Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2021


Kallelse till BK Dalpilens Årsmöte 2021

Lördagen den 20 mars 16:00

Digitalt

Anmälan till This is a mailto link , ange mejladress och mobilnummer senast 18 mars.

Välkomna!

Årsmöteshandlingar kan hämtas från hemsidan http://www.bkdalpilen.se  

                      -----------------------------------------------------

Dagordning

 

1.           Fastställande av röstlängd för mötet. Röstberättigad är medlem som har betalat medlemsavgiften före årsmötet och som fyller lägst 12 år under året.

2.           Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.           Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.           Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.           Fastställande av föredragningslista.

6.           Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets /räkenskapsåret.

7.           Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.           Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

9.           Fastställande av medlems- & träningsavgifter 2022.

10.         Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11.         Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (senast 27/2 till styrelsen This is a mailto link ) .

12.         Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 2 år jämt år. Vald 2020
b) 2 ledamöter på 2 år vid ojämt år
c) 2 suppleanter för en tid av 1 år
d) 1 revisor jämte suppleant för en tid av ett år.
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

13.         Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Senast 27/2 till styrelsen.

14.         Mötets avslutande. 

Välkomna!

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
  Balans och resultat BK dalpilen 2020 Balans och resultat BK dalpilen 2020 2021-02-23 PDF 98 KB
  Budget 2021 Budget 2021 2021-02-23 PDF 53 KB
  Kallelse till BK Dalpilens Årsmöte 2021 Kallelse till BK Dalpilens Årsmöte 2021 2021-02-23 PDF 172 KB
  SBF propositioner-stamma-2021 SBF propositioner-stamma-2021 2021-03-19 PDF 257 KB
  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 2021-03-20 PDF 138 KB
  Verksamhetsplan BKD 2021-2022 Verksamhetsplan BKD 2021-2022 2021-03-20 PDF 262 KB20131030_185540

 Träningstider BK Dalpilen

 https://twitter.com/bkdalpilen

FaceBook

 Almas

 

 

 

 

Bågar & pilar

 

 

 

 

 

Nya KRONOR logo 2014_gul botten

logo2a

 

Danage Domino

Vi har använt DOMINO Buttar sedan
Nordiska ungdomsmästerskapet 2006
och vi fortsätter att använda dem på
framtida taveltävlingar.

 

 

 

Postadress:
BSK Dalpilen - Bågskytte
Gyllehemsvägen 35
78437 Borlänge

Kontakt:
Tel: 0703041501
E-post: This is a mailto link

Se all info