Hoppa till sidans innehåll

Policy Tranan Badminton


TRÄNINGS-OCH TÄVLINGSPOLICY TRANAN BADMINTON

 Etik och moral -riktlinjer och ledstjärnor

 Tranan Badminton står för positiva värden - kamratskap, respekt, hänsyn och rent spel. Medlemmarna i Tranan Badminton uppträder alltid föredömligt sportsligt och kamratligt såväl på badmintonbanan som utanför. Mobbing eller annat olämpligt uppträdande accepteras inte och om detta sker kan spelaren stängas av från verksamheten under en viss tid.

 

1. Fair play

 • Vi följer reglerna
 • Vi fuskar oss inte till fördelar
 • Spelare, ledare och föräldrar respekterar domarens och tävlingsledarens uppfattning
 • Vi hejar på och stöttar våra egna spelare men vi hånar inte motståndarna
 • Spelare tackar motståndaren och domaren/siffervändaren efter avslutad match oavsett om det är träning eller tävling

 2. Spelarnas ansvar 

 • Vi skall efter bästa förmåga träna och spela matcher
 • Vi skall alltid komma i tid till träning och tävling
 • Vi låter mobiltelefonerna ligga i väskan under hela träningen
 • Vi meddelar eventuell frånvaro till tränaren
 • Vi visar alltid respekt för tränare ledare och övriga spelare.

 3. Föräldrarnas ansvar 

 • Föräldrarnas stöd och medverkan är viktig för barnens utveckling och sammanhållningen i klubben
 • Ju äldre barnen blir dess viktigare blir resultatet men det bör aldrig överskugga delaktigheten och trivseln i klubben
 • Föräldrarollen ska vara stöttande inte krävande.
 • Eventuell kritik tilltränare/ledare framförs på ett konstruktivt sätt och vid lämplig tidpunkt
 • Alla kan bidra till att verksamheten i klubben är bra

Det kostar att spela Badminton

Klubben vill satsa på och subventionera träning och tävlingsspel, detta för att varje spelare skall kunna utvecklas på bästa tänkbara sätt. Denna tränings-och tävlingspolicy beskriver vad vi subventionerar och vilka kostnader som kan uppkomma, utöver föreningens tränings-och medlemsavgift som endast täcker en del av dessa kostnader. Detta innebär att du som spelare och som förälder måste vara med och bidra för att få ekonomin att gå ihop och för att verksamheten skall bli så bra som möjligt. Vi vill att alla föräldrar ställer upp och hjälper till vid minst något tillfälle per termin (gärna flera), Dessutom får spelare/förälder hjälpa till vid egna tävlingsarrangemang samt hjälpa till med annan insamlingsverksamhet.

 

Träning 

 • Träningsavgift och medlemsavgift skall vara betalda

Träningsavgiften är uppdelat för grupperna efter träningsintensitet, se webbsidan för aktuella träningsavgifter.

 Tävlingar

För att klubben skall anmäla spelaren till tävling skall följande kriterier uppfyllas 

 • träningsavgift och medlemsavgift skall vara betalda
 • Tävlingen ska vara av klubben ”sanktionerad”
 • Klubben står för anmälningsavgiften för spelare som erlagt full träningsavgift.
 • Klubben har rätt att neka spelare som inte tränar tillräckligt att deltaga i tävling.

 Alla anmälningar till tävlingar sker genom klubbens försorg. Tävlingssamordnare ansvarar för att samla in och skicka in anmälningar till tävlingar. Det är spelarens och förälders ansvar att anmälan görs till klubben inom utsatt tid. Anmälan till tävling är bindande. Spelare som utan giltig anledning (t ex skada, sjukdom) uteblir från tävling får själv betala startavgiften. Oberoende av tävling är det alltid spelarens ansvar att lämna besked till tävlingsledningen ifall man inte kan delta.

 Licenser

Spelare som betalt medlemsavgift och träningsavgift får tävlingslicensen betald av klubben.

 Klubbkläder

I rikstävlingar skall klubbkläder användas i semifinal och final. Vi rekommenderar spelarna att även använda klubbkläder i semifinal och final i övriga tävlingar. Vår förhoppning är att klubbkläder används i största möjliga utsträckning.

 Doping och alkohol

Vid tävling, träningsläger får ingen förtäring av alkohol och dopingklassade medel förekomma. Klubben följer Riksidrottsförbundets policy att verka för att det tobaksfritt överallt där idrott utövas. Vi följer Badminton Swedens Antidopingprogram som finns på förbundets hemsida under förbundsinfo/policydokument.

Bollnäs 2018-01-15

Styrelsen

Uppdaterad: 16 JAN 2018 19:07 Skribent: Anders Olsson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
BMK Tranan - Badminton
Inge Wängermark, Övravägen 34
82158 Rengsjö

Kontakt:
Tel: +460705607193
E-post: tranan@trananbadmint...

Se all info