Hoppa till sidans innehåll

Värdegrunder


Ladda ner som PDF

 

BIF_logga_webb2011 

 

Bollebygds IF:s Ungdomsfotbolls Grundläggande Värdegrund.

Alla som vill vara med får vara med. Alla som är med skall vara med på lika villkor. Pojkar och flickor, nybörjare och erfarna – alla barn och ungdomar är välkomna. Det är vår styrka. Vår ungdomsfotboll byggs på vänskapsband och positiva utmaningar, inte på konkurrens och utslagning. Idrott handlar inte minst om att forma den egna identiteten, att i gemenskap med andra lära sig ta ansvar och visa hänsyn. Både lagets framgångar och besvikelser blir viktiga byggstenar i barnens personliga utveckling. Det är själva färden som är resans mål.

 

Ungdomsfotbollens Ledstjärnor

Bollebygds IF har som mål att utveckla fotbollsglädje och fotbollskunnande i stora årskullar av unga fotbollsspelare och att få dem att behålla sitt fotbollsintresse så långt upp i åldrarna som möjligt. Klubbens framgång ska inte mätas i antal vunna matcher utan i hur många spelare vi får med oss hela vägen från knatteåren till senior.

 

Vi vill visa på ungdomsfotbollen som en positiv kraft. Fotboll handlar inte minst om att forma den egna identiteten, att i gemenskap med andra lära sig ta ansvar och visa hänsyn. Både lagets framgångar och besvikelser blir viktiga byggstenar i barnens personliga utveckling. Breddsatsning betyder för oss att varje enskild spelare, oavsett förmåga, ska få chansen att utveckla sina färdigheter, både individuellt och som lagspelare och vi fokuserar på laganda och kamratskap - inte på konkurrens.

  

Svensk fotboll vet av erfarenhet att idrottsliga framgångar kommer som en ”bieffekt” av kombinationen breda trupper och bra träning och därför står inte bredd och topp i motsatsställning hos oss.

 

Vårt mål äratt fördjupa fotbollsintresset och göra fotbollen till en positiv kraftför allavåra ungdomar så att, så många barn och ungdomar som möjligt skall vilja spela fotboll så långt upp i åldrarna som möjligt.

 

Varje enskild spelare – oavsett nivå – skall se möjligheten att utveckla sitt kunnande.

 

Bollebygds fotbolls ledstjärna: Fair Play – Både på och utanför plan.

När man representerar Bollebygds IF såsom spelare, ledare, publik, förälder så skall man värna om Fair Play vilket innebär att:

  

Vi skall verka för goda och prestigelösa relationer med domare och andra föreningars ledare. Vi skall skapa god stämning runt matcherna så vi ger barnen positiva erfarenheter av matchen.

  

Några förväntningar som klubben har vid matchen, är att vi som förälder och publik:

 • Hejar påegna laget
 • Hejar påenskilda spelare

Däremot ska vi inte:

 • ropa instruktioner till spelarna. Låt tränarna sköta taktiksnacket! Lagspelet kan bli lidande om föräldrar står och ropar egna råd till enskilda spelare. Ha is i magen och låt spelet rulla.
 • kritisera spelare, vare sig de egna eller motspelarna. Negativa kommentarer eller gester under match hjälper varken upp spelet eller stämningen. Håll inne med kritiken.
 • skälla eller klaga pådomaren. Lär barnen att respektera domaren, även om hon eller han gör misstag ingen är felfri. En annan gång går tveksamma domslut vår väg. Det jämnar ut sig.

 

Förälder i BIF

Bollebygds IF:s verksamhet sköts av ideellt engagerade föräldrar. Föräldrarnas insatser är förutsättningen för Bollebygd IF. För att vara medlem i klubben krävs ingen kunskap om fotboll, det finns många olika uppgifter både inom lagen och i klubben. Det finns många uppgifter att göra. Ingen kan göra allt, alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Just det sistnämnda är vårt minimikrav: Alla föräldrar som har barn i klubben skall hjälpa till med något.

Det finns många saker som skall fungera kring ett lag och en klubb, allt från enkla saker som transporter till matcher, tröjtvätt och stå i kiosken vid matcher. Administrationen kring laget skall också fungera, lagkassa, insamlingar, hemsida med info om träning, matcher, aktuella telefon- och e-postlistor m.m. Följa upp så att medlemsavgifterna betalas, planering av träningsläger, säsongsavslutningar och roliga aktiviteter vid sidan om fotbollen. Ta gärna kontakt med en ledare för att höra vad du kan hjälpa till med.

 

Ledare i BIF

Grunden till en bra verksamhet är väl utbildade ledare i samverkan. Utbyte av erfarenhet och kunskap är stimulerande och gör arbetet roligt. Vi hjälps åt att bygga en bra verksamhet. Målsättningen i vår förening är att alla ledare skall få utbildning i Svenska fotbollförbundets regi, så att man känner sig kompetent och trygg i sitt ledarskap och för att på ett så bra sätt som möjligt följa och uppfylla Bollebygds Idrottsförenings viktigaste grundvärden och ledstjärnor.

Som ledare är du en viktig förebild för spelarna, vilket medför att du i handling och språk måste uppträda på ett sådant sätt att du stimulerar dem i en positiv riktning.

 

”Det är därför barn- och ungdomsledaren är en så viktig person. Han

eller hon är inte bara tränare eller lagledare utan även medmänniska,

extraförälder, vägledare och föredöme.” (Svensk fotboll, 2001)

 

Du som ledare måste vara engagerad, inte bara i ditt lag utan även ha förståelse för hur hela ungdomsverksamheten är upplagd. Som ledare är det viktigt att du kan betona alla spelares lika betydelse. Därför tillåter vi inga toppningar av våra lag. Strävan skall vara att alla som tränar skall få mycket speltid och möjligheter till att utvecklas i de matcher som laget spelar.

 

Du som ledare måste vara beredd på att låta spelare som fotbollsmässigt kan mäta sig med äldre spelare få chansen att även visa det på träning eller match. Här är det viktigt att spelaren själv tycker att detta känns stimulerande och roligt. All kontakt beträffande uppflyttning av yngre spelare måste inledningsvis ske mellan berörda ledare. Ingen ledare får alltså kontakta spelare på eget initiativ.

 

I årskullar där man rullar runt på två lag för att alla skall få möjlighet att få spela matcher är det är dock oerhört viktigt att de bägge lagen får lika stor uppmärksamhet och lika bra förutsättningar både kring träningar och matcher samt att mycket kraft läggs på att man skall vara en grupp i alla andra sammanhang.

 

Matchen med BIF

I och med att resultaten i våra seriematcher inte har någon högre prioritet anser vi att den individuella utvecklingen skall komma i första hand. Vi måste å andra sidan förstå att känslan att vinna och viljan att göra sitt bästa är en starkt drivande faktor som i förlängningen är med för att spelaren skall utvecklas. Denna känsla har naturligtvis även många ledare eftersom de själva ofta har en egen fotbollsbakgrund. Det är därför det är så viktigt för alla ledare att inte låta ”vinna till vilket pris som helst-känslan” ta över och styra våra beslut i slutet på resultatmässigt jämna matcher. Detta innebär då följande i vår syn på matcherna:

 

Vi låter alla delta i matcherna lika mycket.

Vi toppar aldrig laget under några omständigheter i syfte att nå vissa resultat.

Vi låter de aktiva prova på att spela på olika platser i laget.

Vi uppmuntrar de aktiva att hitta kreativa lösningar även på svåra matchsituationer. Vi vill motverka en ”sparka och spring-fotboll”.

Vi låter inte vissa spelare dubblera i flera lag, så att de missar fler än ett par träningar per säsong.

Anfallsspelet prioriteras.

 

För föräldrar och anhöriga att tänka på under och efter match:

Tränarna behöver arbetsro under match. Stå på behörigt avstånd från lagledningen, helst på motsatt sida av fotbollsplanen (om ni inte hamnar hos motståndarnas lagledning då). Spelarna kan bli väldigt ledsna i stunden över en förlust, men glömmer å andra sidan väldigt fort. Behåll lugnet. Hjälp barnen att se framåt. Det kommer alltid nya matcher!

 

Fråga inte bara ”Hur gick det, vann ni?”. Resultatet är inte det viktigaste på barn- och ungdomsnivån i vår förening.

 

Ge beröm istället för att söka fel. I och med att man förstärker det som är bra, motverkar man indirekt det som inte är lika bra utan att säga någonting negativt. Beröm ger självförtroende.

 

Tala aldrig illa om tränaren eller domaren inför barnen eller ungdomarna. Vill du ifrågasätta tränaren, gör det i så fall i ett enskilt samtal med henne/honom och helst inte i en situation, då du är arg eller upprörd. Då leder det sannolikt inte till något positivt resultat.

 

Spelare i BIF

Som spelare i Bollebygds IF får du en gedigen fotbollsutbildning, träningsmöjligheter, motion, får delta i seriespel spela cuper, träna och spela match, möjlighet att bli ledare/ domare/ tränare och viktigast av allt, känna glädje och gemenskap.

 

Vad som förväntas av dig som spelare är:

 • Vara en bra kompis.
 • Meddela om du inte kan vara med på träning eller match.
 • Alltid tacka domare och motståndare efter match.
 • Alltid göra ditt bästa både på träning och på match.
 • Spela ett rent spel och inte fuska till dig fördelar.
 • Lyssna på och följa de instruktioner som din ledare ger.
 • Använda ett vårdat språk vid träning och match.
 • Passa tider inför samlingar till såväl träning som match.
 • Visa respekt för och ha en positiv inställning till domare, motståndarlag och idrottsledare.

 

Laget i klubben

Lagen i Bollebygds IF leds av ledarna i varje lag med BIFs grundvärderingar, svensk fotbolls ledstjärnor och sina utbildningar i ryggen. Bollebygds IF har en strävan att det skall vara rena ålderskullar med tillräckligt med barn för att kunna bedriva meningsfulla träningar samt matchspel, då det inte är möjligt så får man slå ihop åldersgrupper för att det skall fungera. Det är upp till ledarna hur träningar och match skall bedrivas. Det är även upp till ledarna och föräldrar runt laget att besluta om laget skall åka på läger, cuper och resor, här är det dock viktigt att tänka på att klubben inte har möjlighet att stötta, utan det är föräldrar som får sköta allt kring resan.

Det som dock skall genomsyra all fotbollsträning, är att vi alltid skall sträva efter att bedriva all fotbollsträning med boll även under uppvärmningar. Här kan man med fördel använda Svenska fotbollsförbundets övningsbank: www.svenskfotboll.se men även fylla på sin egen övningsbank med att besöka andra lags träningar och utbyta idéer. Svensk fotbolls inriktningar som Bollebygds IF eftersträvar att följa, som hör till varje ålderskategori, skall ses som de moment man skall lägga störst vikt vid att träna och utveckla. Naturligtvis sker andra typer av moment i de olika åldrarna, men inte lika frekvent som de som nämns.

 

Åldrarna 5 – 6 Fotbollsskolan

Vi låter alla prova och lära känna på bollen med hjälp av mycket leka men även enkla övningar samt lite två mål spel. Här vill vi väcka deras nyfikenhet för fotboll och känna den glädje som fotboll ger.

 

Åldrarna 7 – 8 år

De delar vi vill lära ut på träningen är passningar, mottagningar, teknikbanor, skott, spel och inkast.

Här prioriterar vi lekfullheten. En träning per vecka är i den här åldern tillräckligt för att skapa ett intresse för fotbollen. Vid spel på träningarna ger vi rådet att man inte spelar fler än fem mot fem. Vid passnings- och teknikövningar använder vi oss av lätta övningar, där de aktiva känner att de lyckas, vilket leder till intresset kvarstår.

Vi deltar gärna i seriesammandrag där vi spelar matcher mot andra lag. ”Det är viktigt att matcher spelas som ett led i utbildningen.” (svensk fotboll, 2001)

 

Åldrarna 9 – 12 år

Det vi vill fokusera på träningen är följande moment passningar mottagningar vändningar, driva boll, skott, spel, väggspel, nickar och anfallsspel.

Här rekommenderar vi en stegring från en till två gånger i veckan. Träningen utökas med ett par moment. Just i de här åldrarna är det oerhört viktigt att träna mycket med den individuella tekniken, då man lättare kan tillgodogöra sig just den träningen. ”Teknik lärs in bäst i åldrarna före puberteten.”

Svårighetsgraden i de olika momenten stegras successivt. Nu gäller det att som ledare vara observant. De aktivas olika fysiska förutsättningar förändras i förhållande till varandra. För att då ge de mest mogna spelarna större utmaningar att utvecklas, uppmuntrar vi dem att någon gång träna och eventuellt spela någon match med dem som är äldre. Förutsättningen är naturligtvis att spelarna själva vill.

Spelet vi praktiserar på träningarna är fortfarande spel med få antal spelare per lag. Tre mot tre, fyra mot fyra och fem mot fem är några exempel på de vanligaste spelformerna.

I och med att resultaten i våra seriematcher inte har någon högre prioritet anser vi att den individuella utvecklingen skall komma i första hand. Vi måste å andra sidan förstå att känslan att vinna och viljan att göra sitt bästa är en starkt drivande faktor som i förlängningen medför att spelaren utvecklas. Detta innebär att det är väldigt viktigt att vi följer våra ledstjärnor kring match.

 

Åldrarna 13 – 15 år

På träningar fortsätter de moment som funnits med sen tidigare naturligtvis även här. Skillnaden är att vi tränar på att utföra varje delmoment med ibland större svårighets-grad eller i ett högre tempo. Vi fortsätter med passningar, mottagningar, vändningar, driva boll, skott, spel, väggspel, nickar och anfallsspel.

Vi börjar spela på större ytor och försvarsspel introduceras. Men vi fokuserar ännu mer på anfallsspelets viktiga delar överlämningar, överlappningar, numerära överlägen (exempelvis 2 mot 1-situationer), ”första tillslagets” betydelse, avslut i rörelse. Här kan man använda svensk fotbolls övningsbank men även övningsutbyte med andra ledare, fortbildningskurser.

Vi rekommenderar två eller tre träningstillfällen i veckan men uppmuntrar alla spelare att gärna träna individuellt och de som är tillräckligt mogna i sin utveckling att träna ytterligare ett tillfälle förutom de två ordinarie med de som äldre.

Alla spelare bör hinna med att träna två gånger mellan matcherna. Ingen spelare får hamna i en trend att spela fler matcher än genomförda träningar. Styrketräning utan vikter samt spänst, snabbhet och rörelseträning kommer ofta att finnas med som moment i träningen.

Vid matcher deltar alla lika mycket, men en viss specialisering av positioner förekommer. Vi låter dock våra spelare skaffa sig erfarenheter från olika positioner i laget. Detta utvecklar varje enskild spelare på många sätt och förbättrar deras spelförståelse.

Det är fortfarande viktigt att prioritera och uppmuntra till konstruktiva lösningar och moment man tränat på, även ifall dessa ibland leder till oönskade resultat. Viktigt är att ledaren är mycket tydlig i sin information angående detta. Resultatet är likt tidigare av sekundär betydelse, anfallsspelet och den individuella utvecklingen har högsta prioritet.

 

Åldrarna 16 – 18 år

Vi ställer nu högre krav på de aktiva så att de förstår vikten av att uppträda koncentrerat och med en positiv inställning på träningarna. Momenten känns igen, men kraven på utförande ökar och försvarsspelet får plats i träningarna.

De grundläggande övningarna får sällskap av fotbolls övningar med press, understöd, löpvägar, omställning, spelet utan boll, olika spelsystem och vikten av att vara organiserade både i försvar och anfall.

Vid matchen har en specialisering på en eller ett par positioner i laget nu blivit mer påtaglig. Principen är att bästa laget spelar, men att alla deltar gäller fortfarande. Vi är dock vaksamma så att inga spelare får spela mindre än 25 minuter i flera matcher i rad. Genomgångar inför matcher blir mer detaljerade, (lagets organisation och spelares disposition tillkommer som instruktioner).

Lagets utveckling blir viktigare, men fortfarande är det utvecklingen för den enskilde Individen som vi anser viktigast. Vi har en mer kravbetonad inställning till helheten inför matcher,(samlingar, tider, genomgångar, uppvärmning, spelarnas förberedelser, koncentration och inställning).

Här finns det spelare som är mogna för att spela seniorfotboll men det är viktigt att spelarna bör hinna med att träna två gånger mellan sina matcher. Ingen spelare får hamna i en trend att spela fler matcher än genomförda träningar.

 

Växa i och med BIF

Det är viktigt att vi håller diskussionen om våra värderingar levande i vardagen. Vi uppmanar alla våra lagenheter att försöka finna formerna för en fungerande och bra dialog mellan ledare och föräldrar.

Man måste ha klart för sig att fotbollsvardagen för en ungdomsledare ibland innebär en omöjlig balansgång mellan motstridiga intressen och heta viljor. Ledstjärnorna och värdegrunderna är avsedda att vara ett stöd i verksamheten för att lotsa lagen och dess ledare bort från de mest destruktiva konflikterna.

Inga ledstjärnor i världen kan dock helt trolla bort de värdekonflikter som finns inbyggda i lagidrotten och inget regelverk i världen kan skydda en ledare från ett eller annat felbeslut taget i stridens hetta – ibland kan barn bli orättvist behandlade. När det händer ska vi reagera.

Det kan kännas motigt att ta upp problem i laget. Som förälder till ett barn som kommit i kläm befinner man sig i ett underläge. Det är svårt och ibland känsligt att kritisera en ledare som lägger ned en stor del av sin fritid och mycket engagemang på laget, särskilt om man själv bara är ”vanlig förälder”. Att vilja försvara sitt barn kan också kännas svårt i förhållande till föräldragruppen, speciellt om majoriteten verkar nöjda med, eller i alla fall neutrala till, tränarnas beslut. Men det är ändå viktigt att ta diskussionen. Våra ledstjärnor har vi tagit fram just för att kanalisera engagemanget i Bollebygd IF åt rätt håll.

 

Hur hanterar vi konflikter?

Var inte rädd att berätta för ledaren att du upplever att ditt barn blivit orättvist behandlat, men glöm inte bort att se det hela över tid. Ett bortglömt byte i en tät match kan ju kompenseras med mer speltid i nästa match.

Hjälp till att skapa en bra dialog mellan ledare och föräldrar. Diskutera igenom aktuella riktlinjer och regler på föräldramöten i förebyggande syfte – gör alla uppmärksamma på vad som gäller i Bollebygds IF.

Om det dyker upp problem som är stora eller för känsliga: kontakta de fotbollsansvariga i styrelsen och be dem ta upp en diskussion med ledarna i laget.

Uppdaterad: 23 MAJ 2018 17:15 Skribent: Robert Hallgren

Intersport_BIF

 

 

LansF

 

Sparbanken Sjuharad

 

SISU_Webb_Banner_170X170_samverkan

 

Postadress:
Bollebygds IF
Tiokampsvägen 15
51735 Bollebygd

Kontakt:
Tel: 033285820
E-post: This is a mailto link

Se all info