Hoppa till sidans innehåll

Tävlings-PM SGP Elit, Mploy Sundsvall Open

18 FEB 2017 10:28
  • Skapad: 18 FEB 2017 10:28

Tävlings-PM SGP Elit, Mploy Sundsvall Open 25-26 februari 2017

Några viktiga punkter för att bidra till att tävlingen blir minnesvärd, sevärd och av god kvalitet. Samtliga spelare, ledare och domare ska ta del av följande PM.

WALKOVER, ÅTERBUD, ÄNDRINGAR

Om spelare måste lämna återbud (walkover) skall detta anmälas snarast möjligt till arrangören. Använd i första hand e-post och i andra hand telefon. E-post-adress för detta är This is a mailto link

TÄVLINGSKONTAKT/TÄVLINGSLEDARE

Håkan Melker E-post: This is a mailto link Telefon 070-580 58 68.

REFEREE

Jan-Erik Sandin E-post This is a mailto link Telefon 070-234 65 66

MATCHTIDER / MATCHUTROP

LÖRDAG 

Tävlingen startar kl. 09.00 på lördag! Tävlingen inleds med mixeddubbel. Matcher kommer att följa det lagda tidsschemat men kan ropas ut upp till 10 minuter före angiven tid. 

SÖNDAG

Matchstart kl. 09.00 eller 09.30. Spelordning fastställs under lördagen

BOLLAR

Tävlingen spelas med Yonex Arosensa 30. Begagnade bollar ska läggas i korgar i anslutning till banorna.

TÄVLINGSDRÄKT

Tävlingsdräkten består av kortärmad tröja och kort byxa/kjol.

Om det på tröjan finns angivet föreningstillhörighet tillåts reklam på tröjan utan restriktioner. Om detta saknas måste gällande reklamregler fastställda av BWF vara uppfyllda.

Reklam får förekomma på följande ställen: Vänster ärm, höger ärm, vänster axel, höger axel, vänster krage, höger krage och tröjans framsida och det totala antal reklamer får vara högst 5. Bortsett från tröjans framsida får det finnas högst en reklam per plats och varje reklam får vara högst 20 kvadratcentimeter. 

Reklam i form av ett ”band” får på tröjans framsida inte vara högre än 10 cm och på tröjans baksida inte högre än 5 cm.

Vid osäkerhet ska referee tillfrågas och det är referee som avgör vad som är tillåtet. Varje förening bör sträva efter att om en spelare spelar i klubbdräkt så ska även namnet på spelaren finnas tryckt på tröjans baksida.

REFEREE

Referee är den högst ansvarige för tävlingen. Om referee saknas är det tävlingsledaren/ matchledaren som är den högst ansvarige.

OBS: Referee, eller tävlingsledaren, är den som beslutar om diskvalifikation av spelare. Detta sker efter samråd med berörd domare. Om domare saknas i match, så kan vid olämpligt uppträdande, refereen utdela varning (gult kort), fel (rött kort) eller diskvalifikation (svart kort).

Referee kan och får inte ändra domslut, exempelvis meddela om en boll är ”ute” eller ”inne” samt får han/hon inte meddela åsikt angående domslut som avges. Däremot äger referee rätt att när som helst agera för att beivra olämpligt uppträdande som inte är att hänföra till matchspel.

DOMARE

Domare kommer att finnas i samtliga elitmatcher under såväl lördag som söndag. Från och med söndagens semifinaler även servedomare.

LINJEDOMARE

Linjedomare kommer att finnas i samtliga matcher under söndagen.

UPPTRÄDANDE UNDER MATCH

Alla matcher skall genomföras med ett korrekt uppträdande. Domare/Referee kan vidta följande åtgärder för att stävja olämpligt uppträdande. Vid första förseelsen utdelas en skarp tillsägelse eller om förseelsen anses grov en varning ”gult kort”. Om det olämpliga uppträdandet fortsätter så kan ”fel” dömas och ett rött kort utdelas. Detta medför en poäng till motparten!

Spelare och ledare ska ha tagit del av ”Uppförandekod för spelare” och ”Uppförandekod för coacher”.

Svordomar Svordomar av alla slag är otillåtet och kommer alltid att beivras.

Åtgärd: Vid lindrigare svordomar ska en tillsägelse utdelas.   Om spelaren fortsätter att svära beivras detta med en varning (gult kort).

Svordom riktad mot funktionär kan omedelbart beivras kraftigt.  En varning utdelas omedelbart.

Könsord Alla slag av könsord (yttrade svagt eller högt) är absolut inte tillåtna och  kommer alltid att beivras.

Åtgärd: Ett gult kort utdelas omedelbart och gäller även om det är första gången som  könsord ropas under matchen. OM könsordet riktas mot funktionär döms ”fel” och spelaren riskerar att  diskvalificeras.

Slag i nätet Alla slag i nätet (av ilska eller i besvikelse) ska beivras.

Åtgärd:  Vid en lättare ”nafsning” eller om domaren bedömer situationen att den sker i  besvikelse, och inte är så kraftig, så räcker det med en tillsägelse.

Om det hela upprepas följer ytterligare en tillsägelse med i betydligt strängare  ordalag. Sista steget är även här gult kort.

OM det däremot är ett mycket kraftigt slag så kan en varning genast delas ut.

Kastande Det är inte tillåtet att kasta sin racket varken under eller efter match (eller mellan set). av racket I dessa fall gäller det för domaren att avgöra om racketen kastas ”av gammal vana”  eller om det sker i ilska eller besvikelse.

Åtgärd: Vid lindrigare agerande (det vanligaste är att en eller flera spelare kastar sin racket  under nätet när man ska byta sida), ger domaren en tillsägelse. 

Om en spelare däremot under match eller efter match kastar sin racket i ilska eller  stor besvikelse ska varning utdelas. Domaren måste göra en snabb bedömning om  gult eller rött kort ska ges.

COACHNING

Coachning är tillåtet, men absolut INTE när bollen är i spel eller om det är störande för övriga. Om domaren bedömer att coachens uppträdande är störande eller distraherar motståndaren skall domaren tillkalla Refereen. Vi påminner också om att coacher ska ha sina mobiler avstängda.

FORTLÖPANDE SPEL

Varje medveten fördröjning av spelet kommer att beivras. Regel 16 och RTTO 3.5. Domaren kommer att särskild beakta om en spelare ”vandrar runt på banan” i syfte att fördröja spelet.

Om det kommer in en boll från en närliggande bana innebär inte detta automatiskt att domaren dömer ”let”. ”Let” ska inte dömas om enligt domarens uppfattning spelarna inte upptäckt att en boll kommit in på banan eller om bollen inte stört/distraherat spelarna. Om domaren anser att spelare kan trampa på en boll och skadas ska ”let” dömas.

SKADA / BLODVITE

Vid skada skall referee tillkallas. Referee avgör om coach och/eller ledare och vid behov även sjukvårdskunnig personal får komma in på banan.

Om blodvite uppstår så ska matchen omedelbart stoppas och blodflödet skall på bästa sätt stoppas. Referee avgör om coach och/eller ledare och vid behov även sjukvårdskunnig personal får komma in på banan.

PRISUTDELNINGAR

Prisutdelning genomförs direkt efter varje färdigspelad kategori!

MATSERVERING OCH BANKETT

Under hela helgen finns möjlighet att köpa varm mat på badmintonhallen i dess kaffeteria.

TRANSPORTER

Har du frågor om transporter kontaktar du arrangörens transportkoordinator Fredrik Hansson. Telefon 070-326 80 85

Lycka till i tävlingen!

Jan-Erik Sandin Referee

Skribent: Kenneth Aronsson
Epost: Adressen Gömd

  sponsorhuset2

  

 
Sponsorer

Sponsorer
visitsundsvall
Sponsorer

 

Postadress:
Bergsåkers BMK - Badminton
Box 12085
85012 Sundsvall

Kontakt:
Tel: 060552088
E-post: This is a mailto link

Se all info