Hoppa till sidans innehåll

Handlingsplan mot alkohol, tobak, narkotika, andra droger och dopingpreparat


I vår förening BOSS skapar vi en miljö och en verksamhet där människan mår bra och kan utvecklas positivt. Vi skapar en miljö där vi undviker alkohol, tobak (rökning och snusning), narkotika och andra droger. Våra aktiva ungdomar skall få möjligheten att se upp till klubbens tränare och andra ledare. Dessa skall vara förebilder får våra ungdomar. idrott hör inte ihop med bruk av droger och mobbning.

Därför har BOSS styrelse beslutat att anta alkohol- och drogpolicy samt handlingsplan mot alkohol, tobak, narkotika, andra droger och dopingpreparat. Alla verksamma inom vår klubb ska redan vi uppdragets början få information om klubbens alkohol- och drogpolicy. Våra medlemmar skall också genom att publicering denna policy på vår hemsida få information om vår syn på alkohol och drogfrågor. Alkohol- och drogpolicyn görs känd vid varje årsmöte.

BOSS riktlinjer för ansvariga tränare, ledare och vuxna aktiva inom föreningen:

 • Det är inte tillåtet att komma berusad eller bakfull till tävlingar, cuper eller träningar.
 • Ingen alkohol får förekomma vid tävlingar, cuper, träningar eller träningsläger.
 • Ungdomsledare skall vara restriktiva med rökning och snusning i samband med träning, tävling, träningsläger, cuper eller vid andra arrangemang då ungdåmar finns med.
 • Det är den vuxne ledarens ansvar att detta följs.    

 Åtgärder:

 • Om styrelsen, idrottsledare, medlem eller föräldrar vet om eller misstänker att en idrottsledare eller simmare har eller är på väg att få alkohol/drogproblem skall detta omgående tas upp i ett personligt samtal med den berörde.
 • BOSS uppmanar och stöder person med problem att söka hjälp, antingen via arbetsgivare eller socialmyndighet.

 BOSS riktlinjer för aktiva ungdomar:

 • Att vara ungdomar inte röker eller snusar.
 • Ingen alkohol får förekomma, gäller äver lättöl och cider med alkohol.
 • Narkotika och andra droger är förbjudet.
 • Doping är förbjudet.
 • Att inte använda s.k. energidrycker.

Åtgärder:

 • Vid påträffande av rökning, snusning tags kontakt med föräldrar.
 • Vid påträffande av bruk eller innehav av alkohol tas kontakt med föräldrar.
 • Vid påträffande av bruk eller innehav av narkotika, dopingpreparat eller andra droger tas kontakt med föräldrar, myndigheter eller polis.

Genom denna handlingsplan vill vi ansvariga i styrelsen vara med och förebygga mot det ökande missbruket av droger i vårt samhälle. Alkohol och droger är en punkt på föreningens dagordning vid samtliga styrelsemöten. 

Postadress:
Bromöllaortens SS - Simidrott
Storgatan 62, Box 70
29521 Bromölla

Kontakt:
Tel: 045625004
Fax: 045625004
E-post: bromollaortens.simsa...

Se all info