Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2020

27 OKT 2020 18:28
  • Uppdaterad: 27 OKT 2020 18:28

 

 

Blackens isjaktseglare årsmöte med konstituering  2020 17 nov kl. 19.00

 

 Mötesprotokoll

 

§1 Mötets öppnande och behöriga utlysande.
Mötet ansögs behörigt utlyst.

 

§2 Val av mötesordförande.
Mikael Petersson valdes till mötesordförande

 

§3 Val av mötessekreterare.
Fredrik Birgersson valdes till mötesekreterare

 

§4 Val av 2 justeringsmän.
Lars Wall och Mats Folkö valdes till justeringsmän.

 

§5 Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen lästes upp och tillägg skall göras gällande isjaktsegling, övrigt godkändes.

 

§6 Ekonomisk berättelse och revisorernas granskning.
Den ekonimska redovisningen föredrogs och året resultat balanserades.
Revisonsberättelsen lästes upp, utan anmärkning.
§7 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

§8 Val av ordförande enligt bilaga 1 på 1 år med teckningsrätt enligt bilaga 2
Lars Wall valdes till ordförande på 1 år

 

§9 Val av vice ordförande enligt bilaga 1 på 2 år med teckningsrätt enligt bilaga 2
Fredrik Birgersson valdes till Vice ordförande på 2 år

 

§10 Val av sekreterare enligt bilaga 1 på 1 år
Mikael Peterson valdes till sekreterare på 1 år

 

§11 Val av kassör enligt bilaga 1 på 1 år med teckningsrätt enligt bilaga 2
Franz Wieser valdes till kassör på 1 år

 

§12 Val av suppleant enligt bilaga 1 på 2 år
Susanne Wall valdes till Suppleant på 2år

 

§13 Val av valberedare enligt bilaga 1  på 1 år
Jan Johansson valdes till valberedare på 1år

 

§14 Fastställande av avgifter, efter förslag från styrelsen:

 

  • Junior 1-21 år (inkl licens) 50 kr
  • Stödmedlem (icke seglande) 50 kr
  • Seniorer +21 år (inkl licens) 100 kr
  • Familj (gäller för samtliga i familjen, inkl licens) 200 kr

 

Styrelsens förslag fastslogs

 

§15 Övrigt:

 

Ungdomsverksamhet och prova på verksamhet:
Förbundet vill att det redovisas LOK i högre utsträckning.
Diskuterades att försöka få till demonstration av små kites på en fotbollsplan eller liknande.

 


§16 Årsmötet avslutande.

 

 

 

 

Skribent: Mikael Pettersson
Epost: Adressen Gömd
 
 


 

 


 

Svenska Isseglarförbundets logotyp


 

 

Postadress:
Blackens IS - Issegling
Lars Wall, Borgvägen 7 B
63531 Kvicksund

Kontakt:
Tel: 016342190
E-post: lasseswall@hotmail.c...

Se all info