Hoppa till sidans innehåll

BOSS Policy mot sexuella trakasserier, övergrepp och diskriminering


Bromöllaortens Simsällskap policy mot sexuella trakasserier, övergrepp och diskriminering på grund av sexuell läggning.

I idrotten vill (antagen som idéprogram av RF-stämman) betonas att alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Idrotten vill ge alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. Det innebär att vi, som förening, skall med en genomtänkt verksamhet påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt. Vi skall motverka mobbning, trakasserier och alla former av diskriminering.

Inom Bromöllaortens Simsällskap skall ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på grund av könstillhörighet eller sexuell läggning. Bromöllaortens Simsällskaps styrelse  har därför beslutat att anta Riksidrottsförbundets policy- och planbeskrivningar (Policy mot sexuella trakasserier återfinns i följande dokument: (Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten: Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten: Riksidrottsförbundets policy mot diskriminering på grund av sexuell läggning inom idrotten) som gällande för klubbens verksamhet. Vi betonar att det är den utsattes upplevelser som är avgörande.

Det antagna policyn medför att vi som förening skall verka för utbildning av våra tränare och ledare i dessa frågor. Vi har också valt följande förtydliganden som gäller för vår speciella verksamhet:

Tränare skall hantera kramar/kroppskontakter med simmare på ett respektfullt och vuxet sätt där hänsyn tas till den enskildes syn på kontakt/närhet.

Kroppskontakt i "idrottsligt syfte" instruktioner, massage etc. ska ske inför närvaro av andra och helt öppet.

Enskilda samtal mellan tränare och simmare skall genomföras i offentligt miljö. Ledaren bör avstå från att samtala kring ämnen med sexuell anknytning och vid behov hänvisa aktiva till särskilt utbildade personer som kuratorer och terapeuter.

Alla skall uppträda respektfullt mot varandra och ta hänsyn till den enskildes syn på beröring, nakenhet och blygsel.

Vid misstanke om sexuell trakasserier eller mobbning skall klubben verka för snabbt agerande, inhämtande av yttranden från alla parter, uppehålla diskretion och genomföra krävd uppföljning.

Ledarna ska idka en uppmärksamhet på dessa frågor och vara väl införstådda i ovan nämnda handlingsplaner.

Mer information finns på Riksidrottsförbundet hemsida i följande dokument: Policy mot sexuella trakasserier återfinns i följande dokument: Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten, Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten. Riksidrottsförbundets policy mot diskriminering på grund av sexuell läggning inom idrotten.

Bromöllaortens Simsällskap skall informera om denna policy vid terminstarter och för nyintillkomna i föreningen.

Bromölla den 14 april 2021

 

  

Postadress:
Bromöllaortens SS - Simidrott
Storgatan 62, Box 70
29521 Bromölla

Kontakt:
Tel: 045625004
Fax: 045625004
E-post: bromollaortens.simsa...

Se all info