Hoppa till sidans innehåll

Ungdomspolicy för Bjuvstorps FF


”IDROTTA MED GLÄDJE”

Denna policy är utarbetad av:Föräldrar och ledare till barn i Bjuvstorps FF 2009

2009 års Ungdomspolicy för Bjuvstorps FF (ålder 5-16 år)


Inledning:

I vår förening har vi ledorden ”idrotta med glädje”. All tränings och tävlingsverksamhet ska genomsyras med att det ska vara roligt att gå till träningen och till matcherna. Genom välutbildade tränare vill vi utveckla barnen så att de blir duktiga fotbollspelare och att de så småningom kan ta steget upp i vårt seniorlag.


Denna policy är ett levande dokument vilket gör att den kan ändras vid varje årsmöte. Eventuella förslag på ändringar ska lämnas skriftligen till styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet. På årsmötet fastställs Policyn som då gäller under verksamhetsåret 1 januari till den 31 december.


6 viktiga punkter:

 • I Bjuvstorps FF visar vi alla respekt och stöttar och hjälper varnadra, vi accepterar inte mobbing
 •  I Bjuvstorps FF går alltid skolarbete före idrotten
 • Bjuvstorps FF strävar efter låga medlemsavgifter
 • Bjuvstorps FF välkomnar alla som vill hjälpa till och vara delaktiga i vår förening, inte bara aktiva
 • Bjuvstorps FF gynnar företagen i kommunen
 • I Bjuvstorps FF följer vi Skånes FF:s ”Nolltolerans- nu räcker det!- fotboll ska vara kul”, som är framtagen under 2006


Föräldramedverkan:

Att föräldrar har en stor betydelse i en förening är ingen överdrift. Vår förening arbetar inte bara med det idrottsliga med en hel del annat. Det är här som föräldramedverkan kommer in. För att vi ska kunna erbjuda ungdomarna aktiviteter året om krävs arr många drar ett litet strå till stacken. Begränsningarna för vad föräldrar kan göra är helt beroende av uppfinningsrikedom. Att få delta som förälder i aktiviteter som ungdomarna utövar är och ska ses som en stor förmån. Passa på nu när ungdomarna är aktiva, för de vill gärna ha engagerade föräldrar även om de inte alltid säger det.


Gäller alla lag


Föräldrar/anhöriga

 • Föräldrar ska delta i den mån de kan och ställa upp när föreningen arrangerar aktiviteter. En kan inte göra allt men alla kan göra något. Bilbingo, Julmarknad, Loppis, kiosken, vårstädning, Burnouten, Julgransförsäljning m.m
 •  Varje lag ska ha föräldramöte minst 2 gånger per termin(vår/höst), tränaren och/ellerledaren håller i detta. Vid det första mötet på våren ska någon från styrelsen eller ungdomsansvarig vara med
 • Varje lag ska välja minst 1, helst 3 och gärna 3 representant/er som kan ingå i föräldrakommittén
 • I varje lag ska det finnas 1 loppis ansvarig
 • Tänk på att som förälder representerar du föreningen där ditt/dina barn spelar


Alkohol, tobak och droger

 • För våra ungdomar i föreningen råder nolltolerans mot alkohol, tobak och droger då de representerar vår förning
 •  Som ledare och förälder är man nykter när man skjutsar till match.

 

Bjuvstorps FFs tränare/ledare

 • Tränaren ska gå tränarutbildningar, enligt gällande utbildningsplan
 •  Tränaren följer tematräningar enl. Skåne FF:s pärmar och SvFF:s övningsbank på nätet
 • Tränaren får låna en träningspärm, framtagen av Skånes FF, som följer vissa åldersgrupper
 • Vår strävan är att varje lag ska ha 2 tränare varav den ena även kan vara lagledare, det bör även finnas utsedda reservtränare/lagledare i varje lag
 • Tränare och ledare bör gå andra utbildningar som finns med i utbildningsplanen t.ex. sport-skadekurs, HLR utbildning, ABC utbildning
 • Tränaren/ledaren är länken mellan föräldrarna och ungdomsansvarig/styrelse
 • Tränaren ska följa den framtagna arbetsbeskrivningen.

 

Cupspel

Lagen har möjlighet att åka på 4 cuper (sammandrag inte inräknade) som betal av föreningen. Cupernas totala kostnad får max var 2 000 kr. 3 av cuperna ska vara listade och rekommenderade av tränarna i föreningen och godkända av styrelsen, se framtagen lista.

 

Nolltolerans

Skånes FF har under 2006 tagit fram skriften Nolltolerans. Denna skrift följer föreningen. Skriften kan man få tag i på kansliet. Skriften finns även att hitta på vår hemsida www.bjuvstopsff.se. För att hålla Nolltolerans skriften levande så ska tränarna minst en gång per år gå igenom den med spelarna i laget. Även föräldrarna ska vid ett föräldramöte informeras om skriften.

 

Träning/Matcher

 • Alla som tränar regelbundet ska vara med och spela match, hur mycket beror på träningsflit, intensitet, uppträdande, inställning och ansvarstagande i laget. Matcher och cuper ska ses som ett led i de aktivas utbildning och tjäna som stimulans i den fortsatta träningen. Av den anledningen är det lämpligt att barnen ges möjlighet att spela på olika positioner. Om en spelare är talangfull och anses kunna delta i en högre åldersgrupp kan spelaren då och då träna och delta i den gruppen. Spelaren, tränare, förälder och ungdomsansvarig ska då ha gett medgivande. Viktigt är att spelaren inte tappar kontakten med sitt ursprunglag och sina jämnåriga kamrater
 •  Både killar och tjejer är välkomna att träna och spela matcher i Bjuvstorps FF, tjejer får lov enligt SvFF:s regler, att spela med killar upp till 12 års ålder. Finns det renodlade tjejlag i föreningen ges det givetvis möjlighet att spela tillsammans högre upp i åldrarna
 • Spelare som inte kan delta vid träning eller matcher ska höra av sig till sin tränare och meddela detta. Sjuka och skadade spelare ska inte delta i träning eller match, tränaren har rätt att sätta stopp för detta
 • Na tillkommande spelare har lov att träna 6 gånger innan medlemsavgiften ska betalas. Medlemsavgiften ska vara betald för att få spela interna matcher/sammandrag/matcher
 • Alla vår fotbollsspelare ska vara ”fotbollsklädda” vid våra fotbollsaktiviteter. I spelarens fotbollutrustning ingår beroende på väderlek och om aktiviteten är inne eller ute: fotbollsskor/gympaskor, benskydd, t-shirt, träningsbyxor, träningsoverall, vattenflaska
 • Alla lag ska ha sjukvårdsväska med sig på träningen och matcherVi ser att alla duschar gemensamt efter träningarna och matcherna dels av hygieniska skäl men även för att bygga upp lagandan och gruppgemenskapen i laget.

 

Övrigt

 • Alla spelare ska fylla i en ”hälsoupplysning/kontaktlista” som tillhandahålls av tränaren. Hälsoupplysningen/kontaktlistan arkiveras på kansliet så länge spelaren är aktiv i föreningen. Hälsoupplysningen/kontaktlistan uppdateras inför varje säsong. Även tränaren ska ha en kopia på hälsoupplysningen/kontaktlistan i si nträningspärm
 •  Alla spelare och spelares föräldrar ska ta del av ungdomspolicyn, policyn finns även på hemsidan: www.bjuvstorpsff.se
 • Vår målsättning är att ungdomsavdelningen 1 gång per säsong bör åka iväg på en aktivitet eller hålla en gemensam aktivitet på hemmaplan
 • Alla våra ungdomar erbjuds domarutbildning när de blir 14 år gamla. Detta är ett led i deras utbildning till duktiga fotbollsspelare. Inget krav finns från föreningen att de ska döma några matcher
 • Våra hemmamatcher döms av utbildade domare. Bjuvstorps FF utbildar egna ungdomsdomare, se utbildningsplanenBjuvstorps FF är öppen för alla, religion/ursprung får ej påverka verksamheten i föreningen, alla är lika viktiga
 • Vi är aktsamma om vårt material och lokalerVi följer uppsatta regler vad det gäller, bollstorlek, målstorlek m.m. (undantag: för närvarande kan inte föreningen tillhandahålla ”5 manna mål”). Regler finns bl.a. i böckerna ”Spela Lek och Lär” samt i ”Regelboken”.

 

Gäller åldrarna 5-8 år

 • Träning 1 gång per vecka. 60-90 minuter
 •  Medverka i internmatcher, sammandragsmatcher och i cuper
 • Spela i 5 manna lagVars en boll till spelarna
 • Alla spelarna ska få spela
 • Spelarna turas om att starta i matcherna
 • Mycket lek och skoj, börja bli vän med bollen.

 

Gäller åldern 9 år

 • Träning 1-2 gånger per vecka, 60-90 minuter
 •  Spela i seriesystem, där inte resultatet räknas och i cuper
 • Spela i 7 manna lagVars en boll till spelarna
 • Spelarna turas om att starta i matcherna
 • Lek med boll, vän med bollen, träningen består av teknik, spelförståelse, spelregler, placering på plan, det ska vara roligt att spela.

 

Gäller åldrarna 10-12 år

 • Träning 2 gånger per vecka, 60-90 minuter
 •  Spelar i seriespel och cuper
 • Spelar i 7 manna lagVars en boll till spelarna
 • Spelarna turas om att starta i matcherna
 • Träningen utvecklas och består t.ex. av teknik, spelförståelse, spelregler, placering på planen samt organiserat försvar/anfall.

När laget väljer serie ska målet vara att söka sig till lägst en medelsvår grupp, C eller högre. Om det finns mer än ett lag i åldersguppen gäller detta det högst placerade laget. Om möjlighet ges kan man vid 12 års ålder få spela i 11 manna lag i de lägsta divisionerna E o F

 

Gäller åldern 13-14 år

 • Träning minst 2 gånger per vecka, 60-90 minuter
 •  Spela i seriespel och cuper
 • Börja spela i 11 manna lag
 • Vars en boll till spelarna
 • Alla spelar om de uppfyller klubbens policy
 • Spelarna turas om att starta i matcherna
 • Träningen: vidarutveckling av spelförståelsen, teknikträning, koordinationsträning, allvaret kommer med i bilden.

Inför varje säsong fattar ungdomsansvarig gemensamt med tränarna, beslut om hur många lag och i viken åldersgrupp klubben ska ställa upp i seriespel. Målsättningen för alla är att välja lägst en medelsvår grupp, normalfallet C. högre val av serie ska uppmuntras och förespråkas.


Den gemensamma åldergruppen erhåller en gång ett resebidrag motsvarande 1 00 kronor per spelare/ledare dock maximalt 25 000 kronor, för spel i till exempel Gothia Cup eller liknande turnering. Bidraget utges endast under förutsättning att klubbens ekonomi tillåter detta. För att erhålla redebidraget ska laget ställa upp på klubbens aktiviteter. Om klubbens karv på laget inte uppfylls kan bidraget reduceras eller utebli.

 

Gäller åldrarna 15-16 år

 • Träning minst 2 gånger per vecka, 60-90 minuter
 •  Spelar i seriespel och cuperSpelar i 11 manna lag
 • Vars en boll till spelarna
 • Alla spelar om de uppfyller klubbens policy
 • Träningen: vidarutveckla spelförståelsen och kondition. Teorin och praktiken kommer in i träningen så att övergången till seniorspel blir så smidig som möjligt, allvaret är med i bilden.

Inför varje säsong fatar ungdomsansvarig gemensamt beslut med tränarna, beslut om hur många lag och i vilka åldersgrupper klubben ska ställa upp. Målsättningen för alla är att utvecklas  och avancera i i seriesystemet till lägst en Skåneserie eller zonens högsta serie (A-gruppen).


Uppdaterad: 07 JUN 2016 21:19

SPONSORER:

 

 logga 2015

 

Gör ett besök på Intersport

 puma_logo1

 

Ange alt-text här.

Postadress:
Bjuvstorps FF - Fotboll
Idrottsvägen 8
26739 Bjuv

Kontakt:
Tel: 04270325
E-post: This is a mailto link