Hoppa till sidans innehåll

BJK:s tobak, alkohol- och drogpolicy


Antagen 19 oktober 2007-10-19

Bohuslänska Jaktklubben är en förening med båtar, segling och båtliv som huvududsaklig verksamhet.
Föreningens grundstenar är gemenskap, god kamratanda och social fostran för våra unga seglare. Hur vuxna och ledare agerar som förebilder är viktigt i denna utveckling.

TOBAK
Tobak är den största enskilda orsaken till medicinsk ohälsa.

Vi verkar för att vårt föreningsarbete alltid ska bedrivas i en tobaksfri miljö.
I klubbhuset råder rökförbud.
Konferenser, utbildningar och sammanträden är alltid rökfria.
I samband med barn-och ungdomsverksamhet råder tobaksförbud hos alla ledare och övriga vuxna förebilder.
Om dessa riktlinjer inte följs kommer personen ifråga att uppmärksammas på vilka regler som gäller. Vid fall med personer under 18 år kommer ledare och föräldrar att informeras.

ALKOHOL
Alkoholens skadeverkningar i samhället är omfattande, såväl medicinskt som socialt.

Vi strävar efter att minska den allmänna alkoholkonsumtionen och senarelägga ungdomars alkoholdebut.
Vi tillåter inte att ungdomar i vår förening brukar alkohol under träning, tävling eller övriga aktiviteter i föreningens namn.
Samma regel gäller för ledare och övriga vuxna som är involverade i ungdomsverksamheten.
Vi accepterar inte att ungdomar eller ledare kommer bakfulla till verksamhet i föreningen.
Om det anses lämpligt kan alkoholhaltiga drycker vara motiverade vid representation och samkväm.  De som ansvarar för arrangemangen ser till att alkoholfria alternativ finns. Respekt ska alltid visas mot dem som avstår från alkohol.
Vid överträdelse vidtas samma åtgärder som under kapitlet tobak. 

DOPING och NARKOTIKA
All hantering och allt bruk av doping och narkotika är förbjudet enligt svensk lag och är därmed helt oacceptabelt.

Detta får inte förekomma i vår verksamhet.
Vid överträdelse sker omedelbar polisanmälan. 

DETTA POLICYDOKUMENT

  • Skall genom styrelsens försorg bli känt bland medlemmarna i föreningen genom information på hemsida, i medlemstidning och genom anslag i klubbhuset
  • Skall ständigt hållas uppdaterat
  • Skall vid behov anpassas till Riksidrottsförbundets eventuella framtida skärpningar.

 

Uppdaterad: 08 OKT 2017 13:29

 

socialinsta

socialfb

  

Tack till våra sponsorer!

 

Logga GBM

Logga fotograf Robert Dahlberg

Logga Grebbestad Varv

Logga ICA Grebbestad

"Klas i Greby"

Bergströms Bygg AB

Logga Flaggfabriken Kronan

Logga Golvet Gerlesborg

 

Logga Q-Security     

 

Logga COOP

Logga Tanums shoppingcenter

Logga MediQTech

Logga Svensk Fastighetsförmedling

KS Connect AB

Kjells Färg och Golv AB

Tanums Hemelektronik Service

Hagbergs VVS AB 

sjoraddningen

 

 

 

 

 

Postadress:
Bohuslänska JK - Segling
Vadskär 1
45772 Grebbestad

Besöksadress:
Vadskär 1
45772 Grebbestad

Kontakt:
Tel: 0706314825
E-post: info.bjksegling@gmai...