökning och tobakssnusning är enligt svensk lag 18 år.
Om vi upptäcker att ovanstående riktlinjer inte följs agerar vi på följande sätt:
• Ledar- eller tränarsamtal med berörd person.
• Kontakt med föräldrar om den aktive är under 18 år.
Ansvaret för att dessa regler följs är ledarnas, ungdomarnas och föräldrarnas.

Doping
Allt bruk och hantering av dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag.
Skulle vi i Bk Starkes förening misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar dopningspreparat agerar vi på följande sätt:
• Personligt samtal med medlemmen och föräldrakontakt
• Vi tar kontakt med Riksidrottsförbundets antidopinggrupp
• Vi tar kontakt med sociala myndigheter och polis.
Ansvaret för att dessa regler följs är föreningens styrelse. Ledare och tränare har ansvar för att eventuellt bruk och hantering av dopingpreparat, uppmärksammas på så tidigt stadium som möjligt samt att rapportera till styrelsen.

Förebilder
Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man ska utgöra en god förebild för föreningens barn och ungdomar. 
Det visar vi genom att:
• Helt avstå från all befattning med narkotika eller andra narkotikaklassade preparat. Befattning med sådana preparat utgör ett brott enligt svensk lag.
• Ledare och vuxna ska helt avstå från alkoholförtäring under och i omedelbar anslutning till verksamhet som innebär ansvar för föreningens barn och ungdomar.
• Ej komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.
• Ej förtära alkohol, narkotika, eller uppträda berusad i föreningens kläder.
• Ledare är skyldiga att medverka och ta del av den utbildning och information i alkohol- och drogfrågor som föreningen initierar.
Om någon av våra ledare eller annan vuxen inte följer föreskrifterna i denna policy agerar vi på följande sätt:
• Ledare- eller styrelsesamtal med den berörda
• Upprepade regelbrottstillfällen medför avstängning från uppdrag
Ansvaret för att dessa regler följs är ledare, föräldrar och föreningens styrelse.

 

Inga nyheter är skapade

Huvudsponsor:

ELService

Antidant logga

Antidoping

Postadress:
BK Starke - Brottning
Söderslättshallen, Klörupsvägen 48
23156 Trelleborg

Kontakt:
Tel: 0763167124
E-post: bkstarke@outlook.com

Se all info