Hoppa till sidans innehåll

Alkohol- tobaks- drog- och mobbningspolicy för Bergeforsens SK


Klubbens föreningsverksamhet är uppbyggt på ideell bas och arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy där föreningarnas gemensamma regel fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar.

Med anledning av detta har styrelsen tillsammans med föreningsrepresentanter antagit följande ställningstagande och riktlinjer för områdena tobak, alkohol, narkotika och dopning. Syfte med policyn är att höja debutåldern för alkohol, samt förebygga bruk av tobak och missbruk av narkotika och dopning.

 

Alkohol

Åldersgräns 18 år för att köpa alkohol samt att dricka alkohol på restaurang och 20 år för att köpa på systembolag enligt svensk lag. Vi tillåter ej våra ungdomar under 18 år dricker alkohol.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

 • Samtal med berörd person och kontakt med föräldrarna.
 • Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter.

 

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.
 

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. 

 • Man får ej dricka alkohol under resor, läger och under andra aktiviteter där man har ansvar för ungdomar.
 • Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.
 • Man får ej dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.
 • På fester där det förekommer alkohol är det 18-årsgräns för att delta.

 

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal.
 • Erbjuda hjälp och stöd.
 • Vid upprepade tillfällen av berusning, avstängning från ungdomsledaruppdrag. 

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens.

 

Narkotika och dopningspreparat 

Allt bruk och hantering av narkotika är förbjuden i enlighet med svensk lag. All form av dopning är förbjuden i enlighet med idrottens regler, dessutom är hantering av vissa dopningspreparat (t e x anabola steroider) även förbjudna enligt svensk lag.

 

Om vi skulle misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar provat narkotika eller dopningspreparat gör vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.
 • Kontakt med sociala myndigheter och polis.
 • Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopningsgrupp (endast vid dopning).
 • Utifrån dessa åtgärder bedömer vi eventuella konsekvenser för den berörda. 

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsen men även ledare/tränare har ett stort ansvar för att detta upptäcks och uppmärksammas.

 

För att få tyngd och hållbarhet i vår policy kommer vi att lyfta fram den vid årsmöten, gemensamma träffar, representations- och informationsmöten samt för sponsorer och kommun. Dessutom ska vår policy finnas på vår hemsida samt i vår verksamhetsbeskrivning.

 

Tobak

Tobak innefattar både snusning och rökning. Åldersgräns 18 år, enligt svensk lag.

Vi tillåter ej våra ungdomar använder tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.

 

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt tobak agerar vi på följande sätt:

 • Samtal med berörd person och kontakt med föräldrarna. 

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomars, ledarnas och föräldrarnas.

 

Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är förebild för sina ungdomar. Under föreningsaktivitet bör man avstå från att använda tobak.

 

Om vi skulle se att någon av våra ledare inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

 • Ledare-/styrelsesamtal med den berörde.

 

Ansvaret för att dessa regler följ är styrelsens och ledarnas.

 

Mobbningspolicy

•    Mobbning är en helt oacceptabel form av förtryck och översitteri.

•    I vår förening skall samtliga ledare aktivt verka för att motverka förekomsten av mobbning.

•    Alla föreningens vuxna medlemmar skall uppmanas att aktivt motverka varje upptäckt form av mobbning.

•    Alla föreningens kontrakterade ledare skall ha en särskild inskriven paragraf i sina kontrakt där de uppmanas att aktivt driva moralfrågor som förhindrar mobbning.

•     Föreningen skall redan vid sina första lägersammankomster samtala med barnen om etik och moralfrågor

 

Uppdaterad: 25 OKT 2017 20:14 Skribent: Elisabeth Törnberg

Postadress:
Bergeforsens SK - Skidor
Rännarvägen 5
86138 Bergeforsen

Kontakt:
Tel: 060579898
Fax: 060583717
E-post: This is a mailto link

Se all info