Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte: Nytt försök på datum

12 MAJ 2020 14:00
Måndagen den 15 juni kl 18.00
  • Uppdaterad: 12 MAJ 2020 14:00

Kallelse till årsmöte i Brottkärrs Tennisförening 2020

Styrelsen i Brottkärrs Tennisförening hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte i Brottkärrs Tennisförening måndagen  den 15 juni, kl.1800.

Innan årsmötet börjar kommer vi att bjuda på enklare förtäring fr o m kl.1745. Vv anmäl därför ert deltagande på årsmötet senast fredagen den 12 juni på This is a mailto link.

 

 

Föreslagen föredragslista

 

1.      Fastställande av röstlängd för mötet.

2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.      Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.      Fastställande av föredragningslista.

6.      Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.      Fastställande av medlemsavgifter.

         Nytt förslag från styrelsen bifogas. 400 kr för senior och 200 kr för junior

10.    Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11.    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

         Motion avseende elsystemet i Brottkärr TF:s anläggning. Bifogas med styrelsen förslag till årsmötet.

        

12.    Val av

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;

Valberdeningens förslag är Lars Freme

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

Valberedningens förslag är Jens Reckman (omval), Catharina Sundh (omval). Martina Rejler ställer inte upp för omval och Magnus Eriksson föreslås av valberedningen som ersättare.

c)  en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år

d)  en revisor jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

Valberedningens förslag är Patrik Högström på RSM

e)  tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;

Nuvarande består av Per Gabrielsson (sammankallande), Mattias Rosbecker och Jesper Hedenbergh.

f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13.    Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

 

 

BTF styrelse gnm August Dunér

Skribent: August Dunér
E-post: Adressen Gömd

Adressinformation:

Brottkärrs TF

Brottkärrs Tennisväg 9

436 58 Hovås

E-Post: This is a mailto link

Instagram: @brottkarrstennis

 

Bankgiro: 5676-2701

 

Swish nr: 1234218798

Postadress:
Brottkärrs TF - Tennis
Brottkärrs Tennisväg 9
43658 Hovås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@brottkarrs-tenn...

Se all info