Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2022


Kallelse till BK Dalpilens Årsmöte 2022

Lördagen den 12 mars 2022 kl 10:00 Skjuthallen, Gyllehemsvägen 35.

Anmälan till This is a mailto link  senast 10 mars. (Beställa smörgåstårta:)

Välkomna!

Årsmöteshandlingar kan hämtas från hemsidan under Årsmöte 2022  http://www.bkdalpilen.se  

                      -----------------------------------------------------

Dagordning

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Röstberättigad är medlem som har betalat medlemsavgiften före årsmötet och som fyller lägst 12 år under året.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets /räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlems- & träningsavgifter 2023.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (senast 12/2 till styrelsen This is a mailto link ) .
  a) Välja in Dalarnas armborstskyttar som sektion i BK Dalpilen Gäller från 1/1 2022)
  b) Välja in från armborstsektionen 1 ordinarie ledamot och 1 suppleant för hen i styrelsen för en tid av ett år.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 2 år jämt år.
  b) 2 ledamöter på 2 år vid jämnt år
  c) 2 suppleanter för en tid av 1 år
  d) 1 revisor jämte suppleant för en tid av ett år.
  e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Senast 12/2 till styrelsen.
  a) Utdelning av utmärkelser från SBF (BK Dalpilen 70 år)
 14. Mötets avslutande.
Titel Uppladdad Filtyp Storlek
  Balans 2021 Balans 2021 2022-03-11 PDF 44 KB
  Budget 2022 Budget 2022 2022-01-09 PDF 54 KB
  Kallelse till BK Dalpilens Årsmöte 2022 Kallelse till BK Dalpilens Årsmöte 2022 2022-02-20 PDF 146 KB
  Resultat 2021 Resultat 2021 2022-03-11 PDF 83 KB
  SBF propositioner-och-motioner-2022 SBF propositioner-och-motioner-2022 2022-03-06 PDF 1 MB
  stadgar-2019- stadgar-2019- 2022-01-09 PDF 233 KB
  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 2022-01-09 PDF 155 KB
  Verksamhetsplan BKD 2022 Verksamhetsplan BKD 2022 2022-01-09 PDF 197 KB20131030_185540

 Träningstider BK Dalpilen

 https://twitter.com/bkdalpilen

FaceBook

 Almas

 

 

 

 

Bågar & pilar

 

 

 

 

vaccinear klubben tom 2024-08-17.jpg

Nya KRONOR logo 2014_gul botten

logo2a

 

Danage Domino

Vi har använt DOMINO Buttar sedan
Nordiska ungdomsmästerskapet 2006
och vi fortsätter att använda dem på
framtida taveltävlingar.

 

 

 

Postadress:
BSK Dalpilen - Bågskytte
Gyllehemsvägen 35
78437 Borlänge

Kontakt:
Tel: 0703041501
E-post: This is a mailto link

Se all info