Hoppa till sidans innehåll

Funktionär


Tävlingsfunktionär! Något för dig?

Skicka gärna ett mejl till This is a mailto link om DU är intresserad!


Vår tävlingsverksamhet bygger mycket på engagemang från klubbens medlemmar, föräldrar till våra tävlingssimmare samt de äldre simmarna. Det finns många uppgifter som måste fungera på en tävling oavsett storlek.
Sekretariat: sköter tidtagningen, resultat och pratar under tävlingen (speaker);
Runt bassängen: utbildade ”funktionärer”, tävlingsbyråfolk m. fl.


För att kunna genomföra en simtävling krävs det ca 20 funktionärer per tävlingspass. Det är mycket folk och vi behöver ständig påfyllning i funktionärsleden. Ju fler vi är desto lättare kan man dela upp simpassen. För att vi ska kunna genomföra våra egna tävlingar, som till exempel UGP&SUSS och Masdoppet, och för att få delta på vissa andra tävlingar krävs det att vi föräldrar engagerar oss som funktionärer. Klubbarna i Mellansverige försöker också hjälpa varandra vid tävlingar, så kan man ställa upp ibland tas hjälpen tacksamt emot.

Vår BSS-Utmanarentävling är ett utmärkt tillfälle för att prova på funktionärsjobbet. Passa gärna på!
funktionär

 

Tävlingsfunktionär

Syftet med utbildning är att ge behörighet som tävlingsfunktionär. Som funktionär får du:

-Regelkunskap om simning;

-Hjälpa klubben vid simtävlingar.

 

Som tävlingsfunktionär får du en fin inblick i simning. Några goda skäl till det:

-Att kunna reglerna inom simning skapar förståelse för ditt barns simning och simtävlingar och det blir mycket roligare att titta på tävlingar när man kan reglerna!

-Tiden under en tävling flyger iväg; tiden på läktaren som åskådare kan för oss vuxna bli dryg;

-Du förstår plötsligt vändningar, starter och ditt eget barns simutveckling bättre;

-Det lönar sig på sikt att dela barnets fritidsintresse;

-Du får del av kamratskap i klubben;

-Du lär känna andra föräldrar från såväl BSS som från andra klubbar;

 

Med kunskaper om tävlingsreglerna blir det lättare att förstå och förklara varför barnen ibland blir diskade på tävlingar! De första gångerna som vi följer våra barn till simtävlingen är för att hjälpa dem i omklädningsrummets trängsel, förmå dem att simma in tillsammans med en massa främmande barn eller hålla reda på vilka grenar och heat de skall delta i. Efter några tävlingar är de förvånansvärt självständiga. De tycker ändå att det är skönt att någon vuxen familjemedlem är närvarande.

 

Tävlingsfunktionärsutbildning

Alla kan bli tävlingsfunktionär; enda kravet är att man som funktionär ska vara 16 år. Några förkunskaper inom simning behövs inte. Du blir tävlingsfunktionär efter en kursdag och två praktikpass. Sedan får man ett funktionärskort, och kan du tjänstgöra som, till exempel, tidtagare eller vändningskontrollant. Mellansvenska Simförbundet arrangerar kontinuerligt funktionärsutbildningar och vi har inget problem att sätta upp DIG på anmälningslistan.

Skicka gärna ett mejl till This is a mailto link om DU är intresserad!

 

Funktionärer på en simtävling

Det finns flera typer av funktionärer inom tävlingssimning:

-Tidtagare (7): en per tävlingsbana som står bakom startpallarna på bassängens ena kortsida. Tidtagarna godkänner en simmares start, vändning samt målgång och tar en manuell backup-tid. Tidtagaren meddelar varje godkänd start/vändning till bandomaren.
-Bandomare (2): finns vanligtvis en eller två per långsida av bassängen. De har även i uppgift att döma om simmarna använder en godkänd simteknik.
-Vändningskontrollant (6): befinner sig på bassängens andra kortsida. Dessa kontrollerar och godkänner enbart simmarnas vändningar, som rapporteras till bandomarna, eller vid mästerskapstävlingar till vändningskontrollantledaren.
-Vändningskontrollantledare(8): ser till och bistå så att vändningskontrollant fullgör sin uppgift.
-Tävlingsledare (3): visslar i en visselpipa i startmomentet av ett heat då simmarna ska upp på startpallarna. När de så står stilla, överlämnar tävlingsledaren heatet till startern.
-Starter (4): utläser frasen "på era platser" samt trycker på startknappen vilken utlöser startsignalen och startar el-tidtagningen. Tävlingsledaren och startern registrera tillsammans felaktiga starter (tjuvstarter).
-Speaker (1): informerar simmaren och publiken om vilka heat som ska simmas, kallar simmare till start och informerar om tider och placeringar.
-Tävlingssekretariat (1): Tidläsare: läser av klockorna;
  Tävlingssekreterare: sammanställer tider och placeringar i varje heat och upprättar resultatlistor samt ta emot stryckningar, laguppställningar och att sammanställa heatlistor.
-Prisutdelare: delar ut priser (till exempel medaljer).

 

simtävlingfunktionäröversikt

 

Funktionärsutbildning genomförs i tre steg av erfarna funktionärer som har utbildats speciellt för detta ändamål:

Tävlingsfunktionär:

Utbildningen genomförs vanligen inom föreningar eller distrikt. Efter utbildning och praktik vid tävling är man godkänd att verka som funktionär vid simtävlingar.


Distriktsfunktionär: 

För att gå denna ska man vara godkänd tävlingsfunktionär. Efter utbildningen kan man inneha ledande befattningar vid simtävlingar. Simdistriktet ansvarar för arrangemang av dessa utbildningar.

Förbundsfunktionär:

SSF/RK (Svenska Sim Förbundet/Regelkommiteen) utbildar och godkänner det tredje funktionärssteget, dvs Förbundsfunktionärer, vilka bland annat tjänstgör som tävlingsledare (TL), biträdande TL och Starter vid svenska mästerskap och står till distriktens/regionernas förfogande i regel-frågor.

 


Uppdaterad: 07 JUN 2016 21:17 Skribent: Frank Ruijs

BSS Facebook

  

 

  

  

 

  

 

  

 

 

   

 

 

 Borlänge Simsällskaps huvudsponsor

Borlänge energi

 

               KOM IHÅG
 

 Mats-Åke Ohlssons                    Minnesfond

    Plusgiro 582688-8  eller
    Swish 1234229522

 

Postadress:
Borlänge SS - Simidrott
Box 904
78129 Borlänge

Besöksadress:
Masergatan 22
78440 Borlänge

Kontakt:
Tel: +46705620057
E-post: This is a mailto link

Se all info