Hoppa till sidans innehåll

Föreningens gemensamma policys


Mål och riktlinjer

Bollstanäs sportklubb (BSK) bedriver verksamhet inom basketboll, fotboll, handboll och innebandy (vilande).
Målet med verksamheten är i första hand att skapa meningsfull sysselsättning för ALLA ungdomar i Upplands Väsby.
Från nyrekrytering och under hela den aktiva tiden ska man få stöd av välutbildade tränare och ledare.
I de yngre åren ska verksamheten utformas så att alla ska kunna delta och ha kul. I takt med att ungdomarna blir äldre ska det även finnas bra förutsättningar, för de som vill satsa, att nå den absoluta toppen och att kunna göra detta inom Bollstanäs Sportklubbs regi.

 

Ekonomi

BSK:s verksamhet finansieras i huvudsak av

 • statliga och kommunala bidrag
 • sponsorintäkter
 • medlems- och sektionsavgifter (även kallade spelarkort)
 • bingolotto och annan försäljning
 • inkomster från egna arrangemang

Bidragen från stat, kommun, sponsorintäkter och bingolottoförsäljning är tillsammans med medlems- och sektionsavgifterna de bärande delarna i klubbens ekonomi.
Alla fritidsaktiviteter kostar pengar ur egen ficka men med hjälp av många frivilliga insatser kan klubbens utgifter hållas nere.

Som ledare erbjuds du den utbildning som ditt uppdrag kräver. Utbildningen sker dels i vår egen regi men också i SISU:s samt i varje sektions specialförbunds regi. Utbildningen är kostnadsfri för dig som är ledare.

 

Föräldrarollen

För att bedriva en väl fungerande ungdomsverksamhet är föräldrarnas stöd en nödvändighet. Det är vi föräldrar som tillsammans skapar möjligheterna för
våra barn att få en meningsfull fritidssysselsättning. Du kan aldrig räkna med att "någon annan" skall ta hand om ditt barn.

Vi måste hjälpas åt, allihop!
Att man inte kan vinna jämt, det vet vi alla. Ibland är det svårt att komma ihåg efter en förlust. Tänk på att man lär sig även av en förlust! Barn har också lättare än vuxna att glömma och se framåt. Trösta, stötta och muntra upp i alla lägen är vår roll som goda föräldrar. När vi spelar matcher mot andra lag så representerar även vi föräldrar BSK. Positiva och glada föräldrar som hejar fram laget och uppskattar motståndare och funktionärer, ger BSK ett gott anseende. Föregå alltid med gott exempel. Det är viktigt att vi respekterar rollfördelningen ledare/föräldrar.

Spelarrollen

Som spelare i BSK får du möjlighet till

 • bra utbildning
 • fin gemenskap
 • fler kamrater
 • träning och god kondition
 • spel i serie, cuper och turneringar

Som spelare i BSK ställer du upp på att

 • vara en god kamrat
 • ta hänsyn till ledare och kamrater
 • lyssna på och följa ledarnas instruktioner
 • respektera motståndarna
 • respektera domare och domslut
 • spela ett rent spel
 • inte fuska dig till fördelar
 • avstå från droger
 • alltid ha ett gott uppträdande, på och utanför planen
 • bära BSK:s klubbfärger när du representerar klubben
 • med stolthet representera BSK

 

Alkohol och drogpolicy

Vi inom Bollstanäs Sportklubb ställer oss bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och att senarelägga ungdomars alkoholdebut, samt att värna om att våra ungdomars uppväxt skall var fri från tobak, narkotika och doping.

Genom att vara Upplands Väsbys största idrottsförening med sektioner som dam- och herrfotboll, basket, handboll och innebandy har vi ett medansvar när det gäller våra idrottsungdomars alkohol och drogvanor. Genom vår verksamhet lär vi barn och ungdomar att värna om sin kropp och att vara delaktiga i en positiv gemenskap.

 

Detta gäller för vår förening:

 • att inga alkoholhaltiga drycker skall förekomma bland ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar tex. under träningsläger, matcher eller till och från dessa.
 • att i samband med matcher ej ha försäljning av alkoholhaltiga drycker till allmänheten.
 • att det i samband med matcher finns erforderliga kontroller vid entréer för att förhindra medhavda alkoholhaltiga drycker.
 • att i sponsorsammanhang avstå från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.
 • att vi i våra ledarutbildningar ta upp frågor rörande tobakens, alkoholens, narkotikans och dopningens skadliga inverkan.
 • att ledare och tränare i denna utbildning görs uppmärksamma på att många ungdomar kan ha föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva ett speciellt stöd.
 • att vi kontinuerligt skall informera alla våra aktiva spelare om vådan att nyttja stimulanser av något slag och då för speciellt idrottande ungdomar.
 • att ledare som får kännedom om den aktiv spelares bruk eller missbruk skall utan dröjesmål ha samtal med den aktive. Vårdnadshavare skall i förekommande fall kontaktas
 • att ledare, aktiv och vårdnadshavare i samråd skall diskutera vilka insatser som kan eller skall erbjudas från klubbens sida och hur fortsatt uppföljning skall ske.
Alkoholhaltiga drycker = spritdrycker, vin, starköl och öl (dryck starkare än lättöl).
Vi följer även RF i ställningstagandet kring kosttillskott. ”RF avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott.”
Uppdaterad: 20 MAR 2014 22:44
Skribent: Karolina Sundqvist

Postadress:
Bollstanäs SK
Box 2054, Borgbyvägen/Stora vägen
19402 Upplands Väsby

Besöksadress:
Borgbyvägen/Stora vägen
19468 Upplands Väsby

Kontakt:
Tel: 072-858 00 85
E-post: This is a mailto link

Se all info