Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Dagordning vid BBSS Årsmöte"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Dagordning vid BBSS Årsmöte


Båstad Båt- och Segelsällskap
årsmöte, dagordning

Ordföranden öppnar mötet

Fråga om mötets behöriga utlysande

Fastställande av dagordning

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Presentation av verksamhetsberättelse och ekonomisk
redovisning

Presentation av revisionsberättelse

Beslut om fastställande av årsredovisning

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Fastställande av medlemsavgifter och ev. andra
avgifter

Val av ordförande för ett år

Beslut om antalet ordinarie ledamöter i styrelsen
utöver ordföranden skall vara 6, 8 eller 10

Val av ersättare till avgående styrelseledamöter med
hänsyn till strävan att utöver ordföranden halva styrelsen skall ha en
återstående mandatperiod om ett år och övriga två år

Beslut om antal styrelsesuppleanter, dock högst halva
antalet styrelseledamöter (3, 4 eller 5)

Val av styrelsesuppleanter för ett år

Val av två revisorer för ett år

Val av minst en revisorssuppleant för ett år

Val av valberedning om minst 3 personer och utseende
av sammankallande

Inlämnade motioner

Övriga frågor

Mötets avslutas

Inga nyheter är skapade

Postadress:
Båstad Båt o SS - Segling
Strandpromenaden 39
26933 Båstad

Besöksadress:
Strandpromenaden 39
26933 Båstad

Kontakt:
Tel: 0768956149
E-post: info@bbss.se

Se all info