Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2020


Kallelse till BK Dalpilens Årsmöte 2020

Torsdagen den 27 februari kl 18:00

Plats: Gyllehemsvägen 35

Anmälan till This is a mailto link senast 21 februari.

Klubben bjuder på smörgåstårta!

Välkomna!

Årsmöteshandlingar kan hämtas från hemsidan http://www.bkdalpilen.se  

                      -----------------------------------------------------

Dagordning

 

1.           Fastställande av röstlängd för mötet. Röstberättigad är medlem som har betalat medlemsavgiften före årsmötet och som fyller lägst 12 år under året.

2.           Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.           Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.           Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.           Fastställande av föredragningslista.

6.           Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets /räkenskapsåret.

7.           Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.           Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

9.           Fastställande av medlems- & träningsavgifter 2021.

10.         Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11.         Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (senast 30/1 till styrelsen This is a mailto link ) .

12.         Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år jämt år
b) 2 ledamöter på 2 år vid jämt år
c) 2 suppleanter för en tid av 1 år
d) 1 revisor jämte suppleant för en tid av ett år.
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

13.         Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Senast 30/1 till styrelsen.

14.         Mötets avslutande. Smörgåstårta.

Välkomna!

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
  Balansrapport 2019 Balansrapport 2019 2020-01-12 PDF 5 KB
  BKD revisionssber 2019 BKD revisionssber 2019 2020-02-27 PDF 391 KB
  Budget 2020 Budget 2020 2020-01-08 PDF 59 KB
  Kallelse till BK Dalpilens Årsmöte 2020 Kallelse till BK Dalpilens Årsmöte 2020 2020-01-08 PDF 171 KB
  Resultatrapport 2019 Resultatrapport 2019 2020-01-12 PDF 8 KB
  Stadgar 2019 Stadgar 2019 2020-01-08 PDF 277 KB
  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 2020-02-27 PDF 149 KB
  Verksamhetsplan BKD 2017-2022 Verksamhetsplan BKD 2017-2022 2020-01-08 PDF 261 KB20131030_185540

 Träningstider BK Dalpilen

 https://twitter.com/bkdalpilen

FaceBook

 Almas

 

 

 

 

Bågar & pilar

 

 

 

 

 

Nya KRONOR logo 2014_gul botten

logo2a

 

Danage Domino

Vi har använt DOMINO Buttar sedan
Nordiska ungdomsmästerskapet 2006
och vi fortsätter att använda dem på
framtida taveltävlingar.

 

 

 

Postadress:
BSK Dalpilen - Bågskytte
Gyllehemsvägen 35
78437 Borlänge

Kontakt:
Tel: 0703041501
E-post: This is a mailto link

Se all info