Hoppa till sidans innehåll

Föreningspolycies


 

 Jämställdhets- och Intergrationspolicy

 

Brittatorp TK vänder sig, i ord och handling, mot all form av diskriminering på grund av ålder, kön, etnicitet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning.

 

Vår policy innebär:

 • Kvinnliga och manliga aktiva ges möjligheter att på jämlika villkor utöva sin idrott. Deras erfarenheter, kunskaper och värderingar tas tillvara. 
 • Mångfald är en tillgång i och för verksamheten i föreningen.
 • Brittatorp TK strävar efter en jämn könsfördelning i arbetande och beslutande organ. 
 • Jämställdhet är, i grunden, en rättvise- och demokratifråga, och genomsyrar hela föreningens arbete.

 

Vår policy för styrelsen innebär:

 • att styrelsen har ett informationsansvar till alla medlemmar angående föreningens policy för Jämställdhet och Integration.
 • att styrelsen har det yttersta ansvaret att se till att policyn efterlevs

 

Så här ska föreningen agera när den antagna policyn inte efterlevs:

Var och en som observerar eller misstänker att en medlem inte följer policyn skall känna sitt ansvar att underrätta styrelsen. Om den berörda är under 18 år vidtalas även dennes föräldrar. Vid upprepning kan det bli aktuellt med avstängning och/eller uteslutning från föreningens verksamhet.

 

Så här gör vi för att vår policy skall bli känd hos alla våra medlemmar:

 • varje ny medlem får i samband med medlemskortet en skriftlig information om vår policy
 • information ska även finnas på föreningens hemsida
 • uppdatering görs vid första styrelsemötet efter årsmötet

 

Denna policy antogs vid Brittatorp TKs styrelsemöte den 2008-02-12 

 

 

Åke Lundberg, ordförande                                                                  Sören Gränfors, sekreterare

 

  

   
   

Brittatorp TKs policy för Etik och rent spel

 

En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. För en del är ändå idrottens regler inte självklara. Här kan aktiva, föräldrar och idrottsledare hjälpa till. Kamratskap och rent spel handlar mycket om attityder och värderingar. Alla har här ett ansvar för att diskutera och fundera över sin egen ståndpunkt.

 

Vår policy innebär:

Ett av Brittatorp TKs övergripande mål för sin ungdomsverksamhet är att hålla klubbandan på en hög nivå, att arbeta för föreningens bästa och att uppträda enligt intentionerna både på och utanför banan.

 

 • Vi följer Riksidrottsförbundets regler
 • Vi fuskar oss inte till fördelar
 • Vi respekterar domarens uppfattning
 • Vi tycker att domarna och motståndarna är kompisar bland andra      i gänget
 • Vi hejar på och stöttar våra egna spelare och vårt eget lag och      vi hånar inte motståndarna
 • Vi uppmuntrar inte till fult spel
 • Den tävlande skall vara stolt över att vara medlem i Brittatorp      TK, bry sig om hela föreningen och dela med sig av denna klubbkänsla
 • Hjälp till med praktiska saker såsom att ta fram och återställa      materiel före och efter tävling
 • Meddela alltid förhinder i god tid innan tävling

 

Vår policy för styrelsen innebär:

 • att styrelsen har ett informationsansvar till alla medlemmar      angående föreningens policy för Etik och Rent spel
 • att styrelsen har det yttersta ansvaret att se till att policyn      efterlevs

 

Så här ska föreningen agera när den antagna policyn inte efterlevs:

Var och en som observerar eller misstänker att en medlem inte följer policyn skall känna sitt ansvar att underrätta styrelsen. Om den berörda är under 18 år vidtalas även dennes föräldrar. Vid upprepning kan det bli aktuellt med avstängning och/eller uteslutning från föreningens verksamhet.

 

Så här gör vi för att vår policy skall bli känd hos alla våra medlemmar:

 • varje ny medlem får i samband med medlemskortet en skriftlig      information om vår policy
 • information ska även finnas på föreningens hemsida
 • uppdatering görs vid första styrelsemötet efter årsmötet

 

Denna policy antogs vid Brittatorp TKs styrelsemöte den 2008-02-12                                                              

 

Åke Lundberg, ordförande                                                                  Sören Gränfors, sek 

   
   

 

 

 

           

   
   

 

   
   

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

  

   

  

   
   

 

   
   

 

 

 

           

   
   

 

   
   

Brittatorp TKs Alkohol- och Drogpolicy

 

Brittatorp TK är en förening som ska förknippas med en tydlig inställning gentemot alkohol och droger. I vår förening vill vi bedriva aktiviteter så att den utvecklar våra medlemmar både fysiskt, psykiskt och även socialt. Föreningen ska verka för att medlemmarna informeras om innehållet i vår policy samt att alkohol och droger är negativt för alla former av vår verksamhet. Dessutom ska föräldrar med stort förtroende kunna låta sina barn och ungdomar delta i Brittatorp TKs aktiviteter.

 

Vår policy innebär:

 • att all verksamhet I Brittatorp TK är och ska vara helt alkohol- och drogfri
 • att rökning inte får ske i föreningens lokaler
 • dopning och narkotikahantering är förbjudet enligt lag varför det helt förkastas
 • att då fester arrangeras i föreningens namn får alkohol intagas under ordnade former av myndiga personer, dock med restriktion när ungdom är närvarande

 

Vår policy för styrelsen innebär:

 • att styrelsen har ett informationsansvar till alla medlemmar angående föreningens drogpolicy
 • att styrelsen har det yttersta ansvaret att se till att policyn efterlevs
 • att det vid styrelsemöten ej förekommer alkoholhaltiga drycker eller andra droger

 

 Så här ska föreningen agera när den antagna policyn inte efterlevs:

Var och en som observerar eller misstänker att en medlem inte följer policyn skall känna sitt ansvar att underrätta styrelsen. Om den berörda är under 18 år vidtalas även dennes föräldrar. Vid upprepning kan det bli aktuellt med avstängning och/eller uteslutning från föreningens verksamhet.

 

Så här gör vi för att vår policy skall bli känd hos alla våra medlemmar:

 • varje ny medlem får i samband med medlemskortet en skriftlig information om vår policy
 • information ska även finnas på föreningens hemsida
 • uppdatering görs vid första styrelsemötet efter årsmötet

 

Denna policy antogs vid Brittatorp TKs styrelsemöte den 2008-02-12

 

                                                                                      

Åke Lundberg, ordförande                                                                  Sören Gränfors, sekreterare

 

   

 

   
   

 

 

 

           

   
   

 

   
   

 


 

 

Uppdaterad: 28 APR 2017 16:49 Skribent: Sören Gränfors

 

Postadress:
Brittatorps TK
Evert Sjöstrand, Borlanda Västregård
36333 Rottne

Kontakt:
Tel: 047092366
E-post: evert.sjostrand@gmai...

Se all info