Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte

11 FEB 2020 10:02
17 mars klockan 18.00 går det av stapeln på Brottkärrs TF
  • Skapad: 11 FEB 2020 10:02

Kallelse till årsmöte i Brottkärrs Tennisförening 2020

Styrelsen i Brottkärrs Tennisförening hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte i Brottkärrs Tennisförening tisdagen den 17 mars, kl.1800.

Innan årsmötet börjar kommer vi att bjuda på enklare förtäring fr o m kl.1745. Vv anmäl därför ert deltagande på årsmötet senast 15 mars på This is a mailto link.

 

Föreslagen föredragslista

 

1.      Fastställande av röstlängd för mötet.

2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.      Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.      Fastställande av föredragningslista.

6.      Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.      Fastställande av medlemsavgifter.

10.    Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11.    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

         otioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25 februari via This is a mailto link

12.    Val av

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)  en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d)  en revisor jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e)  tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;

f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13.    Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

 

 

BTF styrelse gnm August Dunér

Skribent: August Dunér
E-post: Adressen Gömd

Adressinformation:

Brottkärrs TF

Brottkärrs Tennisväg 9

436 58 Hovås

E-Post: This is a mailto link

Instagram: @brottkarrstennis

 

Bankgiro: 5676-2701

 

Swish nr: 1234218798

Postadress:
Brottkärrs TF - Tennis
Brottkärrs Tennisväg 9
43658 Hovås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@brottkarrs-tenn...

Se all info