Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsplan NIU Handboll


Texten som word-fil

 

Haga/Soltorgsgymnasiet

NIU-HANDBOLL

Haga- och Soltorggymnasiet i samarbete med Borlänge HK erbjuder en helhetslösning där eleverna får möjlighet att kombinera dina gymnasiestudier på ett nationellt program med en elitinriktad satsning på handboll.

Eleverna väljer ett nationellt gymnasieprogram inom ramen av vad Haga– och Soltorgsgymnasiet kan erbjuda. Det gymnasieprogram som du antagits till läser du tillsammans med andra elever i vanlig klass.

Handbollssinriktningen är utformad så att eleven läser kurserna specialidrott 1, specialidrott 2 som individuellt val och träningslära 1 och träningslära 2 som programfördjupning  på sammanlagt 400-700 poäng.

Kurserna är utformade så att du har tre 80 minuters lektioner/veckan.

 

Handbollseleverna läser följande kurser fördelade på 3 år:

1:an                SPEIDS01                            SPETRÄ01

2:an                SPEIDS01                            SPETRÄ02

3:an                SPEIDS02                            SPETRÄ02

 

 

Årskurs 1  v. 36 – 43:

Det centrala innehållet under dessa veckor:

 

 • En genomgång och en kartläggning av varje spelares individuella färdighetsnivå.
 • Individuella elevsamtal med elevens (och lärarens) målsättningar och förväntningar som utgångspunkt.
 • Individuell teknik- och taktikträning baserat på individuell utveckling
 • Individuell teknikträning med inriktning passningar, skott och genombrott
 • Handbollens terminologi – ett gemensamt språk.
 • Grundläggande individuell kapacitetsanalys kopplat till individuell utveckling och specifika krav för handboll på elitnivå.
 • Introduktion av träningslära med betoning på styrketräning.
 • Genomgång och praktisk tillämpning av styrketräningens vidsträckta fält.
 • Fysiska tester.
 • Träning och tävling med elitinriktning kopplat till livsstilsplanering.

 

Årskurs 1 v. 45 – 50

Det centrala innehållet under dessa veckor:

 

 • Individuellt målsättningsarbete kopplat till utövarens och tränarens förväntningar.
 • Individuell teknik- och taktikträning baserat på individuell utveckling.
 • Individuell teknikträning med inriktning grunder, skott och genombrott
 • Grundläggande teknikträning i varierat tempo utifrån individuell färdighetsnivå.
 • Träningsmetoder för att utveckla fysiska förmågor.
 • Utifrån den individuella kapacitetsanalysen och den individuella utvecklingsplanen genomför eleven individanpassad fysträning med betoning på bålstyrka och skivstång. Stort fokus på rätt tekniskt utförande.
 • Skadeförebyggande träning med tyngdpunkt på: Axel- och knäkontroll,
 • Grundläggande fysiologi och anatomi.
 • Grundläggande kost- och näringslära.
 • Individuella elevsamtal.

 

 

Årskurs 1  v. 2  –  säsongslut

Det centrala innehållet under dessa veckor:

 

 • Individuellt målsättningsarbete kopplat till utövarens och tränarens förväntningar.
 • Individuell teknik- och taktikträning baserat på individuell utveckling.
 • Individuell teknikträning med inriktning grunder, skott och genombrott
 • Grundläggande teknikträning i varierat tempo utifrån specialposition och individuell färdighetsnivå.
 • Handbollens ansvar och betydelse för träning och tävling på lika villkor.
 • Regler och handbollens terminologi
 • Skadeförebyggande träning och akut omhändertagande.
 • Introduktion i idrottspsykologi och mental träning.
 • Människors olika förutsättningar för tränings- och tävlingsverksamhet
 • Träningsmetoders betydelse för individuell utveckling.

 

 

 

Årskurs 1  säsongsslut – v. 23

Det centrala innehållet under dessa veckor:

 

 • Grundläggande träning av och förståelse för uthållighetsträning.
 • Planering och värdering av träning baserat på individuell utveckling
 • Psykologiska faktorer kopplat till tränings- och tävlingsprestation.
 • Metoder för behandling av idrottsskador.
 • Idrottsmiljöers betydelse för tränings- och tävlingsprestation
 • Etiska normer och regler inom idrottsrörelsen
 • Handbollens utveckling nationellt och internationellt - Handbollens historia – bakgrund, utveckling (för spelförståelse), resonemang kring framtid.
 • Fysiska tester.
 • Utvärdering av träning baserad på individuell utveckling.
 • Individuella elevsamtal.

 

Årskurs 2  v. 36 - 43:

Det centrala innehållet under dessa veckor:

 

 • Individuella elevsamtal med elevens och lärarens målsättningar och förväntningar som utgångspunkt.
 • Individuell teknik- och taktikträning baserat på individuell utveckling
 • Grundläggande teknikträning i varierat tempo utifrån specialposition och individuell färdighetsnivå.
 • Värdering av olika träningsmetoders kvaliteter.
 • Val av träningsmetod och sammansättning av individuellt anpassade träningsprogram.
 • Genomgång och repetition i träningslära med betoning på styrketräning.
 • Fysiska tester.
 • Träning och tävling med elitinriktning kopplat till livsstilsplanering.

 

 

 

Årskurs 2 v. 45 - 50 :

Det centrala innehållet under dessa veckor:

 

 • Individuellt målsättningsarbete kopplat till utövarens och tränarens förväntningar
 • Individuell teknik- och taktikträning baserat på individuell utveckling.
 • Fördjupad teknikträning i varierat tempo utifrån specialposition och individuell färdighetsnivå.
 • Genomförande av individanpassade träningsprogram baserade på individuell utveckling.
 • Skadeförebyggande träning och alternativ behandling av skador.
 • Fördjupning i fysiologi och anatomi.
 • Individuella elevsamtal.

 

 

Årskurs 2 v. 2 – säsongsslut:

Det centrala innehållet under dessa veckor:

 

 • Individuellt målsättningsarbete kopplat till utövarens och tränarens förväntningar.
 • Individuell teknik- och taktikträning baserat på individuell utveckling.
 • Fördjupad teknikträning i varierat tempo utifrån specialposition och individuell färdighetsnivå.
 • Fördjupning i idrottspsykologi och mental träning.
 • Människors olika förutsättningar för tränings- och tävlingsverksamhet.
 • Fördjupning i kost- och näringslära.

 

 

Årskurs 2  säsongsslut – v. 23 :

Det centrala innehållet under dessa veckor:

 

 • Repetition och fördjupning av uthållighetsträning.
 • Utvärdering av träningsmetod och sammansättning av individuellt anpassade träningsprogram.
 • Fysiska tester.
 • Individuella elevsamtal.
 • Livsstil och yttre miljöers påverkan på prestation
 • Hur etiska normer och regler samt kroppsideal påverkar idrott och samhälle.
 • Hur diskriminering kan motverkas inom idrotten.

 

 

 

 

 

Årskurs 3  v. 36 - 43:

Det centrala innehållet under dessa veckor:

 

 • Individuella elevsamtal med elevens och lärarens målsättningar och förväntningar som utgångspunkt.
 • Individuell teknik- och taktikträning baserat på individuell utveckling
 • Fördjupad teknikträning i varierat tempo utifrån specialposition och individuell färdighetsnivå.
 • Planering och genomförande av egna och andras träningsprogram.
 • Val av träningsmetod och sammansättning av individuellt anpassade träningsprogram.
 • Fördjupning och repetition i träningslära med betoning på styrketräning (maxstyrka, power, explosivitet).
 • Fysiska tester.

 

 

 

Årskurs 3 v. 45 - 50 :

Det centrala innehållet under dessa veckor:

 

 • Individuellt målsättningsarbete kopplat till utövarens och tränarens förväntningar.
 • Individuell teknik- och taktikträning baserat på individuell utveckling.
 • Fördjupad teknikträning i varierat tempo utifrån specialposition och individuell färdighetsnivå.
 • Genomförande av individanpassade träningsprogram baserade på individuell utveckling.
 • Förhållningssätt, attityd och karaktär och dess påverkan på prestation
 • Kulturella värderingar på tävlingsidrott och jämställdhet.
 • Kostregistrering och kostdataprogram.

 

 

Årskurs 3 v. 2 – säsongsslut:

Det centrala innehållet under dessa veckor:

 

 • Individuellt målsättningsarbete kopplat till utövarens och tränarens förväntningar
 • Individuell teknik- och taktikträning baserat på individuell utveckling.
 • Fördjupad teknikträning i varierat tempo utifrån specialposition och individuell färdighetsnivå.
 • Genomförande av individanpassade träningsprogram baserade på individuell utveckling.
 • Analys av personliga kvaliteter för optimal tränings- och tävlingsaktivitet.

 

 

 

 

 

Årskurs 3  säsongsslut – v. 23 :

Det centrala innehållet under dessa veckor:

 

 • Samhällsnyttan av idrotts-och hälsoaktiviteter
 • Idrottens verksamhetsmål i samhället
 • Analys av personliga kvaliteter för optimal tränings- och tävlingsaktivitet.
 • Visionsarbete; Det här strävar jag efter, det här skall jag göra….

 

 

 

 

Litteraturförteckning SPEIDS01 och 02, SPETRÄ01 och 02:

 

Vinnare i långa loppet

TS 1, Tränarskola 1 Svenska Handbollförbundet

TS 2, Tränarskola 2 Svenska Handbollförbundet

Mat för unga idrottare, Karin Magnusson

Styrketräning från lek till elitidrott, Jonas Enqvist

Lek med tanke, Johan Plate och Anders Plate

Våga Vägra Skador, Svenska Handbollförbundet

Handbollens målvaktsträning, SISU Idrottsböcker och Svenska Handbollförbundet

Individuell anfalls- och försvarsteknik, Torbjörn Klingvall

Uppdaterad: 07 JUN 2016 21:15
Skribent: Hans-Martin Isberg

Handbollskaravanen

  

Våra samarbetspartners

Mer info om våra sponsorer hittar du här >>

Postadress:
Borlänge HK - Handboll
Maserhallen AB, Masergatan 22
78440 Borlänge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link