Hoppa till sidans innehåll

Välkommen till Årsmöte 2022 den 10 april kl 17:00

23 FEB 2022 12:53
Årsmötet kommer att hållas i Skärgårdshusets samlingssal (ingång bredvid Infocenter, Grebbestad).
  • Uppdaterad: 23 FEB 2022 12:53

Dagordning 2022

Upprop och fastställande av röstlängd

Fråga om mötet är behörigt utlöst

Fastställande av dagordningen

Val av ordförande av sekreterare för mötet

Val av två juseringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska jusetera protokollet

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- coh balansräkning för det gågna räkenskapsåret

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021

Fastställande av verksamhetslan för verksamhetsåret 2021

Fastställande av budget för nästa verksamhetsår

Fastställande av årsavgifter för verksamhetsåret

Val av styrelsens ordförande för en tid av ett år

Val av kassör och klubbmästare för en tid av två år

Val för en tid av två år av ordförande i juniorsektionen tillika ledamot i klubbstyrelsen

Val för en tid av två år av ordförande i materialsektionen tillika ledamot i klubbstyrelsen

Val för en tid av två år av ordförande i ekonomisektionen tillika ledamot i klubbstyrelsen

Val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av två år

Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av två år

Övriga val

Behandling av förslag som väckts av klubbstyrelsen eller inlämnats till klubbstyrelsen av röstberättigad medlem

Övriga frågor

Skribent: Monica Bengtson
E-post: Adressen Gömd

 

socialinsta

socialfb

  

Tack till våra sponsorer!

 

Logga GBM

Logga fotograf Robert Dahlberg

Logga Grebbestad Varv

Logga ICA Grebbestad

"Klas i Greby"

Bergströms Bygg AB

Logga Flaggfabriken Kronan

Logga Golvet Gerlesborg

 

Logga Q-Security     

 

Logga COOP

Logga Tanums shoppingcenter

Logga MediQTech

Logga Svensk Fastighetsförmedling

KS Connect AB

Kjells Färg och Golv AB

Tanums Hemelektronik Service

Hagbergs VVS AB 

sjoraddningen

 

 

 

 

 

Postadress:
Bohuslänska JK - Segling
Vadskär 1
45772 Grebbestad

Besöksadress:
Vadskär 1
45772 Grebbestad

Kontakt:
Tel: 0706314825
E-post: info.bjksegling@gmai...