Hoppa till sidans innehåll

Anmälan


Ladda ner:  INBJUDAN    ANMÄLNINGSBLANKETT

 

 

 

Bälgvikens skytteförening

inbjuder till tävling om

MARGARETHAKEDJAN

22-23 JULI 2017

Hugelsta skyttecentrum

 

 

 

 

                              Margaretha Sofia von Oxholm som instiftade Margarethakedjan 1910

Historien började för drygt 100 år sedan när Margaretha Sofia von Oxholm instiftade tävlingen Margaretakedjan som egentligen består av tre separata tävlingar för Danmark, Sverige och Norge. Tävlingarna avgörs årligen i respektive land bortsett från att alla tre tävlingarna vart femte år avgörs i Danmark. I Sverige är det den äldsta skyttetävlingen och segrarens förening får i uppdrag att arrangera nästa års tävling så kedjan vandrar därmed runt i Sverige.

2016 års Margarethakedja avgjordes i Landskrona där Elin Åhlin Bälgvikens skytteförening segrade. Det var Elins andra seger i Margarethakedjan men det blir första gången som hon får äran att arrangera tävlingarna. Elin segrade första gången 2014 men eftersom Margarethakedjan vart femte år avgörs i Danmark så blev det inget arrangemang för Elin 2015. I och med 2016 års seger hamnar årets tävling hos Bälgvikens skytteförening. Tävlingarna kommer avgöras på Hugelsta skyttecentrum i Eskilstuna.

Bälgvikens skytteförening ser fram emot en fin skyttehelg med spännande tävlingar och hälsar alla hjärtligt välkomna till 2017 års tävling om Margarethakedjan. 

 

                                   


 

Tävlingsledare                                Göran Hägg    

Information                                     Göran Åhlin                

Sekretariatsansvarig                     Göran & Elin Åhlin

Servering                                         Bälgvikens skytteförening

Press och media                             Eva Åhlin               

Hederspriser                                    Elin & Eva Åhlin

Jury                                                    Juryn anslås under tävlingsdagarna.

 

 

Hitta till Hugelsta Skyttecentrum

 

Ta av avfart 133 mot sjukhuset från E20. Åk mot centrum. Sväng vänster mot Skyttecentrum.

 

Camping, hotell och turistinformation

 

Vi hänvisar till närliggande campingplatser, vandrarhem, hotell och liknande.
Besök Eskilstunas officiella besöksguide http://eskilstuna.nu/ för mer information.

 

Det finns möjlighet att erbjuda husvagnar/husbilar att parkera i anslutning till skjutbanan – dock finns

det begränsad tillgång till el och toalett.

 

För mer turistinformation om Eskilstuna besök http://eskilstuna.nu/

 

 

 

 

 

 

 

Tävlingsprogram

 

Lördag 22/7

Tävling A:  3x5 skott liggande

 

5 provskott              3 min

5 liggande                 3 min, öppen markering på monitor

5 liggande                 3 min, öppen markering på monitor

5 liggande                3 min, öppen markering på monitor

 

Söndag 23/7

Tävling B:  5 ligg + 5 knä + 5 stå

 

4 provskott               2,5 min

5 liggande                 3 min, öppen markering på monitor

2 provskott              1 min

5 knästående           3 min, öppen markering på monitor

5 stående                  5 min, öppen markering på monitor

 

Söndag 23/7

Tävling C:  Final:  5 ligg + 5 knä + 5 stå

för de 20 högsta resultaten i klass J, S och V oavsett klass.

 

3 provskott, 2 min

5 liggande, 3 min, öppen markering på monitor

1 provskott, 1 min

5 knästående, 3 min, öppen markering på monitor

5 stående, 1 min/skott, markering efter varje skott

 

Vinnare av Margarethakedjan är den skytt som har högst resultat efter tävling A+B+C. Vid lika

resultat sker särskjutning om förstaplatsen med tre skott stående, där summan av de tre skotten räknas.

 

Lagtävling

3-mannalag varav de två bästa resultaten i tävling A respektive de två bästa resultaten i tävling B räknas samman. Dvs. i tävling A kan t ex skytt 1 och 2 räknas, i tävling B kan t ex skytt 2 och 3 räknas. Förening äger rätt att ställa upp med mer än ett lag. Det är även tillåtet att deltaga med endast två skyttar i laget. Skyttar från klassen Liggande får ej deltaga i lagtävlingen.

 

 Extratävling lördag – Final i liggande för de 20 högsta resultaten i Tävling A (Ej klass Liggande)

  • 5 provskott före första serien
  • Samtliga skyttar skjuter först 2 st 5-skottsserie – tid 3 minuter per serie
  • Samtliga skyttar skjuter sedan 5 skott – skott för skott – 1 min/skott

 

 

 

Klassindelning

Klass Junior                                 Skytt som under året fyller högst 20 år.
Klass Veteran                            Skytt som under året fyller lägst 55 år.
Klass Senior                                Skytt som inte är Junior eller Veteran, se ovan!
Klass Liggande** tävl A           Skytt som normalt skjuter i klass 13, 15, 17 eller 1 och som inte vill delta              mmmmmmmmmmmmmmmi klasserna Junior, Veteran eller Senior.
Klass Liggande** tävl B           Skytt oavsett klass som ej vill deltaga i ställningskyttet.

 

** Klassen Liggande skjuter bara liggande på samma tider som övriga klasser och deltar inte i tävlingen om Margarethakedjan. Klass 13 och 15 får skjuta med stöd. Skytt som inte vill skjuta ställningsprogrammet i tävling B anmäler sig i klass Liggande. Skytt får anmäla sig i ex. klass veteran för tävling A för att sedan anmäla sig till klass Liggande i tävling B. 

 

Skytt tillhörande Junior, Veteran och Senior kan välja att bara starta i tävling A respektive tävling B och betalar i så fall bara avgift för respektive tävling. Skytt kan då ej deltaga i tävlingen om Margarethakedjan.

 

 

Avgifter

 

Tävling A

Klass J, S & V                              250 kr               

Klass Liggande                           200 kr               

 

Tävling B

Klass J, S & V                              250 kr               

Klass Liggande                           200 kr

 

Lagtävling                                    200 kr/lag

 

Anmälningsavgifter sätts in i samband med anmälan på Bälgvikens skytteförenings

pg 23 13 35-1. Märk inbetalningen med "Margarethakedjan 2017 + föreningsnamn"
(Ex. Margarethakedjan 2017, Bälgvikens skf).

 

 

Anmälan

 

Anmälan görs föreningsvis till Bälgvikens skytteförening senast 2017-07-09.

Efteranmälani mån av plats i befintliga skjutlag med tilläggsavgift 100 kr per skytt.

 

Anmälan sker i bifogat anmälningsformulär och skickas till This is a mailto link                 

 

För deltagande krävs Tävlingslicens. Kom ihåg att ange licensnummer vid anmälan.

 

Startlistor

Startlistor och starttider för tävlingarna kommer att läggas ut på Bälgvikens skytteförenings hemsida, www.bskf.se, under vecka 28. Alla starttider kommer även att anslås på Hugelsta skyttecentrum under tävlingsdagarna.

Priser

 

Segraren i Margarethakedjan erhåller Margarethamedaljen och Bälgvikens skytteförenings Hederspris samt iklädes under prisutdelningen den ständigt vandrande Margarethakedjan. Hederspriser utgår även till tvåan och trean.Medaljer delas ut till de tio bästa i mästerskapsfinalen.

 

Hederspriser avseende Tävling A och Tävling B fördelas efter deltagarantalet i respektive klass. Särskiljning enligt Skytteboken.

 

Prisutdelning

 

Tävlingsdagarna avslutas med prisutdelning på Hugelsta skyttecentrum efter finalens genomförande.

 

Servering

 

Under tävlingen kommer det att finnas tillgång till servering med kaffe, dricka, hamburgare, korv, smörgås, kakor, godis etc.

 

Resultat

 

Resultat anslås på Hugelsta skyttecentrum. Resultaten kommer även att publiceras på Bälgvikens skytteförenings hemsidawww.bskf.se

o

Övrig information och rapportering av tävlingen

 

Mer information om tävlingarna kommer att finnas på Bälgvikens skytteförenings hemsida.

 

Tävlingen kommer att rapporteras löpande på Bälgvikens skytteförenings hemsida.

 

 

Förfrågningar

 

Kontaktperson                           Göran Åhlin      Mobil                 070 – 560 66 11

                                                                                  e-post                This is a mailto link

 

Elin Åhlin          Mobil                070 – 355 92 10

                                                                                  e-post                This is a mailto link

 

                                                     


 

Den svenska Margaretha-kedjans tidigare vinnare

Årtal              Arrangör                   Segrare                        Poäng

1910                Vordingborg               Otto Christiansson, Helsingborg                                                       454

1911                Helsingborg               Anders Johnsson, Lund                                                                      112

1912                Lund                           Alfred Holmberg, Stehag                                                                 128

1913               Helsingborg               Mauritz Eriksson, Stockholm                                                          127

1914                Helsingborg               Erik Ohlsson, Malmö                                                                       124

1915               Helsingborg               N. P. Bengtsson, Kullen                                                                      100

1916               Helsingborg               Erik Ohlsson, Malmö                                                                          121

1917               Helsingborg               Otto Christiansson, Helsingborg                                                      127

1918               Helsingborg               Otto Christiansson, Helsingborg                                                       118

1919               Helsingborg               Herman Hallengren, Helsingborg                                                     102

1920               Köpenhamn              Erik Blomqvist, Stockholm                                                                 437

1921               Stockholm                 Verner Jernström, Stockholm                                                           365

1922               Stockholm                 Mauritz Eriksson, Stockholm                                                            374

1923               Helsingborg               Oscar Olsson, Stehag                                                                          334

1924               Helsingborg               Otto Christiansson, Helsingborg                                                       249

1925               Helsingborg               Anders Jonsson, Malmö                                                                     257

1926               Vordingborg              Olle Eriksson, Örebro                                                                         454

1927               Örebro                       Olle Eriksson, Örebro                                                                         417

1928               Örebro                       Olle Eriksson, Örebro                                                                         407

1929               Helsingborg               K. A. Fredriksson, Göteborg                                                              377

1930               Göteborg                   G. Abrahamsson, Göteborg                                                               394

1931               Vordingborg              Bertil Rönnmark, Stockholm                                                             456

1932               Karlskrona                 Bertil Rönnmark, Karlskrona                                                             371

1933               Karlskrona                 Valter Olsson, Lövestad                                                                     382

1934               Andrarum                  N. O. Hederén, Ystad                                                                          386

1935               Ystad                          Axel Andersson, Andrarum                                                               414

1936               Andrarum                  Valter Olsson, Andrarum                                                                   396

1937               Andrarum                  Valter Olsson, Andrarum                                                                   382

1938               Andrarum                  Axel Andersson, Andrarum                                                                387

1939               Andrarum                  N. O. Persson, Malmö                                                                         380

1940               Ingen tävling

1941               Malmö                       Anders Johnsson, Malmö                                                                  367

1942               Malmö                         Erik Ohlsson, Malmö                                                                          372

1943               Malmö                         Anders Johnsson, Malmö                                                                  375

1944               Malmö                        Erik Ohlsson, Malmö                                                                           365

1945               Malmö                         T. Alwerud, Hällestad-Dalby                                                              345

1946               Revingehed               Malte Fors, Sjöbo                                                                                356

1947               Sjöbo                          Karl-Erik Ståhl, Stockholm                                                                 349

1948               Stockholm                 Leo Lööw, Stockholm                                                                          348

1949               Stockholm                 Hugo Hobring, Östersund                                                                  380

1950               Vordingborg              Carl Skyttmo, Skyttmon                                                                      533

1951               Östersund                 John Ask, Limhamn                                                                             387

1952               Limhamn                   Karl Jönsson, Malmö                                                                           351

1953               Limhamn                   Malte Fors, Sjöbo                                                                                387

1954               Helsingborg               Tage Lindqvist, Svedala                                                                      389

1955               Helsingborg               Albin Stridh, Kristianstad                                                                    381

1956               Kristianstad               Sven Falk, Kviberg                                                                                374

1957               Göteborg                   Rune B. Johansson, Värnamo                                                            394

1958               Jönköping                  Gunnar Eliasson, Varberg                                                                   387

1959               Varberg                      Martin Carlsson, Växjö                                                                       394

1960               Vordingborg              Jörgen Welléus, Lund                                                                          633

1961               Lund                           Lennart Ericsson, Stockholm                                                             393

1962               Stockholm                 Yngve Pettersson, Linköping                                                              383

1963               Linköping                   Felix Karlsson, Skutskär                                                                      405

1964               Uppsala                     Rolf Strömberg, Gerilå                                                                        400

1965               Vordingborg              E. V. Sundberg, KA 1                                                                            632

1966               Rosersberg                Sture Brolund, Arvika                                                                          401

1967               Arvika                        Bo Grönholm, Rasbo                                                                           405

1968               Uppsala                     Sture Brolund, Arvika                                                                          410

1969               Arvika                        Ingvar Jansson, Uppsala                                                                     414

1970               Vordingborg              Agne Wiberg, Skarp 4                                                                          640

1971               Stockholm                 Ingvar Jansson, Uppsala                                                                     409

1972               Uppsala                     Roland Ohlsson, Sundsvall                                                                 405

1973               Helsingborg               Sture Brolund, Arvika                                                                          409

1974               Arvika                        Göran Persson, Falköping                                                                  407

1975               Praestö                      Ingvar Jansson, Uppsala                                                                     661

1976               Uppsala                     Håkan Frostgård, Höör                                                                        416

1977               Helsingborg               Nils Ström, Övertorneå                                                                       416

1978               Övertorneå                Henry Östensson, Linköping                                                              421

1979               Linköping                   Bo Johansson, Öved-Östraby                                                             426

1980               Vingsted                    Nils Ström, Övertorneå                                                                       667

1981               Övertorneå                Jan-Erik Karlsson, Ramselefors                                                          417

1982               Ramselefors              Sture Brolund, Arvika                                                                          414

1983               Arvika                        Håkan Frostgård, Höör                                                                        429

1984               Höör/Hbg                  Britt-Marie Andersson, Levene                                                         422

1985               Vingsted                    Hans Sundén, Örebro                                                                          675

1986               Örebro                       Hans Sundén, Örebro                                                                          424

1987               Örebro                       Hans Sundén, Örebro                                                                          429

1988               Kristianstad               Jan I Eriksson, Salem                                                                           422

1989               Salem/Tullinge          Sievert Aronsson, Oskarshamn                                                         422

1990               Vingsted                    Sievert Aronsson, Oskarshamn                                                         671

1991               Nybro                         Peter Persson, Mönsterås                                                                  427

1992               Nybro                         Roger Hansson, Mönsterås                                                                427

1993               Ramselefors              Erkki Kantojärvi, A8                                                                             431

1994               Boden                        Göran Tibell, F20                                                                                  432

1995               Vingsted                    Benny Nielsen, Malmö-Lund                                                              682

1996               Malmö/Lund             Viktor Karlsson, Ålem                                                                               428            

1997               Ålem                          Marie Arvidsson, T96/Eskilstuna                                                       430

1998               Eskilstuna                  Uno Arvidsson, Husqvarna                                                                 427

1999               Husqvarna                 Per-Erik Andersson, Norrköping                                                        430

2000               Skibby                        Urban Åberg, Madesjö-Nybro                                                           685*

2001               Nybro                         Anders Brolund, Arvika                                                                       433

2002               Arvika                        Viktor Karlsson, Ålem                                                                          436**

2003               Ålem                          Inge Lundberg, Össjö                                                                           432

2004               Össjö                          Anders Brolund, Arvika                                                                       434

2005               Köpenhamn              Anders Brandt, Ljusdal                                                                        673

2006               Ljusdal                       Donald Johansson, Ale                                                                        434

2007               Ale/Boden                 Ronny Nilsson, Piteå                                                                            429

2008               Piteå                           Helena Jansson, Söderala                                                                   427

2009               Söderala                    Maria Falck, Moälven-Modo                                                              427

2010               Vingsted                    Jane Jönsson, Skurup                                                                          662*

2011               Skurup                       Berit Olsson, Öved-Östraby                                                                428

2012               Landskrona               Olle Gabrielsson, Rommehed                                                            431

2013               Rommehed               Caroline Törnvall, Ulltuna                                                                   426

2014               Uppsala                     Elin Åhlin, Bälgviken                                                                            429

2015               Vingsted                    Ingemar Månsson, Helsingborg                                                         655*

2016               Landskrona               Elin Åhlin, Bälgviken                                                                        434

*)Rekord i Danmark, diverse olika program **)Rekord i Sverige

Uppdaterad: 19 JUN 2017 20:49
Skribent: Göran Åhlin
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Bälgvikens SkF - Skyttesport
Göran Åhlin, Antikvariegatan 37
64435 Torshälla

Kontakt:
Tel: 016-344138
E-post: This is a mailto link

Se all info

_