Hoppa till sidans innehåll

Aktiviteter, senaste datum först


Här redovisar vi vårt arbete med Drogpolicyn. Finns i sin helhet längst ner på denna sida, markerad i gult.

 

PLANERAT:

Återkommande 1 g/mån: Punkt på dagordning styrelsemöte

2011-05: Uppsättning av inplastad policy vid Kolstavallen

2011-Q3: "BIK-nytt" med drogpolicy som en av punkterna

2011-10: Återigen genomgång av policy med träningsdeltagare innebandy/bordtennis och medskick hem drogpolicy

2011-11: Utvärdering/planering av årsfesten i januari

2011 Q3-Q4: Går det att få en föreläsning i ämnet av extern föreläsare från SISU?

 

UTFÖRT:

 

2011-02-19 Bordtennis:

Vid presentation av BIK som förening vi Bortanspelen så sattes drogpolicyn upp bredvid historik för Bortans IK Olympia och föreningsrepresentanter svarade på frågor då de kom upp.

 

2010 Oktober Bordtennis/Innebandy:

Genomgång och diskussion med träningsdeltagare vid uppstart bordtennis och innebandy

 

2010-02-27 Bordtennis:

Vid presentation av BIK som förening vi Bortanspelen så sattes drogpolicyn upp bredvid historik för Bortans IK Olympia och föreningsrepresentanter svarade på frågor då de kom upp.

 

2010-02-21 Huvudförening:

Drogpolicyn skickas med i utskick till de sponsorer vi har.

 

2010-01-19 Bordtennis:

Genomgång och diskussion med träningsdeltagare.

 

2010-01-07 Styrelse Huvudförening:

Diskussion av Drogpolicyn vs vår årsfest; har vi den nivå av "godkänt" alkoholbruk på dessa tillställningar? Ja, de senaste åren har varit mycket lugna och städade. Vi fortsätter att jobba så.

 

2010-01-05 Bordtennis:

Drogpolicyn plastas in och sätts upp i Tväruds Gy-sal.

 

2009-12-05 Publicering på hemsidan:

 

Bortans IK Olympia Drogpolicy

 

Inledning

 

Definition

 

Följande definieras som en drog i det här dokumentet

-         Tobak (snusning och rökning)

-         Alkohol

-         Narkotika

-         Dopningspreparat

 

Vi bedriver verksamhet med barn och ungdomar.

Vi vill ta ansvar och erbjuda dem en drogfri miljö så långt det går.

 

I föreningens aktiva verksamhet:

 

För vuxna:  

 absolut nolltolerans mot alkohol, narkotika och dopning samt önskvärt att undvika tobak

 

För barn och ungdomar under 18 år:

absolut nolltolerans mot alkohol, narkotika, dopning och tobak

 

I föreningens andra sammanhang:

 

För vuxna:  

absolut nolltolerans mot narkotika och dopning. Föregå med gott exempel och nyttja tobak och alkohol med förnuft i de sammanhang de förekommer (anordnande av dans, medlemsfester).

 

För barn och ungdomar under 18 år:

absolut nolltolerans mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.

 

 

BIK/GIK har därför tagit ställning och utformat riktlinjer för användandet av droger i verksamheten. Vi är väl medvetna om att våra ledare/tränare/föräldrar och aktiva är viktiga goda förebilder för våra aktiva barn och ungdomar.

 

Syftet med vårt drogförebyggande arbete är att lyfta och medvetandegöra rollen som förebild för våra ledare/tränare/föräldrar och aktiva. Vi vill även förstärka det som redan är bra och mer tydligt och uttalat arbeta för att förhindra, användning av droger och nyrekrytering bland barn och ungdomar.

 

Varje år kommer vi att följa upp drogpolicyn och ha en utvärdering.

 

 


 

 

Tobak (Snusning och rökning)

Åldersgräns 18 år, enligt svensk lag.

 

Vår idrottsförening har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller tobak (snusning och rökning).

 

Vi tillåter ej att barn och ungdomar, under 18 år använder tobak, inom vår verksamhet (ex träning, tävling och lägerverksamhet). Om vi upptäcker att någon/några av våra barn och ungdomar använder tobak (snusar eller röker) agerar vi på följande sätt:

 

–        Ledar/tränarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar. 

 

Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna. Därför ska även de föregå med gott exempel och inte använda tobak (snusa eller röka) inom vår verksamhet (ex träning och tävling).

Om vi upptäcker att någon/några av våra aktiva över 18 år använder tobak (snusar eller röker) agerar vi på följande sätt:

 

-         Ledare/tränarsamtal med den aktive.

 

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är ledarna/tränarna, föräldrarna, de aktiva över 18 år samt barn och ungdomarna själva. 

 

Som barn- och ungdomsledare/tränare, tränare/ledare för aktiva över 18 år är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild för sina barn och ungdomar (och aktiva över 18 år). Inom vår idrottsförenings verksamhet ska man som ledare avstå från att använda tobak. Om vi upptäcker att någon/några av våra barn- och ungdomsledare/tränare, tränare/ledare för aktiva över 18 år använder tobak (snusar eller röker) agerar vi på följande sätt:

 

-         Styrelsemedlem talar med tränaren/ledaren.

 

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är styrelsen och ledarna/tränarna själva.

 


 

 

Alkohol

 

Åldersgräns 18 år för att köpa folköl och dricka alkohol på restaurang. Åldersgräns 20 år för köp på systembolag, enligt svensk lag.

 

Vår idrottsförening har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller alkohol.

 

Vi tillåter ej att barn och ungdomar, under 18 år använder alkohol, inom vår verksamhet (ex träning, tävling och lägerverksamhet). Om vi upptäcker att någon/några av våra barn och ungdomar använder alkohol agerar vi på följande sätt:

 

–        Ledar/tränarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar. Vid upprepade tillfällen och misstanke om ”problem/missbruk” bör man (i samråd med styrelsen) överväga att ta kontakt med sociala myndigheter. 

 

Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna. Därför ska även de föregå med gott exempel och inte använda alkohol inom vår verksamhet (ex träning och tävling/träningsläger).

Om vi upptäcker att någon/några av våra aktiva över 18 år använder alkohol agerar vi på följande sätt:

 

-         Ledar/tränarsamtal med den aktive.

 

Det är ej tillåtet, för någon av våra medlemmar, att under några omständigheter dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens profilkläder.

 

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är ledarna/tränarna, föräldrarna, de aktiva över 18 år samt barn och ungdomarna själva.

 

Som barn och ungdomsledare/tränare, tränare/ledare för aktiva över 18 år är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild för sina barn och ungdomar. Inom vår idrottsförenings verksamhet ska man som ledare avstå från att använda alkohol eller vara ”bakfull” vid följande tillfällen:

 

-         Under träning, tävling, resor och läger, tillfällen där man har ansvar för barn- och ungdomar (och aktiva över 18 år).

 

Om vi upptäcker att någon/några av våra barn- och ungdomsledare/tränare, tränare/ledare för aktiva över 18 år använder/använt alkohol agerar vi på följande sätt:

 

-         Styrelsemedlem talar med tränare/ledare

 

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare/tränare agerar vi på följande sätt:

 

      -     Enskilt samtal

-         Om förutsättning finns, erbjuds hjälp och stöd

-         Vid upprepade tillfällen av berusning i samband med föreningens verksamhet stängs man av från sitt ledar/tränaruppdrag

 

Vid resor, träning, tävling, läger ska man som ledare/tränare/aktiv och förälder inte köra eller annat motorfordon med alkohol i kroppen (även ”dagen efter/bakfylla”).

 

Vid ”fester”,  arrangerade av vår förening (ex avslutningar) gäller följande:

(Ingen under 18 år får enligt svensk lag dricka alkohol)

 

Vid föreningens avslutningar serveras ingen alkohol och vid arrangemang där alkohol finns för försäljning gäller alkohollags stiftning.

 

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är styrelsen och ledarna/tränarna själva.

 


 

 

Narkotika och Dopingpreparat

 

Allt bruk och hantering av narkotika och dopningpreparat är förbjudet enligt svensk lag, så även inom vår idrottsförenings verksamhet.

 

Vår idrottsförening har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller narkotika och dopning.

 

Om vi skulle misstänka/upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika eller dopningspreparat agerar vi på följande sätt:

 

Steg 1. Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt och medlemmen är ”barn eller ungdom”.

Steg 2. Kontakt med sociala myndigheter och /eller polis.

-         Ytterligare konsekvenser bedöms efter ovanstående åtgärder

 

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är i första hand styrelsen, men även ledarna/tränarna har ett stort ansvar.

Uppdaterad: 21 APR 2011 10:42 Skribent: Ronny Olsson

Sponsor! Bingolotto - köp av BIK! 

 

090311_Volvo

Postadress:
Bortans IK
Anette Arvidsson, Allstakan Sundet
67035 Gunnarskog

Besöksadress:
Tvärud Gymnastiksalen
67035 Gunnarskog

Kontakt:
Tel: +46570770102
Fax: +46570770102
E-post: This is a mailto link

Se all info