Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2019


Kallelse till BK Dalpilens Årsmöte 2019

Tisdagen den 5 mars kl 18:00

Plats: Gyllehemsvägen 35

Anmälan till This is a mailto link senast 1 mars.

Klubben bjuder på Semmeltårta

 

Välkomna !

 

Årsmöteshandlingar kan hämtas från hemsidan http://www.bkdalpilen.se  

                      -----------------------------------------------------

 

Dagordning

 

 1. Närvarande och fastställande av röstlängd för mötet.

(röstberättigade är endast medlem (16- ) som har betalt medlemsavgift innan årsmötet)

 

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
 2. Val av justerare och tillika rösträknare.
 3. Mötets utlysande.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Uppläsning av verksamhetsberättelser, kassaberättelse samt revisionsberättelse för tiden 1/1 – 31/12 2018
 6. Styrelsens ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.
 7. Fastställande av medlemsavgift 2020.
  Styrelsen föreslår:
  Medlemsavgift på 200 kr för alla medlemmar.
  Träningsavgift på:
  - Senior 800kr
  - Senior pensionär 400kr
  - Junior fram till det år man fyller 20år 300 kr
  - Familj betalar medlemsavgift/ medlem & 100kr/ skjutande medlem i träningsavgift.
  - Gästskytt som tränar mycket hos klubben betalar medlemsavgift och tränaravgift: senior 400/termin, junior 150kr/termin.
 8. Fastställande av arvoden & andra förmåner för 2019
  Styrelsen föreslår:
  - Styrelsen betalar B licens för aktiva tävlande juniorer (170kr)
  - Hallansvarig tränare betalar bara medlemsavgiften, gäller även deras familjemedlemmar.
  - Reseersättning/anmälningsavgifter, utgår till seminarier/stämmor/konferenser, endast om de är beslutade av styrelsen. Skall redovisas på medlemsmöte.  
  - Ersättning för medverkan i landsdels-/distriktsgrupper, endast till tränande medlem som uppvisar genom träningsdagbok att de skjuter minst 2 ggr /vecka året runt (utom 6 veckor för lov / semester)
 9. Fastställande av Verksamhetsplan och Budget för 2019.
  Se årsmöteshandlingar på www.bkdalpilen.se
 10. Behandling av i rätt tid inkomna motioner (senast 15 februari 2019 via Mail till styrelsen This is a mailto link
  8 a)    Nya stadgar 2019 utifrån ny RF mal för klubbar. (T.ex. Juniorer får mer att säga till om) Se hemsidan.
  8 b)    Önskemål från Armborstklubben att få ingå som sektion igen med egen budget, Beslutades avslås av styrelsen med motiveringen att vi inte hinner utreda frågan så nära inpå årsmötet. Bordlades till nästa årsmöte 2020 som beslutspunkt för röstning av klubbens medlemmar om armborstklubben fortfarande vill vara en sektion i BK Dalpilen.
 11. Val av

a)      2 Ledamöter                                    2 år      (Anette, Christian)

b)      2 Suppleanter                                   1 år      (Carro, Ivana)

c)      2 ledamöter till Valberedningen      1 år      (Tomas, Asti)

d)      1 Revisor                                          1 år      (Sara)

e)      1 Revisorssuppleant                         1 år      (Kjell)

 

 1. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

Välkomna!

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
  160305 STADGAR 2016 160305 STADGAR 2016 2019-02-13 PDF 220 KB
  190120 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 190120 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 2019-02-13 PDF 136 KB
  Balansrapport 20181231 Balansrapport 20181231 2019-02-13 PDF 5 KB
  Förslag budget 2019 Förslag budget 2019 2019-02-13 PDF 59 KB
  Kallelse till BK Dalpilens Årsmöte 2019 Kallelse till BK Dalpilens Årsmöte 2019 2019-02-13 PDF 142 KB
  Resultatrapport 20181231 Resultatrapport 20181231 2019-02-13 PDF 8 KB
  Stadgar 2019 Stadgar 2019 2019-02-13 DOC 175 KB20131030_185540

 Träningstider BK Dalpilen

 

FaceBook

 Almas

 

 

 

 

Bågar & pilar

 

 

 

 

 

Nya KRONOR logo 2014_gul botten

logo2a

 

Danage Domino

Vi har använt DOMINO Buttar sedan
Nordiska ungdomsmästerskapet 2006
och vi fortsätter att använda dem på
framtida taveltävlingar.

 

 

 

Postadress:
BSK Dalpilen - Bågskytte
Gyllehemsvägen 35
78437 Borlänge

Kontakt:
Tel: 024363045, 0703041501
E-post: This is a mailto link

Se all info