Hoppa till sidans innehåll

Borlänges regler


BORLÄNGE JUDO CLUB

Nya regler för deltagande i tävlingar och läger från hösten 2006

Allmänt

Det är klubbens målsättning att ge så många som möjligt delta i tävlingar, men ekonomin sätter begränsningar och klubben måste också följa de regler och rekommendationer som gäller för SJF:s och RF:s sida. Klubbens ekonomi styr även vad tävlandet får kosta och sätter vissa begränsningar.

Grundläggande regler för deltagande i tävlingar finns dels i Svenska Judoförbundets regler och Riksidrottsförbundets rekommendationer, vilka föreningen skall efterleva enligt stadgarna.

I våra stadgar framgår av § 14 beträffande deltagande i den idrottsliga verksamheten

bl a att medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar och att medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen.

Detta innebär att vi följer principen att barn under 13 år – d v s kategori U13 och lägre – tävlar i första hand i det egna distriktet och på de tävlingar som tränarna utsett som lämpliga barntävlingar. Det är styrelsens och tränarnas bestämda uppfattning att idrott för barn upp till 12 år skall vara en lek och ske på barnens villkor samt att det därför inte skall ske uttagningar till tävlingar för barn.

Styrelsen har, efter samråd med tränarna, bestämt att skall gälla fr o m den 1 september 2006 beträffande deltagande i tävlingar och läger. 

Ett absolut krav för deltagande i tävlingar är alltjämt att medlemsavgiften är betald, vilket även är ett krav för att försäkringen skall gälla. Tränaren har ansvaret att kontrollera att medlemsavgiften är betald för de som skall delta i tävlingar.

 

A. Kategori barn t o m U13 – gäller även för ungdomar U15 och U18 samt juniorer

1.      Tävlingar som klubben arrangerar såsom klubbtävlingar, Pokaljakt och Dalaträffar

Alla som vill får delta, anmälan sker genom att skriva upp sig på lista uppsatt i dojon.

2.      Tävlingar inom länet såsom Pokaljakter i Gustafs eller Långshyttan

Alla som vill får delta och anmälan sker på lista uppsatt i dojon. Medlemmen svarar själv för resekostnader.

3.       Tävlingar utan övernattning såsom Norrcup, Södra Open, Sundsvall Cup

Alla som vill får delta, anmälan sker på lista uppsatt i dojon och samråd med tränaren rekommenderas. Klubben anmäler och betalar anmälningsavgift. Medlemmen svarar själv för resekostnader.

B. Kategori Ungdomar U15 och U18 samt juniorer

4.      Tävlingar utan övernattning såsom Norrcup, Södra Open, Sundsvall Cup

Alla som vill får delta, anmälan sker på lista uppsatt i dojon och samråd med tränaren rekommenderas. Klubben anmäler och betalar anmälningsavgift. Medlemmen svarar själv för resekostnader.

5.      Tävlingar med en övernattning såsom Sörmlandsträffen

 Anmälan sker på lista uppsatt i dojon och samråd med tränaren rekommenderas. Klubben anmäler och betalar anmälningsavgiften. Samtliga tävlingsdeltagare erhåller ett bidrag från klubben med 300 kr för rese- och övernattningskostnader.

6.      Tävlingar kombinerade med läger med flera övernattningar såsom Budo Nord Cup och Lugi Camp, Högstadiecupen och Frövilägret

De som önskar delta får anmäla sitt intresse genom att skriva upp sig på lista uppsatt i dojon och efter samråd med tränare sker anmälan. Klubben anmäler och betalar anmälningsavgift till arrangerande klubb. Observera att lägeravgift i första hand skall betalas av medlemmen själv, men styrelsen kan besluta om bidrag till kostnaden för läger. Styrelsen kommer att inhämta synpunkter från ansvariga tränare innan anmälan sker och efter tävlingen utgår bidrag från klubben med 500 kr.

7.      Tävlingar utomlands såsom Limfjord Cup i Danmark, Alkmaar i Holland m m

Klubben vill betona vikten av att de ungdomar som satsar på en tävlingskarriär även ges möjlighet till internationellt utbyte, men också att det är viktigt att ungdomarna får vägledning av tränarna och att man tävlar internationellt när man klarar av att möta elitmotståndare på nationell nivå. Klubben anmäler och betalar anmälningsavgift till arrangerande klubb och ger ett bidrag på högst 700 kr till varje tävlingsdeltagare. Lägeravgift betalar medlemmen själv i första hand, men styrelsen kan beslut om bidrag till lägret. Uttagning till dessa tävlingar sker av ansvarig tränare och coach.

8.      SM-tävlingar – Högstadiecupen, Ungdoms-SM och Junior-SM

Uttagning till dessa tävlingar sker av ansvarig tränare och coach. Klubben avser att så långt som möjligt svara för kostnaderna för anmälningsavgift, resa och boende.

9.      Tävlingar eller läger som styrelsen och tränarna beslutat att inte prioritera

Det finns ett stort utbud med tävlingar och läger inom och utanför Sverige, men tyvärr sätter klubbens ekonomiska resurser dock begränsningar för vilka tävlingar och/eller läger vi kan delta i. Om någon ändå vill åka gäller följande:

Skriftlig anmälan skall inges till styrelsen/au som beslutar om deltagaren skall få representera klubben på den aktuella tävlingen. Styrelsen har möjlighet att inhämta synpunkter från tränare före beslut. Styrelsen anmäler till tävlingen/lägret. Deltagaren betalar samtliga kostnader själv, även anmälningsavgiften, vilken faktureras från klubben.

Om styrelsen finner att ett läger kan vara av vikt för enskild deltagares utveckling kan styrelsen i det enskilda fallet besluta om ett bidrag till deltagaravgift och resa.

Efteranmälningar och byte av viktklass

Om någon vill anmäla sig efter anmälningstidens utgång får deltagaren själv stå för den förhöjda anmälningsavgiften som följer av efteranmälning.

Klubben betalar vid byte av viktklass den extra avgift som arrangören kräver av deltagaren.

C.   Kategorierna seniorer och veteraner

Styrelsen ser ingen möjlighet att med klubbens nuvarande ekonomi generellt kunna besluta att ge bidrag till vuxna medlemmars tävlande eller deltagande i läger, utan kommer att i förekommande fall ta beslut om ekonomiskt bidrag från klubbens sida.

D. Elever vid Judoskolan i Frövi

Klubben har under tidigare år haft medlemmar som varit elever vid Frövi Judogymnasium. Mot bakgrund av den satsning som klubben gjort på tävlings-ungdomarna får det anses troligt att klubben inom kort kommer att få nya medlemmar vid judogymnasiet. Kostnaderna för elevens tävlande under studietiden faktureras till respektive klubb. Det är styrelsen vilja att kunna ge bidrag till våra medlemmar som studerar på judogymnasiet även om vi skulle få fler medlemmar som söker sig dit.

Klubben kommer att ge bidrag på samma sätt som gäller i övrigt för tävlande, dvs med 300kr vid tävling med en övernattning, 500kr för två eller fler övernattningar och med 700kr för utlandstävlingar. Mellanskillnaden kommer att faktureras medlemmen/eleven.

E. Landslagsuppdrag

Även när det gäller landslagsuppdrag skall givetvis klubben bidra, men tyvärr sätter ekonomin begränsningar även här. Målet är givetvis att vi ska kunna fortsätta att stötta de ungdomar som lyckas i sin tävlingskarriär och klubben kommer att ge bidrag på samma sätt för landslagsuppdrag som gäller i övrigt för tävlande ungdomar och juniorer, d v s med 300 kr vid tävling med en övernattning, 500 kr för två eller fler övernattningar och med 700 kr för utlandstävlingar. Mellanskillnaden kommer att faktureras medlemmen.

F. Personliga sponsorer

Det skall dock finnas möjlighet att för medlem att ha personlig sponsor och avtal skall

i så fall slutas mellan sponsorn och klubben. Avtal med personlig sponsor förutsätter således godkännande av styrelsen. 10 % av sponsorsumman tillfaller klubben mot att sponsorn har rätt att sätta upp skylt i dojon och resterande av sponsormedlen skall avräknas på medlemmens tävlingskostnader, d v s i första hand egenavgifterna.  

G. Medföljande coach/tränare

De coacher som medföljer de tävlande skall få ersättning av klubben för resa och logi.

Det förutsätts givetvis att samåkning sker och övernattning planeras. Ansvarig tränare/coach lämnar som tidigare tävlingsrapport med deltagare och resultat till styrelsen.

 

Borlänge september 2006

Styrelsen för

Borlänge Judo Club

 

Uppdaterad: 07 JUN 2016 21:04

Sökes: Sponsorer !

Finnes: Guld & Silverpaket. 

Vill du synas här?

 för mer info : This is a mailto link

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Borlänge JC - Judo
Box 19
78121 Borlänge

Besöksadress:
Kampsportens Hus,, Teknikergatan 1
78170 Borlänge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info