Hoppa till sidans innehåll

Välkommen till digitalt årsmöte 20/12

26 NOV 2020 18:40
  • Uppdaterad: 26 NOV 2020 18:40

Välkommen till BJK:s årsmöte söndag den 20 december kl 18:00.

Årsmötet hålls över video på grund av smittrisken, här är möteslänken: 
https://us02web.zoom.us/j/89221290461?pwd=KzJsUVdYcEdIcldES3pPZUhSK0NoZz09

Förslag till stadgeenlig dagordning för årsmötet:
Upprop och fastställande av röstlängd.
Fråga om mötet är behörigen utlyst.
Fastställande av dagordningen.
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultats- och balansräkning för det gångna räkenskapssåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det förflutna räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret.
Fastställande av budget för nästa verksamhetsår.
Fastställande av årsavgifter för verksamhetsåret.
Val av styrelsens ordförande jämna år, för en tid av två år.
Val antingen av sekreterare eller av kassör och klubbmästare för en tid av två år. Jämna år väljes sekreterare och udda år kassör och klubbmästare. 14.
Val för en tid av två år av ordförande i Seglingssektionen tillika ledamot i klubbstyrelsen jämna år, 2. ordförande i Juniorsektionen tillika ledamot i klubbstyrelsen udda år, ordförande i Motorbåtssektionen tillika ledamot i klubbstyrelsen jämna år, ordförande i Materielsektionen tillika ledamot i klubbstyrelsen udda år, ordförande i Ekonomisektionen tillika ledamot i klubbstyrelsen udda år.
Val av en revisor och en revisorsuppleant jämna år, för en tid av två år.
Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
Övriga val:
Behandling av förslag, som väckts av klubbstyrelsen eller inlämnats till klubbstyrelsen av röstberättigad medlem.
Övriga frågor.
//Vänligen BJKs styrelse
Skribent: Monica Bengtson
E-post: Adressen Gömd

 

socialinsta

socialfb

  

Tack till våra sponsorer!

 

Logga GBM

Logga fotograf Robert Dahlberg

Logga Grebbestad Varv

Logga ICA Grebbestad

"Klas i Greby"

Bergströms Bygg AB

Logga Flaggfabriken Kronan

Logga Golvet Gerlesborg

 

Logga Q-Security     

 

Logga COOP

Logga Tanums shoppingcenter

Logga MediQTech

Logga Svensk Fastighetsförmedling

KS Connect AB

Kjells Färg och Golv AB

Tanums Hemelektronik Service

Hagbergs VVS AB 

sjoraddningen

 

 

 

 

 

Postadress:
Bohuslänska JK - Segling
Vadskär 1
45772 Grebbestad

Besöksadress:
Vadskär 1
45772 Grebbestad

Kontakt:
Tel: 0706314825
E-post: info.bjksegling@gmai...