Hoppa till sidans innehåll

Aikido


Varmt välkommen! 

Plats: Broddetorpsskolans idrottshall

 

Värdar: Aikidoklasserna leds av erfarna värdar

med många års erfarenhet och egen praktik.

Presentation av värdarna finns på följande hemsida:

http://www.yogakloster.se/aikido-i-broddetorp.html

 

Dag, tid och värd för ungdomar och vuxna:

Onsdagar 18:30-20:00

Dojo cho och verksamhetsgrundare:

Maj Edman tfn. 073-6570419

 

 

 

 

Dag, tid och värd för barngruppen:

Onsdagar 17:15-18:30

Anna Dahlgren tfn. 070-5511625

 

Assisterande värdar - Bild 2: Annika Lysander och Femke Becht

Bild 1:

Maj Edman- och Linda Holiday Sensei i Klostrets BudoAkademi på Yogakloster 2017.

Kalligrafi av Motomichi Anno Sensei.

Fem utbildningsområden i Aikido: Ki (energi, vitalitet), Chi (visdom, intellekt), Toku (etik, moral), Tai (kropp, hälsa) och Chiki (social intelligens, en god medmänniska i samhället).

 

Bild 3:

Anna Dahlgren under en spännande Aikido-session med barngruppen 2014 (-15).

 

 

 

 

.........................................................................................

Varudeklaration i GoIF Broddetorps Aikidosektion:

1. Det du lär dig i GoIF Broddetorps Aikidosektion kan komma till nytta i självförsvar, men är inte syftet med vår verksamhet.

- Är det i linje med vad du önskar få ut av din träning att vi inte har kamp, strid eller självförsvar som målsättning?

2. Genom träningen här kan du utveckla din styrka och smidighet, men det bör inte förväxlas med idrott- eller sport i västerländsk mening. Vår verksamhet är inte tidsfördriv, underhållning eller tävlingsverksamhet, utan österländsk självkultivering med huvudsyfte att utveckla en avspänd närvaro, medkänsla och livsvisdom.

- Är det i linje med vad du önskar få ut av din träning

3. Den Budo som GoIF Broddetorps Aikidosektion representerar är en metod för att minska människans egoism, för att hos de praktiserande utveckla en god karaktär, öka deras omdömesförmåga, fostra dem till ansvarsmedvetna samhällsmedborgare och leda dem till kunskap om tillvarons natur enligt gammal asiatisk tradition (kan jämföras med moderna begrepp som medveten närvaro, KASAM och mindfulness).    

- Är det i linje med vad du önskar få ut av din träning?

4. Om du vill träna hos oss enbart för att få underhållning kommer du antagligen bara att stanna en ganska kort tid, vi erbjuder inga sensationer. Våra arter är roliga om du trivs med fysiska utmaningar och en god och harmonisk samverkan med andra personer. Vi övar och repeterar speciella rörelser som har sitt ursprung i gamla tiders kinesiska- och japanska stridstekniker. Detta gör att våra arter kan upplevas som spännande och exotiska. I vår träning finns en hel del östasiatisk filosofi, men denna filosofi är egentligen inte särskilt teoretisk, utan kommer snarare till uttryck i hela vår praktiska verksamhet. Vi tränar för att utveckla ett gynnsamt förhållningssätt, sinnesnärvaro, fysisk och mental balans och livskraft. Detta skapar goda förutsättningar för glädje och hälsa som bidrar till en god livskvalitet.

- Ligger det i linje med vad du önskar få ut av din träning?

5. En viktig del i vår verksamhet är varande och social samvaro. Vi hjälps åt i praktiska sysslor, fikar, tillbringar tid i tystnad, reflektion och eftertanke, bara är eller samtalar om allt mellan himmel och jord. Ofta berör vi spörsmål som har med den filosofiska delen av våra arter att göra, med frågor angående självkultivering (personlig utveckling), livsföring och levnadsvanor.

- Ligger det i linje med ditt intresse?

6. Våra arter är integrerade självkultiveringsmetoder som består av välavvägd kombination av etik, fysisk aktivitet, mental träning, närvaro, social samvaro och gemensamma sysslor i skötseln av verksamhetens plats. Arternas syfte är sinnesro samt optimal individuell och social/global livskvalitet. I vår verksamhet förekommer inte konkurrens- eller tävlingstendenser. Varje deltagare övar i sin egen takt och med hänsyn till sin aktuella förmåga och inte minst med stöd av träningskamraters respekt och hjäpberedskap. Detta bidrar till en trygg och säker träning.

- Är detta i linje med hur du vill samverka i GoIF Broddetorps Aikidosektion?

7. GoIF Broddetorps Aikidosektion är inspirerad av den till åldern komna och mogne Morihei Ueshiba, grundaren av Aikidons tanke om fred/sinnesro. ”Om vi vill leva i fred måste vi först eliminera (eller arbeta med vår egen...) rädsla, förutfattade meningar, misstänksamhet, maktbegär, hat, aggression och avund i våra egna sinnen, bli ett med naturen (en känsla av förenande tillhörighet) och vakna upp till sanna människor som präglas av medkänsla, vishet och samexistensförmåga”. 

- Överensstämmer innehållet i GoIF Broddetorps Aikidosektion med vad du vill samverka i och arbeta för?

8. Är du villig att i tålmodig (inte forcera naturliga utvecklingsprocesser), vänskaplig och aktsam anda vara en aktiv student i GoIF Broddetorps Aikidosektion, har möjlighet att avsluta din träning och delaktighet när du vill och att sektionsansvariga när dessa i tiden anser det nödvändigt, kan avsluta samarbetet med dig om du inte längre ger uttryck för verksamhetens målsättning och syfte?

Senast uppdaterad av Maj Edman och Robert Van Helsing: 2017-11-21

 

Uppdaterad: 15 JAN 2018 13:09 Skribent: Robert Martinsson
Epost: Adressen Gömd


www.sisuidrottsutbildarna.se/vastragotaland

 

   

 

 

 

 

Postadress:
Broddetorps GOIF
Kent Andersson, Björkebo Hornborga
52198 Broddetorp

Kontakt:
Tel: +46702217544
E-post: This is a mailto link

Se all info