Hoppa till sidans innehåll

Projektbeskrivning

26 SEP 2018 19:08
Stallprojektet finansieras med bland annat bidrag från Leader Västra Småland.
Tryck på läs mer för att läsa hela texten om projektet.
  • Uppdaterad: 26 SEP 2018 19:08

Projektbeskrivning stall BRS

Bratteborgs Ryttarsällskap bedriver ridskola i Vaggeryds kommun och vårt projekt består i att bygga ett nytt stall. Föreningen hyr  i dagsläget stallbyggnad, hagar m.m. till ridskolans 13 hästar.
Föreningen har nu ett stort behov av att bygga och äga vårt eget stall. Vi kan inte utveckla vår verksamhet utan ett nytt stall då boxarnas storlek och antal är begränsat. För förenings del är alternativen att stå still/lägga ner eller fortsätta utvecklas framåt. Ett nytt stall skulle ge oss förutsättningar att utvecklas.
 Stallet består i dags läget av tre olika delar, uteboxar, "plåtskjulet" och ”hönshuset”.  Personalen samt elever (Barnen/ungdomarna)  får springa mycket mellan de olika stalldelarna och sadelkammaren som ligger tvärs över gården.  
Stallet vi hyr idag är äldre vilket innebär smala passager och dörrar. Ett nytt stall kommer byggas med fler boxar som ger föreningen möjlighet att utvecklas och ge personal , elever en långt mycket säkrare arbetsmiljö. Anläggningen kommer att handikapp anpassas så att verksamheten även kan hantera elever med funktionsnedsättning.
Idag är det hyrda stallet beläget ca: 100m ifrån ridhuset.  Avståndet är inte optimalt ur säkerhetssynpunkt  då hästarna med elever måste gå mellan ridhus och stall. Då lektionerna är förlagda kvällstid gör detta att under det mörka vinterhalvåret medför avståndet en risk.
Den planerade investeringen i ett nytt stall kommer ge föreningen helt nya förutsättningar till utveckling på flera nivåer. Arbetsmiljön kommer förbättras avsevärt genom att anläggningen kommer anpassas till vårt behov. Anläggningen kommer också placeras intill vårt nuvarande ridhus och på vår egen mark, vilket gör att avståndet och säkerhetsrisken minimeras.
Att vi äger vår egen anläggning ger oss också en ökad trygghet ekonomiskt då vi själva kan ha kontroll på våra kostnader och investeringar.

 

Leader Västra Småland har prioriterat projektet och Jordbruksverket beviljar din ansökan om projektstöd för Stallprojekt BRS med journalnummer 2017-4574.Pengarna från landsbygdsprogrammet 2014–2020 tillsammans med pengarna från Leader Västra Småland och Vaggeryds kommun begränsas till högst 96,42 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.
Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Motivering LAG och Jordbruksverket bedömer att din ansökan ryms och prioriterats inom leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning.
LAG har prioriterat projektet därför att projektet gynnar en idrott som historiskt framförallt lockat kvinnor och främjar jämställdhet eftersom tjejidrott ofta får stå tillbaka för killars idrottsutövande. Projektet uppmanas fundera på hur man kan locka fler killar till idrotten. Möjliggör deltagande för personer med funktionsvaration, då det redan finns en efterfrågan som man i dagsläget inte kan tillmötesgå på grund av undermåliga lokaler. Det utvecklar också en mötesplats på landsbygden.
Beslutet grundar sig på:  
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005
- förordning 2015:407 om lokalt ledd utveckling - Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Skribent: Anna Brunnegård
Epost: Adressen Gömd

 

 

 

 

 

Canvas v2

 

Vida

 

 

Följ oss nu på Instagram @bratteborgs_ryttarsallskap

Facebook: Sidan Bratteborgs Ryttarsällskap

 

 

 

 

Postadress:
Bratteborgs RS - Ridsport
Karsbron Jorarp
56792 Vaggeryd

Besöksadress:
Karsbron Jorarp
56792 Vaggeryd

Kontakt:
Tel: 039313130
E-post: anna.brunnegard@brat...

Se all info