Hoppa till sidans innehåll

Årsmöterprotokoll


Årsmöte Bjursås OK 2018-02-23

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat

§ 2 Fastställande av röstlängd

Antalet röstberättigande medlemmar räknades och fastställdes till 13 st

§ 3 Årsmötets behöriga utlysande

Mötet beslutade att det varit behörigt utlyst enligt stadgarna

§ 4 Godkännande av dagordning

Årsmötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning

§ 5 Val av mötesordförande

Årsmötet beslutade att välja Gunnar till mötesordförande

§ 6 Val av mötessekreterare

Årsmötet beslutade att välja Bernt till mötessekreterare

§ 7 Val av personer att justera dagens protokoll

Årsmötet beslutade välja Agneta och Tommy att justera dagens protokoll

§ 8 Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning

Ordföranden gick igenom Verksamhetsberättelse för 2017 och vår kassör redovisade den ekonomiska rapporten. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten och lägga dessa till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse

Ordförande läste upp revisionsberättelsen från våra revisorer

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter

Årsmötet beslutade att behålla samma avgifter 150 kr / vuxen 75 kr ungdom och 300 kr / familj

§ 12 Verksamhetsplan och budget för kommande år

Föreslagen verksamhetsplan och budget gicks igenom och årsmötet beslutade att anta dessa.

§ 13 Val av ordförande

Årsmötet beslutade att välja Gunnar till ordförande

§ 14 Val av ledamöter

Till ledamöter av styrelsen på två år valdes Lars B och Hans C

Till suppleanter i styrelsen på 1 år valdes Johan H och Leif A i denna turordning

§ 15 Val av revisorer

Årsmötet beslutade att välja Lisa Borgert Isaks och Walter Johansson till revisorer

§ 16 Val av valberedning

Årsmötet beslutade att välja Göte Rickardsson sammankallande och Bengt Lock att ingå i valberedningen

§ 17 Val av funktionärer

Kommittéer och ansvariga enligt följande.

Styrelsen Gunnar Löfkvist Ordförande, Hans Carlsson Vice. Ordförande,  Bernt Löfkvist Sekreterare, Åke Lindström Kassör, Lars Björklund

Suppleanter 1. Johan Hallgren, 2. Leif Andersson

Revisorer Walter Johansson, Lisa Borgert Isaks

Valberedningen Göte Rickardsson Sammankallande Bengt Lock

Stugkommittén Tommy Lundqvist Sammankallande, Margareta Löfkvist, Gösta Calles, Birgitta Danielsson, Walter Johansson, Bernt Löfkvist, Örjan Persson, Bert Hag

Motion/Naturpasset Jan-Olov Dahlström

Hemsidan Bertil Lundkvist

 Medlemsregister Johan Hallgren

Kartor & kartdatabas Hans Carlsson, Per-Erik Björklund

Sörskog Bengt Lock Attesträtt

Träning & Tävling Johan Hallgren, Jan-Olov Björklund

§ 18 Val av ombud

Styrelsen föreslår att Gunnar representera klubben på Dalarnas Orienteringsförbunds årsmöte vilket antogs av mötet.

§ 19 Övriga frågor

Sörskogs gruppen har återigen nominerats till priset. Stora Skidspårspriset 2018.

§ 20 Maj Albins Minne

Maj Albins Minne 2017 tilldelas Allvar Calles med motiveringen;

Denna person har varit en uthållig funktionär som var med i byggruppen vid O-Ringen 1985 och haft varierande uppgifter vid klubbens arrangemang sedan dess. Under vintern gäller spårdragning i Sörskog.

§ 21 Mötets avslutande

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat. Klubben bjöd därefter medlemmar och Luffenfunktionärer på suppè.

 

 

 

Uppdaterad: 08 MAR 2018 11:58 Skribent: Bertil Lundquist
E-post: This is a mailto link

Klubbens sponsorer:


Bjursås Sparbank


Konsum Bjursås

Konsum BjursåsPostadress:
Bjursås OK - Orientering
Kvarntäkt 39
79021 Bjursås

Kontakt:
Tel: 0738417635
E-post: This is a mailto link

Se all info