Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2019


 

Inbjudan till årsmöte i BBSS

2019-04-27

 

Dags för årsmöte 2019.

Välkomna kl 18.00, lördagen den 27 april i klubbstugan.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 12 april.

 

Efter sedvanliga mötesförhandlingar blir det samvaro med enkel förtäring, anmäl dig till maten senast den 20 april via mail till This is a mailto link . Om du önskar dricka något annat än vatten/lättöl tar du med dig det.

 

Väl mött på årsmötet

Styrelsen BBSS

 

 

Dagordning för årsmötet


1. Mötet öppnas
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
6. Presentation av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
7. Presentation av revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av årsredovisning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgifter och ev. andra avgifter
11. Val av ordförande för ett år
12. Beslut om antalet ordinarie ledamöter i styrelsen utöver ordföranden skall vara 6, 8 eller 10.
13. Val av ersättare till avgående styrelseledamöter med hänsyn till strävan att utöver ordföranden halva styrelsen skall ha en återstående mandatperiod om ett år och övriga två år.
14. Beslut om antal styrelsesuppleanter, dock högst halva antalet styrelseledamöter (3, 4 eller 5).
15. Val av styrelsesuppleanter för ett år
16. Val av två revisorer för ett år
17. Val av minst en revisorssuppleant för ett år
18. Val av valberedning om minst 3 personer och utseende av sammankallande.
19. Övrigt
20. Mötet avslutas

 

Uppdaterad: 03 APR 2019 15:36 Skribent: Minna Möller
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Båstad Båt o SS - Segling
Strandpromenaden 39
26933 Båstad

Besöksadress:
Strandpromenaden 39
26933 Båstad

Kontakt:
Tel: +4643175515, +4643022524
E-post: This is a mailto link

Se all info