Hoppa till sidans innehåll

Klubbinfo


BSK Envikens policy

 

BSK Enviken bedriver bågskytte, med tränings- och tävlingsverksamhet för seniorer,barn- och ungdomar. Barn- och ungdomsverksamheten är klubbens bas och vår prioriterande tävlingsverksamhet. Ledarledd träning erbjuds onsdagar kl. 18-20 samt Söndagar samma tid ( ej ledarledd på sön.) i vår egen lokal på Pehrs Väg i Enviken ( Gamla måleriet). Där har vi iordningsställt en lokal som vi kan disponera året om. Där finns möjlighet att fika samt att sitta ner en stund och snacka med kompisar. 

 

Denna policy är en vägledning för klubbens barn- och ungdomsverksamhet. Alla klubbens ledare och tränare ska ha tagit del av den. Policyn finns anslagen i träningslokalen och är tillgänglig på klubbens hemsida. Vid föräldramöten och andra möten med aktiva och ledare skall policyn alltid informeras om och diskuteras.

 

Barn- och ungdomspolicy  samt åtgärdstrappa vid upptäckt av  mobbing eller kränkande behandling         

 

1. Träning som passar alla

Träningsverksamheten är öppen för alla och sker utifrån var och ens förutsättningar. Bågskytte är en individuell idrott där deltagarna får utvecklas och växa på egna villkor. Klubben vill även skapa en positiv gemenskap kring bågskyttet.

Ledare och medlemmar stöttar och uppmuntrar varandra. Målet är att alla ska ha roligt och uppleva bågskytte som utvecklande, både mentalt och fysiskt.

Flickor och pojkar har samma möjlighet att delta. Bågskytte är en sport som även kan utövas av funktionshindrade personer tex. rullstolsburna.

 

För att barn och ungdomar ska trivas i vår förening tillhandahåller vi lämpligt träningsmaterial anpassat för olika åldrar. Vi erbjuder schemalagd, ledarledd träning på olika tider i veckan, där närvaron kan anpassas till var och ens ambitioner och möjligheter. Klubbens tränare ger individuella instruktioner, anpassade med hänsyn till ålder, mognad och erfarenhet.

 

Tränarna ska se till att skyddsutrustning används ( armskydd och tab) och att säkerhetsregler följs. Rekommendationer om uppvärmning före träning och val av lämplig bågstyrka och intensitet i träning ska ges till barn- och ungdomar.

 

Rutiner vid varje träningspass är utformade så att alla åldrar har möjlighet att träna på sina tävlingsavstånd. Yngre och äldre skyttar fostras från början till att vänta på sin tur och att ha tålamod med yngre och nybörjare. Säkerheten hanteras genom de tydliga linjer som finns vid skjutning och som är förbjudna att överträda tills signal ges. Viktigt är också att den som skjuter har fri yta runt sig och att andra aktiva respekterar den som står i tur att skjuta. Detta informeras om noga innan båge får börja användas.

 

Ledare på plats (minst två) ansvarar för att regler efterföljs.

Klubben ser till att det finns dryck och fikabröd vid längre träningspass. Fikarasten bidrar också till trivsel och gemenskap.

 

 

 

2. Roligt att tävla

Att tävla i bågskytte är roligt och utvecklande. Tävlingar är stimulerande och skapar ett spänningsmoment som ger träningen mål och fokus. När vi åker tillsammans på tävlingar bidrar det till att utveckla gemenskap och stolthet kring klubben och vår idrott.

Alla ungdomar som uppnått grundläggande färdigheter i bågskytte erbjuds och uppmuntras att delta i tävlingar. Det kan börja på klubbnivå i klubbmästerskap eller i korrespondens serier som ger möjlighet att tävla mot andra klubbar på hemmaplan. I nästa steg kommer lokal- och distrikts tävlingar, på ungdomsnivå eller tillsammans med seniorerna. Möjlighet att delta i landsdels- eller svenska mästerskap ska också erbjudas så snart förutsättningar finns.

I all tävlingsverksamhet ska goda resultat uppmuntras, men det viktiga är framför allt att delta och att ha roligt, inte vinna! Individuell utveckling och resultatförbättring ska alltid framhållas framför rangordning.

 

3. Unga får vara med och ta ansvar

Klubben strävar efter att erbjuda ungdomar plats i styrelsen och /eller som biträdande tränare, material förvaltare mm. Vi försöker även engagera ungdomar som tränare/medhjälpare vid prova-på-aktiviteter för företag, skolor och föreningar.

 

4. Ledare och tränare goda förebilder

Ledare och tränare ska vara goda förebilder när det gäller sportslighet, språkbruk och ordning. De ska möta barn och ungdomar med respekt och lyhördhet för var och ens behov och individuella förutsättningar.

 

Tränare och ledare utbildas kontinuerligt genom de utbildningar som arrangeras av SBF (Svenska bågskytteförbundet).

 

Föräldrar uppmuntras att delta i klubbens verksamhet; såsom åskådare, medhjälpare eller utövare. Bågskytte är en sport som passar alla åldrar. Klubbens tränare ställer gärna upp med instruktioner och tar fram utrustning till föräldrar som vill pröva själva. Utbildning erbjuds även aktiva och intresserade föräldrar.

 

Föreningen står för alla kostnader i samband med utbildning.

 

 

5. Respekt och hänsyn mot varandra

Barn,ungdomar och vuxna ska uppträda med respekt och hänsyn mot klubbkamrater och tränare. Bågskyttets regler och tränarnas instruktioner måste följas, inte minst av säkerhetsskäl. Vi utövar en idrott med skjutvapen som kan vara farliga vid felaktig användning eller oriktiga beteenden. Därför måste våra säkerhetsregler alltid följas.

Bågskytte kräver koncentration och lugn, därför skall man visa respekt och hänsyn i sitt beteende mot ALLA i sin omgivning både på träningar och tävlingar.

 

6. Trygg miljö i klubben

För att skapa en trygg miljö i klubben tillåts ingen form av mobbning såsom kränkande språk, fysiska handlingar eller annat som kan uppfattas stötande. Alla i klubben har en skyldighet att ingripa om man ser eller hör något som inte känns bra.

 Ledare och tränare ska vara goda föredömen och extra uppmärksamma om det uppstår någon situation som kan uppfattas kränkande i någon form. Om något sådant händer ska dom direkt ingripa och reda ut det.Föräldrarna informeras alltid.

Klubben ska sträva mot en trygg miljö där alla jobbar förebyggande mot mobbning och kränkande handlingar och vi har upprättat en åtgärdstrappa som ska följas om något händer.

 

 

Tobak, alkohol, droger – och doping

 

Drogfritt -så klart

Tobak, alkohol, narkotika eller doping preparat får inte användas i samband med träningar, möten, läger eller tävlingar i och runt de lokaler som föreningens medlemmar vistas i.

 

Doping är förbjudet enligt lag och är naturligtvis det i vår förening också.

 

Vi uppmuntrar föreningens medlemmar att ta avstånd ifrån allt bruk av tobak och alkohol. Om vi i föreningen upptäcker att icke myndiga personer brukar något av ovanstående tar vi kontakt med föräldrarna.

 

Reglerna om icke bruk av alkohol och tobak i och runt föreningens lokaler gäller naturligtvis dock alltid.

 

Åtgärdstrappa för mobbing och kränkande behandling

1.Ledare pratar med de personer som är inblandade och försöker lösa den uppkommna situationen direkt på plats.

 

2. Om det ej löser problemet kontaktar ledaren ordföranden i styrelsen och informerar om situationen samt tar kontakt med föräldrar/vårdnadshavare för dom inblandade parterna för att lösa det.

 

3. Om det fortfarande inte är löst så kontaktar ordföranden i samråd med styrelsen berörda myndigheter för att få profesionell hjälp att lösa den uppkommna situationen.

 

4. Om ingen av dessa tre punkter fungerar kommer styrelsen med omedelbar verkan att utesluta dom personer som anses ansvariga för mobbningen eller kränkande behandlingen.

 

 

 

 

 

BSK Enviken - Bågskytte

Bildad 2009-09-21
Föreningsnummer 43709-10
Postadress Per Anders Hellström, Rävilsvägen 5
79025 Linghed
Besöksadress Pehrs Väg 3
79026 Enviken
Fakturaadress Per Anders Hellström, Rävilsvägen 5
79025 Linghed
Leveransadress Per Anders Hellström, Rävilsvägen 5
79025 Linghed
Telefon 0703207650
E-post This is a mailto link
Hemsida http://www.idrottonline.se/falun/bskenviken-bagskytte
Bankgiro 448-1271
Organisationsnummer 802452-3154
Föreningens hemsidor

Häng med oss på Facebook! Klicka på ikonen och gilla sidan :)

facebook

 

 

Träningstider: Söndagar mellan 17 o 18.30

Postadress:
BSK Enviken - Bågskytte
Per Anders Hellström, Rävilsvägen 5
79025 Linghed

Besöksadress:
Pehrs Väg 3
79026 Enviken

Kontakt:
Tel: 0703207650
E-post: This is a mailto link

Se all info