Hoppa till sidans innehåll

Policy


Enligt stadgarna för Bunkeflo FF gäller följande:

Policy allmän                                       

Ge medlemmarna en meningsfull och positiv fritidssysselsättning.

• Verksamheten ska genomsyras av att medlemmarna har roligt, trivs, mår bra och på så sätt stimuleras, utvecklas och uppmuntras att bibehålla intresset för fotbollen och BFF.

• Medlemmarna vårdar miljön och material vid såväl träningar som matcher både hemma och borta.


• Verka för en dopingsfri idrott och att alla aktiviteter i BFF:s regi ska bedrivas i alkohol- och rökfri miljö.

• Medlemmarna följer trafikregler i samband med transporter till möten, träningar, matcher, läger och turneringar.

 

• BFF:s ledare ska präglas av engagemang och stå för ett positivt och uppmuntrande ledarskap samt använda ett vårdat språk och vara goda förebilder.

• Ungdomsfotbollen ska bedrivas med ett stort socialt ansvar och ungdomarna ska få en så grundlig och bra utbildning att BFF:s seniorlag i största möjliga utsträckning ska bestå av egna produkter.

• Verksamheten bedrivs med beaktande av en sund ekonomi.

 

Styrelsen

Styrelsen ska se till att det är en bra och positiv stämning i föreningen.

Det innebär att styrelsen hela tiden ska sträva efter att ge medlemmarna de bästa förutsättningarna både när det gäller ledar- och spelarutbildning.

Styrelsen ska också se till att verksamheten är så attraktiv att intresset för Bunkeflo FF varar så länge som möjligt - helst livslångt intresse. Styrelsen ska också arbeta för att hålla kontakt med medlemmar som gjort betydande insatser för föreningen även om dessa medlemmar slutat i Bunkeflo FF.

För att hålla en så bra stämning i klubben som möjligt så ska styrelsen alltid i första hand behandla förslag och idéer och problem så positivt som möjligt d v s sträva efter att hitta en lösning som är så bra som möjligt för medlemmarna och som gör att vi följer våra stadgar

Verksamheten bedrivs med beaktande av en sund ekonomi.

Styrelsen ska hela tiden se till att föreningens ekonomi är i balans och får aldrig riskera denna genom att ge sig in i vidlyftiga affärer.

Styrelsen ska ha så noga uppsikt över ekonomin så att åtgärder kan sättas in i god tid om ekonomin skulle visa på en tendens till obalans.

Glädje

 

Spelare


Bunkeflo FF har som mål att fostra spelare i och till vårt A-lag och samtidigt ge spelarna en aktiv och rolig fritid där de skall känna glädje och gemenskap.

Vi vill att leken, gemenskapen och glädjen skall stå i centrum. Stämningen skall vara god med många skratt. Alla hjälper till och hjälper varandra för att skapa en god laganda. Det är stort engagemang både bland spelare, ledare, föräldrar och supportrar.

För att lyckas med detta krävs en bra utbildning, hård satsning och att vi alla försöker dra åt samma håll.

Vidare gäller följande för spelare i Bunkeflo FF:

• Visar en positiv inställning – har roligt – glädje smittar!

• Hjälper till och hjälper varandra – gör lagkamraterna bättre! Accepterar misstag

• Gör alltid sitt bästa på träning och match

• Klarar av med- och motgång

• Sätter laget före jaget

• Passar uppgjorda tider och samlingsplatser

• Vid förhinder att deltaga lämnar återbud till ansvarig ledare

• Visar respekt för tränare, ledare och föräldrar och följer överenskommelser och beslut

• Bra uppträdande mot domare, andra funktionärer och motståndare

• Håller god ordning i omklädningsrum, hemma som borta

• Hålla god ordning på material och är rädd om det

• Tar med rätt utrustning för träning och match

• Kommer väl förberedd till match

• Kör försiktigt till träning och match

För att få spela i Bunkeflo FF ska medlemsavgiften vara betald. Spelaren ska också ha tagit del av Bunkeflo FF:s spelarpolicy och gått med på att följa denna.


Spelare som inte kan spela nästkommande match ska senast före sista träningen innan match lämna besked om detta till tränaren.

Spelare ska komma väl förberedd till match och i fysiskt välbefinnande. Om spelaren känner av någon skada ska han meddela detta till tränaren. Spelare som druckit alkohol dag före match eller haft lite sömn ska ej heller vara med i representationslaget och helst inte i något annat BFF lag heller.

Spelarna ska uppmuntra och berömma sina lagkamrater och absolut inte kritisera de på grund av tekniska misstag varken verbalt eller med kroppsspråk. Spelarna ska också visa storhet i så väl med som motgång och tackar motståndarna efter match. Något snack med eller kritik av domarna får inte förekomma under match.

Fair play

Ledare

BFF:s ledare ska präglas av engagemang och stå för ett positivt och uppmuntrande ledarskap samt använda ett vårdat språk och vara goda förebilder.

Ledare i Bunkeflo FF är ett föredöme för sina spelare. Dom främjar kamratandan, är positiva och uppmuntrande – det skapar glädje och ökar förutsättningarna för god atmosfär och effektiv inlärning.

Vidare gäller följande för ledare i Bunkeflo FF:

• Ser till att spelarna har roligt

• Är positiv och uppmuntrande

• Främjar kamratanda

• Sätter spelaren i centrum

• Verkar för rent spel – både på och utanför planen, Fair play

• Påverkar spelarna till sunda levnadsvanor

• Har fasta regler för tider, uppförande samt rätt klädsel

• Är klädd i föreningens utrustning vid träning och match

• Engagerar sig lika mycket i alla spelare

• Skapar ett förhållande där spelaren känner sig trygg

• Löser konflikter direkt

• Tar tillvara alla tillfällen till vidareutbildning

• Planerar och kom väl förberedd till träning och match

• Kör försiktigt till träning och match

 

 

Ledare i samband med matcher

Ledarna i BFF ska sköta laguttagning enligt policyn och så framsynt och tydligt som möjligt. Spelare som under längre tid varit ordinarie och ska ställas över eller bänkas ska få besked och motiv om detta före officiell laguttagning. Överhuvudtaget ska laguttagningen vara så tydlig och välmotiverad för spelarna som möjligt

Ledarna i BFF ska ha en positiv coachning med mycket uppmuntran och beröm. Någon kritik mot spelare som gör tekniska misstag får inte förekomma under match ej heller för mycket instruerande från sidan av plan. Ledarna ska se till att den spelidé som BFF valt följs i största möjliga mån. Taktiska genomgångar ska göras före match och i paus och naturligtvis vara klart innan match. Någon kritik mot domarna eller motståndarna under match får icke förekomma.

Ledarna ska före match hälsa motståndarna välkomna vid hemmamatch samt tacka motståndarnas ledare efter match.

Ledare i BFF

 

Postadress:
Bunkeflo FF - Fotboll
Ola Brorssons väg 6
21836 Bunkeflostrand

Kontakt:
Tel: 0406005993
Fax: 0406005994
E-post: [saknas] Information

Se all info