Hoppa till sidans innehåll
Logga hälsocertifiering

Idrotts och hälsocertifiering


Certifieringen innebär att vi utvecklar sammanhållning och klubbgemenskap inom klubben. Visar på betydelsen av föräldrastöd och engagemang i föreningsaktiviteter och styrelsearbete. Vi ökar våra förutsättningar att fostra kamratliga, ödmjuka och hänsynsfulla medlemmar. Det sätter även fokus på den fysiska utveckling som bågskytte innebär och betydelsen av hur rätt kost och bruk av alkohol och droger påverkar vår prestationsförmåga.

 

Idrotts - och hälsocertifieringen omfattar följande områden:

Utveckling av alkohol och drogförebyggande åtgärder.

Nolltolerans för psykiskt och fysiskt våld.

Ökad jämställdhet och mångfald.

Ökad demokrati och delaktighet.

Höjd utbildningsnivå på barn och ungdomsledare.

 

Utveckla det drogförebyggande arbetet.

Alla i Bågskyttarna Kungsbacka har ett ansvar att arbeta alkohol och drogförebyggande. Som barn och ungdomsledare är det extra viktigt att tänka på sitt ansvar som förebild för ungdomar. Policyn är ett styrdokument och skall ge stöd för föreningens medlemmar, ledare och personal. Syftet med policyn är att förebygga bruk av tobak och alkohol samt missbruk av narkotika och dopingpreparat.

Styrelsen, men även ledare, föräldrar och övriga medlemmar har ett gemensamt ansvar för att eventuella tecken på bruk eller missbruk uppmärksammas. I princip gäller vår policy även för besökande, föräldrar, tävlande och andra som deltar i arrangemang anordnade av Bågskyttarna Kungsbacka.

För att få acceptans och hållbarhet i vår policy skall den redovisas och diskuteras vid årsmöten, gemensamma träffar med aktiva bågskyttar, ledare och föräldrar samt vid information till våra sponsorer.

Styrelsen ansvarar för att informera och utbilda ledare om policyn och åtgärder/förhållningssätt.

Bågskyttarna Kungsbackas alkohol och drogpolicy följer Kungsbacka kommuns struktur.

 

Läkemedel
Smärtstillande läkemedel som Alvedon, Ipren eller Panodil etc. delas endast i undantagsfall ut till ungdomar under 15 år och aldrig utan att föräldrar informeras. Ledare informeras via Riksförbundets och Apotekens skrift "Dopingklassade läkemedel". Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol i anslutning till träning, läger, tävling, eller annan föreningsverksamhet.

Ledare och föräldrar har ett särskilt ansvar och alkoholförbud gäller under träning, resor, lägerverksamhet eller under andra aktiviteter där man har ansvar för ungdomar. Det är heller inte accepterat att komma berusad eller bakfull till träning, tävling, eller annat möte.

På fester arrangerade av klubben är det strikt 18-års gräns som gäller för alkoholförtäring.

Sniffning

Sniffning är inte tillåtet. Nya preparat eller metoder för sniffning dyker upp då och då. Ledare/tränare skall vara vaksamma för tecken på sniffning.

Tobak/Snus

Bågskyttarna Kungsbacka skall arbeta för ett minskat användande av snus och tobak. För ungdomar under 18 år det enligt Svensk lag förbjudet att köpa snus och tobak. Inga ungdomar i Bågskyttarna Kungsbacka tillåts använda snus eller röka. Vår målsättning är att varken ledare eller aktiva bågskyttar nyttjar snus eller röker under träning eller tävling.

Narkotika

All förbrukning och hantering av narkotiska preparat och dopingklassade preparat är förbjudet enligt svensk lag, enligt Riksidrottsförbundets stadgar samt oförenlig med idrottens regler och etik. Inget användande av narkotiska preparat (ej medicinerat), dopingklassade preparat, läkemedel, samt icke tillåtna kosttillskott tillåts inom Bågskyttarna Kungsbacka.

Upptäcker vi att ungdomar, spelare, tränare och ledare bryter mot vår policy agerar vi enligt följande:

Medlemmar/ungdom

Enskilt samtal med ledare                                               utförs av ledare

Samtal mellan förälder/spelare/ledare                             utförs av ledare

Rapport till styrelsen                                                       utförs av ledare

Vid misstanke om allvarligare problem
kontaktas sociala myndigheter                                        utförs av Styrelsen
Uteslutning ur föreningen                                               beslutas av styrelsen

Medlemmar/Tränare/Ledare/Föräldrar

Enskilt samtal                                                                 utförs av ordföranden/ansvarig ledamot

Rapport till styrelsen                                                       utförs av ordföranden/ansvarig ledamot

Vid misstanke om allvarligare problem                           utförs av Styrelsen

kontaktas sociala myndigheter

Avstängning eller uteslutning ur föreningen                    beslutas av styrelsen
Styrelsen eller ansvarig ledare kontaktar riksidrottsförbundets antidopingsgrupp vid misstanke om doping samt polis vid upptäckt av narkotika eller langning av alkohol.

 

Nolltolerans för psykiskt och fysiskt våld

Bågskyttarna Kungsbackas ambition är att fostra kamratliga, ödmjuka och hänsynsfulla medlemmar, ledare och supporter. Verksamheten har fokus på att utöva bågskytte i god gemenskap och starkt kamratskap.

Bågskyttarna Kungsbacka har nolltolerans när det gäller psykiskt våld som kränkningar, mobbning, gester, sexuella trakasserier, svordomar och grovt språk på träning och matcher såväl på som utanför planen. Exempel på detta är nedsättande kommentarer om ras, religion, utseende eller klädsel, utfrysning ur gruppen, sexuella anspelningar eller oönskade närmanden, ”ge fingret” eller andra gester, kalla någon nedsättande saker eller använda könsord.

Bågskyttarna Kungsbacka har nolltolerans när det gäller fysiskt våld som till exempel knuffar, slag, sparkar eller användande av tillhyggen mot annan person. Även att skada utrustning eller inredning är förbjudet.

Om någon handlar i strid med vår policy agerar BS Kungsbacka enligt följande:

Direkt tillsägelse av ledare/tränare om det inträffar

Enskilt samtal med ledare

Samtal med ledare, aktiv bågskytt och förälder (om medlemmen är under 18 år)

Alla insatser rapporteras till ansvarig i styrelsen.

Som en yttersta konsekvens kan medlem uteslutas vilket i så fall beslutas av styrelsen.

 

Ökad jämställdhet och mångfald

Bågskyttarna Kungsbacka är en mötesplats för alla. Ledorden är allas lika värde, respekt, omtanke, trygghet och ordning och reda. Här utvecklas kamratskap, tolerans och gemenskap utan begränsning. Oavsett HBTQ eller annan sexuell läggning, religion, etniskt ursprung, ålder, politisk åskådning, kön eller funktionsnedsättning så ska Bågskyttarna Kungsbacka vara en klubb för alla att trivas i.

 

Policy

Alla medlemmar skall ha samma möjligheter att delta i träning och utvecklas efter egna förutsättningar man skall också ges möjlighet att vara delaktig i Bågskyttarna Kungsbackas aktiviteter på lika villkor.

Alla medlemmar skall behandlas lika oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder och funktionsnedsättning.

Bågskyttarna Kungsbacka skall vara fri från rasism och annan diskriminering.

Om någon handlar i strid med vår policy agerar BS Kungsbacka enligt följande:

Enskilt samtal med ledare

Samtal med ledare, aktiv bågskytt och förälder (om medlemmen är under 18 år)

Alla insatser rapporteras till ansvarig i styrelsen.

Som en yttersta konsekvens kan medlem uteslutas vilket i så fall beslutas av styrelsen.

 

Ökad demokrati och delaktighet

Förutsättningen för att Bågskyttarna Kungsbacka skall fortleva och utvecklas är engagerade medlemmar. Varje medlems insikt om respektive lags och årskulls betydelse för helheten är vital för vår möjlighet att förbli Kungsbackas ledande bågskytteklubb. Alla medlemmar skall ha möjlighet att påverka vår verksamhet och delta i formuleringen av våra målsättningar.

Minst en handledare skall ha kompetens för att genomföra utbildning i ”Föreningslära” som genomförs årligen för ungdomar 14 år. Övriga medlemmar erbjuds möjlighet att delta.

Höjd utbildningsnivå på barn- och ungdomsledare

Ledare och tränares uppdrag är att utveckla bågskyttekunnande efter varje individs förutsättningar. Lika viktigt är att arbeta efter de värderingar som klubben representerar. För det krävs kunskap om barn och ungas utveckling och hur man bäst överför och tillämpar denna kunskap.

Bågskyttarna Kungsbacka har en väl utarbetad plan för utbildning av ledare i föreningen.

En av målsättningarna är att alla ledare för barn upp till 12 år skall ha genomgått utbildningen ”Plattformen”. Varje år ska minst två ledare som inte tidigare genomgått utbildning delta.

Gemensamt för alla delar

Information och utbildning skall ske löpande så att policys och handlingsplaner är väl kända av medlemmar, aktiva och de aktivas föräldrar. Dokument och handlingsplaner skall finnas tillgängliga på Bågskyttarna Kungsbackas hemsida och vara en del av handlingarna till årsmötet. Föreningens tränare, ledare, juniorer och seniorer skall utgöra föredömen i och för föreningens verksamhet.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 06:30 Skribent: Bengt Trusell

Sponsorer:

Jama-logo_farg kopiera

B&P

 

jhstenhuggeri

Postadress:
BS Kungsbacka - Bågskytte
Håkan Andersson, Bengtseredsvägen 93
43497 Kungsbacka

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info