Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte

12 FEB 2018 10:08
  • Uppdaterad: 12 FEB 2018 10:12

 

Styrelsen i Brottkärrs Tennisförening hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte i Brottkärrs Tennisförening tisdagen den 13 mars, kl.1830.

Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 20 februari, vilket enklast sker via This is a mailto link. Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga på klubbens hemsida senast 6 mars.

Innan årsmötet den 13 mars börjar kommer vi att bjuda på enklare förtäring fr o m kl.1800. Vv anmäl därför ert deltagande på årsmötet senast 9/3 på This is a mailto link.

 

Förslag till föredragslista

 

1.      Fastställande av röstlängd för mötet.

2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.      Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.      Fastställande av föredragningslista.

6.      Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.      Fastställande av medlemsavgifter.

10.    Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11.    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.    Val av

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)  en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d)  en revisor jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e)  tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;

f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13.    Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

 

Mvh

 

Styrelsen BTF gnm August Dunér

Skribent: August Dunér
Epost: This is a mailto link

Adressinformation:

Brottkärrs TF

Brottkärrs Tennisväg 9

436 58 Hovås

E-Post: This is a mailto link

Instagram: @brottkarrstennis

 

Bankgiro: 5676-2701

 

Swish nr: 1234218798

Postadress:
Brottkärrs TF - Tennis
Brottkärrs Tennisväg 9
43658 Hovås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info