Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 2017

08 MAR 2017 20:51
  • Skapad: 08 MAR 2017 20:51

Alla medlemmar hälsas härmed välkomna till årsmöte torsdag 30:e mars klockan 19.30. Platsen är Kanalhallen (innan HA:s träning)


Eventuella motioner skall skickas till styrelsen snarast så att vi kan behandla och ta ställning till dessa och göra dessa tillgängliga inför mötet (detta skall ske senast två veckor innan mötet enligt stadgarna).

För den som vill finns möjlighet att passa på att köra ett volleybollpass tillsammans med HA.

 

Återigen välkomna!

/Styrelsen

 

På årsmötet skall följande behandlas:

 

Utdrag från stadgarna

 

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens årsberättelse

  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

  a) Bromma KFUK-KFUM Volleybolls ordförande för en tid av 1 år;

  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

  c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

  d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

  e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande

13. Övriga frågor.

Skribent: Andreas Wejde
Epost: Adressen Gömd

 

Våra samarbetspartners

Bromma Webbutik
Bromma Webbutik

 

 

Sommaraktiviteter

 

Sponsorhuset

 


 Vill du synas här?
Maila
This is a mailto link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Bromma KFUK-KFUM - Volleyboll
Volleybollsektionen, Box 14023
16714 Bromma

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
Fax: 08262756
E-post: This is a mailto link