Hoppa till sidans innehåll

BRK integritetspolicy


Vi värnar om din personliga integritet

 För att BRK ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till vår verksamhet. Denna policy förklarar vilka uppgifter som vi samlar in, hur vi använder dom, lagrar dom och vilka rättigheter du har gällande personuppgifterna. Denna policy grundar sig på Riksidrottsförbundets framtagna uppförandekod gällande den nya dataskyddsförordningen (GDPR)som skall tillämpas av alla medlemsföreningar.

Genom att bli medlem, boka en ridplats eller delta i våra tävlingar eller aktiviteter accepterar du vår policy och vår behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som vi samlar in är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt kontaktpersoners namn, adress, e-postadress och telefonnummer i syfte att kunna administrera vår verksamhet och kunna  kommunicera med dig.

Hur använder vi uppgifterna?

Ändamålen för behandling av personuppgifter är:

 • Hantering av medlemskap
 • Deltagande och administrering av BRKs ridskoleverksamhet
 • Utnyttjande av vår anläggning
 • Deltagande i tävlingsverksamhet
 • Administrering av tävlingslicenser
 • Ansökan och hantering av bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med medlemsföreningar
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, ex-vis ridsportsförbundet, i syfte för att kunna fullgöra våra åtaganden som idrottsförening. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

BRK gör kontinuerligt en bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. 

Hur lagras dina personuppgifter? 

Digitala uppgifter behörighets- samt lösenordskyddas. Uppgifter som sparas i pappersformat förvaras i låsbara utrymmen. 

Vilka rättigheter har du?

 Du har rätt att få ett registerutdrag avseende förbundets behandling av dina personuppgifter. 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen genom att skicka ett mail till This is a mailto link för att utöva dina rättigheter.

Uppdaterad: 21 MAJ 2018 16:56 Skribent: Maria Karlsson
Epost: Adressen Gömd

Sponsorer

Allt i Mark & Anläggning AB

Anders murare

Boxholm dental AB
Boxholm Järn & Bygg AB
Boxholms Mejeri AB
Boxholms profil AB
Boxholms skogar AB

Boxholms Torgservering

Boxholms Åkeri AB
Bremers färg AB
BST däck och service AB
Bygg & service i Boxholm
Distriktsväterinärerna Väderstad
El-Bro Teknik AB
Erik Ergonomi AB
Familjehemspoolen
Hallgrens plåt AB
Himmelsby Gårdhotell
Hulje sand & grus AB
Hööks AB
ICA nära Boxholm
Janssons elektro AB
Jorida
Lemur AB
Mickes Autotjänst
ML Häst och veterinärservice
Netcliq AB
Ovako Bar AB
Regina Örup
Sekonden informationsteknologi AB
Sharpman
Slipmekano AB
Sofielunds Träprodukter AB
Strålsnäs Schakt
Swedbank
Swisslog
Sörgårdskliniken
Tasty consulting AB
Tistelvind AB
Väderstad Centralkonditori

Postadress:
Boxholms RK - Ridsport
Boxholms Ridklubb, Stora målen
59016 Boxholm

Kontakt:
Tel: 014251343
Fax: 014251343
E-post: This is a mailto link

Se all info