Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Protokoll"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Protokoll


                   STYRELSEMÖTE 20151204

-        Förra mötes protokollet: Jenny har kontaktat Lotta ang. ekonomin , även Marcus har kontaktats och vi är välkomna att hyra anläggningen vid behov under 2016. Inget svar har inkommit från Bjäre kvarn ang. erbjudande dock kvarstår foderrabatten och vi nöjer oss med detta. Ewa lägger ut på facebook om intresse finns för tömkörning.

-        Medlemsbrev : Inför nästa verksamhets år bör disskuteras om vi ska återgå till att skicka ut medlemsbrev detta för att bättre komma i kontakt samt informera våra medlemmar om vad som händer i föreningen.

-        Ekonomin: Diskussion kring hur kassörens post ska tas över till nästa verksamhets år samt att även styrelsen ska vara behjälplig inför bokslut.

-        Drogpolicyn Jenny har skrivit ut den för att senare sättas i pärmen. Föreningen har blivit diplomerade men inför nästa års inlämning bör den ses över igen då vissa punkter saknades samt krävs en förbättring.

-        Möte med skåneidrotten: Detta möte har blivit inställt och vi blev rekommenderade att gå på ett större seminarium som kommer att hållas till våren 2016 där fler föreningar kommer att delta.

-        Inför nästa möte: Verksamhetsberättelse samt dagordning skrivs ut av Camilla, Revisionsberättelse samt ekonomisk rapport görs av Lotta samt Magnus, Kallelse samt brev författas av Jenny och Marie köper kuvert samt frimärke inför utskicket till årsmötet.

Camilla mailar medlemsantal

Lotta tillfrågas om hon kan boka Sand för årsmötet som kommer att hållas söndagen den 21 februari 2016

Camilla kollar även igenom protokoll över styrelsevalda poster hur länge var och en sitter

 

Nästa möte den 13 jan hos Ewa

 

Närvarande

Jenny Holmen

Camilla Grankvist

Marie Silwer

Ewa Grankvist

                     STYRELSEMÖTE 20151104

-        Ekonomi : Inga uppgifter Jenny kontaktar Lotta om läget inför årsmötet

-        Förra mötets protokollet: Jenny har mailat till svenska ridsports förbundet och fått svar OK

Bjäre kvarn – foderrabatten kvarstår Nya erbjudande ?

Clinic med Ulrika Björneroth var välbesökt

Kick off med Camilla Skånes idrottsförbund Förslagsvis 5-5 feb 2016 Camilla bokar tid.

Tömkörning, avvaktar för att se om intresse finns Ewa lägger ut på facebook

Om föreningen väljer att hoppa över bidragsdelen behövs inga uppgifter skickas till kommunen men det rekommenderas om föreningen vill ansöka på nytt.

Jenny har talat med Anneli J angående terrängbanan. Förslagsvis tas detta upp som en punkt på årsmötet

 

-        Drogpolicyn: Skall godkännas av svenska ridsports förbundet Besked kommer inom kort dvs certifiering samt diplom om den blir godkänd.

Jenny skriver ut policyn för att sättas i pärmen

-        Hoppningen: Finns tyvärr inget intresse, bör läggas ut på facebook plus hemsida för att få ut info om träning. Den sista datumen för i år är den 16 nov. Ett visst intresse

-        för unghäst träning i hoppning finns. Nya tänkbara tränare bör undersökas

-        Nätverk med andra: Ny samarbetspartner är riders sport i ö.k där medlemar i föreningen erhåller 10 % på sortimentet gäller ej rea varor foder och spån.

-        Övrigt: Styrelsen bör se över hur vi når ut samt kontaktar medlemmar på ett effektivare sätt. Jenny kontaktar Johanna ang. ev hyrning av ridhuset i hov för bla hoppning. Ny mötestid är den 2 December hos Marie

Till årsmötet:

Hinderpark säljas?

Terrängbanan

Mest effektivt sätt att nå ut till medlemmar per post, Mail, facebook

 

Närvarande:

Camilla Grankvist

Jenny Holmen

Ewa Grankvist

Ylva Fritzell

 

                             Styrelsemöte 20150603

 -        Sammanfattning från mötet med skåneidrotten Genomgång av skattning och analys. Mer attraktiv genom bla marknadsföring Camilla Skriver ut protokoll från anteckningar. Vi behöver eventuellt göra en ändring stadgarna. Skicka kostnader för byggandet av en ev terrängbana med arrende inkluderat.

 

Vid kommande clinics/marknadsföring skriv arrangör Bjäre RF på ett tydligare sätt.

 

-        Terrängbanan Går det att använda sig av ex kommunen, samhall, alu arbetare som kan hjälpa till med byggandet av banan. Styrelsen fungerar som en ledande länk med ansvar för marknadsföring samt kontakt mellan de olika parterna.     

1 Kolla med skåneidrotten vad dom kan hjälpa oss med Jenny undersöker

2 Kolla med kommunen om ev. anläggningsbidrag Jenny undersöker

3 Länk till Anneli Jeppsson Ylva utsågs till uppgiften                              

4 Styrelsen marknadsför banan samt kommer med förslag till hinder

 

-        Western kväll närvarolappar? Närvarolapp behövs på deltagare mellan 7-24 år samt antalet besökare totalt för ansökan om bidrag   

 

-         Drogpolicyn Styrelsen godtog den reviderade versionen Denna ska lämnas in till kommunen

 

-        Sommaruppehåll hur går vi vidare till hösten Att ta upp är terrängbanan, skattning och analys av föreningen

 

-        Ekonomin Saldo 59 161:18 kr 3 300 vinst premieobligationer, inbetalt till hoppträning, Johan är betald, Ridsportsförbundet är betalt

Lotta skickar påminnelse till Ronja och Robban som ej betalt träning. Ex dras Ronjas skuld av på nästkommande faktura från stall Ottosson.

Ewa köper ny skrivare till föreningen som placeras hos Lotta.

Biljetter till Falsterbo sponsras med 200 kr / biljett för medlemmar.

 

-        Arbetsfördelning Denna bör ses över till hösten även sekreterar posten. Redovisningsblanketter skickas till samtliga i styrelsen av Camilla Bidragsdelen bör också ses över 

 

 

                            Styrelsemöte 20150408

 

-        Ekonomin: Saldo 58 869:-  Händelser sedan förra mötet Hoppträning för Johan är bet. Försäkring Svenska Ridsportsförbundet bet. Kredit från banken för företagspaketet med    750 :- , Frukost samt lokal hyra vid årsmötet bet. Bidrag från kommunen med 6 449 :- utbetalt. Fakturor till ryttare som deltar i hoppträningen är skickade för årets första kurs.  Ronja Ottosson är skyldig föreningen 2 200 :- för hoppträning 2014 samt 1 200 :- för kurs 13 samt 14 år 2015. Föreningen är skyldig Stall Ottosson 731 :- i hyra för ridhuset detta har Lotta talat med Helene om och faktura väntas. 

 

-        Kommande clinic: Fortsättning på tandclinic med Nina Lundgren väntas till hösten. Den 29 april är det Western clinic med Lars Åström i Bösketorp mellan kl 18.30 och 21.00. Marie trycker upp affischer för att sätta upp runt om på Bjäre . Läggs även upp på facebook samt hemsidan. Alla medlemmar samt icke medlemmar bjuds in att delta. Kostnad 50 :- för medlem samt 80 :- för icke medlem samt barn under 16 år gratis. Kostnad för föreningen är 1000 kr. 

Förslag/önskemål från medlem med clinic med Maria Halling

Önskemål om kör/tömkörnings clinic med Tomas Eriksson, Ylva undersöker om han har möjlighet samt kollar även upp om föreningen kan hyra ridhuset för hoppträning.

Även önskemål om löshoppning, Eva och Camilla kollar upp detta med Rickard.

 

-        Skåneidrotten: Planeringsträff med Camilla på skåneidrotten, förslag på datum 22 april, 6 maj eller den 20 maj. Camilla hör om det finns möjlighet . 

 

-        Uppföljning Bjäre Kvarn: Tina och Marie har haft möte med Anneli på Bjäre Kvarn varav Tina kommer ta över ansvaret som kontakt mellan föreningen och kvarnen. Erbjudanden kommer att gälla två månader åt gången och läggs ut på hemsidan samt skickas till alla medlemmar via mail adresser. Tina kontaktar Ewa vid nya erbjudanden för utlägg på hemsida/facebook. 

 

-        Terrängbanan i mäsinge: Anneli Jeppsson bjöds in för att delta och berätta om banan som ligger på deras mark.  Eventuell hyra av banan disskuterades med ett arrende på 8000 kr samt 800 kr/ gång vid putsning, trimning av gräsytorna detta behövs göras ca 2 ggr i månaden under växande tider. Vidare är banan i behov av arbete så som i fyllnad av våta partier med grus med en kostnad runt 10 000kr. Parkerings samt framridnings möjligheter finns i närheten av banan.  Förslagsvis besöker styrelsen banan den 16 april kl 19.00 för att få en bild av hur banan ser ut i dags läget.   

 

 

Närvarande:

Jenny Holmen                         Ewa Grankvist

Lotta Persson                          Inge-Merete Nielsen

Camilla Grankvist

Ylva Fritzell

Marie Silwer 

Nästa Styrelse möte den 6 maj kl 18.30 hos Inge-Merete Nielsen

 

Punkter att ta upp till nästa möte:

-        Ekonomi

-        Terrängbanan

-        Clinics

-        Skåneidrotten

 

STYRELSEMÖTE 20150304

Ekonomin (händelser, kontoutdrag, fakturor): Saldo 63 647:- Lok stöd inkommit på 3 328:- Hyra för ridhuset i Salomonhög bet med 4 500 :- Faktura från svenska ridsportförbundet avgift per medlem 78:- samt olycksfallsförsäkring 48:-/ medlem Faktura från Johan Hillström för hoppning två tillfällen

Fakturor hoppträning: Lotta fakturerar samtliga kursdeltagare i samband med rådande kurs efter att Ylva skickat underlag på deltagare. Fakturorna skickas hem per post.

Ullmax och den inaktuella facebook sidan: Jeanette Hall önskar fortsätta som ansvarig för försäljning av Ullmax, reklam samt info om detta läggs upp på föreningens hemsida samt facebook. Den inaktuella facebook sidan är borttagen.

Bjäre Kvarn (Marie, Tina): Christina Andersson bjöds in under mötet för att bli ny kontakt person med Bjäre Kvarn. Christina stämmer möte med Anneli på Kvarnen för att gå igenom eventuella upplägg samt erbjudande. Camilla mailar medlemslista med e-mail adresser till Christina för att överlämas till Bjäre Kvarn så att de vet vilka som är berättigade rabatterna och skickar erbjudande till alla medlemmar via mail. Christina kollar även upp vad som gäller samt vilka som är berättigade foder rabatten.

Clinics: Marie undersöker när en fortsättning på hästens tänder kan bli aktuell. Önskemål om en inblick i annan hästsport så som trav, galopp, western mfl. Marie undersöker även detta. Även önskemål om horsemanchip för Karin P. Inbjudan till akademisk träning i, detta läggs ut på hemsida samt facebook om detta godkänns av Ingela. Vissa clinics som styrelsen bestämmer kan även komma att läggas ut till andra föreningar samt allmänheten.

Hinderparken: Årsmötet beslutade att hinderparken behålls i föreningens regi och får stå kvar gratis hos Marcus Hall i utbyte mot fri användning.

Bidrag. Camilla delade ut en översikt till styrelsen på bidrag som föreningen kan söka samt vad som ligger till grund för dessa.

Ridled på Bjäre samt terrängbanan i Mäsinge: En eventuell ridled på Bjäre är ett stort projekt och diskussion på tänkbara sträckor och tankar kring projektet gicks igenom.

Anneli Jeppsson bjuds in till nästa styrelsemöte för att diskutera terrängbanas framtid.

Förslagvis hålls en utbildning/planeringsträff med Skåne idrotten den 24-25 april Camilla undersöker med Skåne idrotten och återkommer med svar.

 

Till nästa möte:

Ekonomi

Clinics

Skåneidrotten planeringsträff

Terrängbana

 

Närvarande:

Jenny Holmén

Lotta Persson

Camilla Grankvist

Ylva Fritzell

Marie Silwer

Inge-Merete Nielsen

Christina Andersson

 

Nästa Möte:

Den 8/4 hos Camilla Grankvist

 

 

KONSTITUERANDE MÖTE 20150304 BJÄRE RF

 

ORDFÖRANDE: Jenny Holmén

VICE ORDFÖRANDE : Ylva Fritzell

KASSÖR: Lotta Persson

SEKRETERARE: Camilla Grankvist

LEDAMOT: Marie Silwer

SUPPLEANT: Ewa Grankvist

SUPPLEANT: Inge-Merete Nielsen

 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL  BJÄRE RF 2014

Skansen 20150222

 1. Ordförande i föreningen Jenny Holmén hälsade alla välkomna samt öppnade mötet.
 2. Monica Filipsson valdes till mötets ordförande
 3. Camilla Grankvist valdes som sekreterare vid årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd blev 19 st. medlemmar
 5. Till protokolljusterare valdes Anna Johansson samt Emma Carlstedt och Annette Svensson valdes till rösträknare
 6. Dagordningen godkändes och till punkten övrigt tillades Bjäre kvarn samt terrängbanan i Mäsinge.
 7. Mötet är i laga ordning utlyst
 8. Camilla Grankvist läste upp verksamhetsberättelsen och mötet godkände denna.
 9. Camilla Grankvist läste upp revision berättelsen och mötet godkände denna.
 10.  Mötet fastställde balans- och resultaträkningen. Mötet bestämde även att all rapportering kring aktiviteter rapporteras till Camilla Grankvist och blankett ska finnas att tillgå på föreningens hemsida. Detta ligger som stöd för våra eventuella framtida bidrag. Betalningsalternativet Swiss föreslogs i samband med hoppträningen.
 11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014
 12. Som ordförande för föreningen valdes Jenny Holmén på 1 år
 13.  Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter                                                  Lotta Persson 1 år

  Camilla Grankvist 1 år  

  Marie Silwer omval 2 år

Ylva Fritzell omval 2 år

Suppleant Eva Grankvist omval 1 år

Suppleant Inge-Merete Nielsen omval 1 år

   14. Till revisor valdes Magnus Josefsson och som revisor suppleant     

           Maj-Britt Nilsson

    15. Val av valberedningsledamöter Monika Filipsson samt Anna  

      Johansson valdes på vardera 1 år.          

    16. Årsavgifterna är oförändrade till nästkommande år

    17. Hinderparken behålls i föreningens regi under 2015 och står

          kvar hos Marcus Hall mot fri tillgång av materialet. Alla

          medlemmar kan fritt använda sig av hinderparken och

          till sommaren planeras banhoppningsträning.

   18. Mötet avslutades och ordförande tackade för sig.

   19. Övriga frågor

         Sammarbetet med Bjäre kvarn fortsätter även under 2015  med Marie Silwer samt Christina Andersson som kontakt personer.

         Kvarnen skickar ut erbjudande till alla medlemmar som angett

         e-mail adress till föreningen.

 

        Terrängbanan i Mäsinge. Familjen Jeppsson är intresserade av  

        att fortsättningsvis upplåta mark för banan som består av 12

        hinder och är 1.2 km lång. Detta kommer föreningen titta vidare

        på under 2015 för att ev. skapa en bestående terrängbana där

        även icke medlemmar kan få tillgång av banan mot en kostnad.

 

 

Protokolljusterare Anna Johansson                           Protokolljusterare Emma Carlstedt

 

 

-------------------------------------------------                        -----------------------------------------------

 

Ordförande Jenny Holmén

 

 

---------------------------------------------------

 

 

 

STYRELSEMÖTE   20150205

 

-        LOK-stöd : LOK-stödet är inskickat och har beviljats med 3 328 kr för höstterminen 2014.

-        Ekonomin: Styrelsen gick igenom resultat samt balansräkning över 2013/2014 och kom fram till att en del poster ska korrigeras innan utskicket till medlemmarna. Detta gör Lotta och postar därefter alla brev innehållande dokument till årsmötet samt inbetalnings- samt medlemsbrev. Till kommande möten beslutades att styrelsen går igenom samtliga inkomna fakturor och att kontoutdrag fortsättningsvis skrivs ut .

-        Övriga frågor angående utskicket till medlemmar: På inbetalningsavin skrevs till att samtliga uppgifter personnr, namn och e-mail adress skickas till camillo1984@hotmail.com . En sammanställning av balans och resultaträkningen som redogör för 2013 samt 2014 skickas ut till medlemmarna, orginal handling utskriven från bokföringsprogrammet kopieras upp till årsmötet samt även rapporten som skickas till medlemmarna. Även dagordning kopieras upp till årsmötet.

-        Styrelsen kommande år: Samtliga styrelsemedlemmar kan tänka sig sitta kvar även nästa år.

-        Hinderparken, hur lägger vi fram detta på årsmötet samt vem: Jenny tar sig an uppgiften och presenterar kort hur styrelsen har tänk om de ev blir en försäljning av materialet. Förslagsvis en helg dag på plats säljs materialet styckvis till medlemmar och köparen står själv för avhämtning.

-        Skåneidrotten, vem informerar samt vad sa Camilla Johansson: Camilla informerar kort om Skåneidrotten på årsmötet. Blanketterna som fylls i vid en ev. planering, lärandetid samt clinic ligger till grund för ett senare skede där föreningen vill ansöka om bidrag för något större ex anläggning av terrängbana, clinic, resa, utbildning m.m

-        Fakturor från hoppningen: Denna punkt är fortfarande under utredning, något måste göras för att de ska bli så enkelt som möjligt för alla inblandade.

-        Övrigt: Camilla kontaktar Nettan angående borttagning av facebook sidan som är inaktuell samt undersöker om hon kan tänka sig fortsätta sälja kläder från Ullmax och i såfall bör reklam om försäljning göras på bla. hemsida samt facebook.

Camilla skriver ut kalendarium till samtliga vid nästa styrelsemöte.

 

Till nästa möte                

Ekonomin

Fakturor hoppningen

Hinderparken

Ullmax

 

Närvarande:

Jenny Holmén

Lotta Persson

Camilla Grankvist

Ylva Fritzell

Ewa Grankvist

Marie Silwer

 

Nästa styrelse möte 5/3 hos Ylva Fritzell

 

 

 

STYRELSEMÖTE         20150108

 

-Genomgång av förra mötets protokoll : Medlemslistan till Bjäre kvarn fungerar utan problem ny delas ut under året. Therese får i fortsatt uppgift att bedriva kontakt med kvarnen för att utarbeta nya erbjudande.

Ny clinic för Ulrika är på gång, Marie har gjort en förfrågan angående sits och balans clinic.

Antivirus programmet är installerat på föreningens dator.

 

-Ekonomin: saldo 64 168.18 Våra premie obligationer bör kollas upp rådande villkor m.m för att ev föra över pengar till kontot vid lämpligt tillfälle. Styrelsen har beslutat att ankomst datum på samtliga fakturor ska antecknas detta för att de inte ska råda några fel med ev sen inbetalning. Marie kontaktar Lotta. Ylva inhandlar räkningsblock och skriver faktura till Robert för hoppträningen.

 

-Avtalet med Marcus gällande hinderparken:  Förslagsvis läggs detta på årsmötet som en egen punkt huruvida hindren ska säljas eller behållas.

 

-Årsmöte : Årsmötet hålls den 22 feb förslagsvis på Sand, Eva undersöker pris, tillgänglighet.

Detta informerar styrelsen via facebook samt hemsida senast den 22 jan. Kallelse skickas ut senast den 12 feb innehållande medlemsbrev, inbetalningskort för 2015, kallelse till årsmötet, ekonomisk rapport, revisorns berättelse samt verksamhetsberättelsen.

Jenny författar medlemsbrev samt kallelse, Camilla skriver verksamhetsberättelse och Lotta sammankallar revisor och suppleant för att sammanställa den ekonomiska berättelsen samt författar inbetalningskort.

Marie inhandlar kuvert samt frimärken. Camilla tillhandahåller adresserna till samtliga medlemmar. Lotta och Marie skickar ut breven senast den 12 feb.

 

-Scandinavium 28 feb: Lotta undersöker med buss Persson om det finns biljetter kvar samt pris. Kan vi behålla 300 kr per biljett till medlemar? Information läggs ut på facebook, hemsida samt i medlemsbrevet.

 

Bidrag lok samt kommunala:  Beslut togs att vi avstår från dessa from. 2015 då de krävs mycket jobb i förhållande till vad de ger. Föreningen har för liten ungdomsverksamhet för att detta ska vara försvarbart. Istället läggs fokus på Skåne idrotten där föreningen kan ansöka om bidrag för lärande tid med minst tre personer unders minst 45 min. Blanketter delas ut av Camilla för ifyllnad efter sammankomst eller clinics. Dessa lämnas påföljande möte korrekt ifyllda till Camilla.

 

Nästa möte hålls hos Eva den 5 feb kl 18.30

 

Till nästa möte:

Ekonomin, har Robert betalat för hoppträningen

Årsmötet

 

 

Närvarande:

Jenny Holmen

Ylva Fritzell

Lotta Persson

Camilla Grankvist

Marie Silwer

Eva Grankvist

Inge-Merete Nielsen

Inga nyheter är skapade

logga-sajten

 

 

images

 

 

 

images

Postadress:
Bjäre RF - Ridsport
Monika Filipsson, Böckerskogsvägen 55
26994 Båstad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: monikafilipsson@hotmail.com

Se all info