Hoppa till sidans innehåll

Krisberedskapsplan


Krisberedskapsplan CK Wano 2018           

Syfte:

-          Att skapa en mental beredskap inför oväntade allvarliga händelser där klubben/klubbmedlem är involverad i.

-          Att omhänderta de som drabbats av olyckor eller annan allvarlig händelse (kallat kris fortsättningsvis).

-          Att underlätta för klubben genom ett snabbt och tydligt agerande minimera risken för spekulationer kring krisen.

-          Att meddela personer som är nära anhöriga till de drabbade i krisen.

Krisgrupp:

Vid en kris är det viktigt att besluta åtgärder i samråd med de närmast berörda.

Kontakterna med anhöriga, omvärlden och massmedia bör dirigeras av en person utsedd av krisgruppen (kallad informatör). Detta för att minimera risken för vilseledande uppgifter.

Informatörens uppgift:

-          Sammanställa aktuellt händelseförlopp skriftlig.

-          Meddela anhöriga.

-          Meddela styrelsen.

-          Sammanställ en pressinformation som förberedande för media.

-          Hålla kontakt med massmedia.

Förberedelser, vid träningsläger eller annat klubbevenemang:

 • Utse en ansvarig ledare som vid kris olycka fördelar arbetet.
 • Utse en ställföreträdare ledare.
 • Utse en samlingsplats.
 • Ta upp en deltagarlista med telefonnummer till närmsta anhörig, inkl ledarna.
 • Kolla närmsta vårdcentral, telefon nr, öppettider.
 • Kolla närmaste sjukhus.

Vid kris:

 • Säkra området. Vid olycka försök hantera trafiken, se till att skydda och ta hand om den skadade, övriga samlas på säkert ställe i väntan på att olyckan är klar på platsen. Ingen fotografering tillåts på olyckan. Enda undantaget är på involverade fordon.
 • Vid olyckor då fordon är inblandade kontaktas alltid polisen.
 • Ordna transport av personer, cyklar, material om det behövs.
 • Om möjligt rekommenderas att gruppen fortsätter hemåt i samlad grupp. (Endast i värsta fall bör träningen avbrytas för alla)
 • Informera krisgruppen och börja med att fastställa vad som säkert kan konstateras har hänt. Som i sin tur utser informatören.
 • Besluta vad som skall göras, av vem och tid för uppföljning. Skriv protokoll/noteringar/logg över alla händelser och insatser.
 • Samla ledare och andra närvarande så snart som möjligt efter hemkomsten. Detta bör göras max några dagar efter krisen. Informera öppet, sakligt och tydligt om vad som hänt, vad som gjordes och hur läget är idag.
 • Utvärdera och följ kontinuerligt upp insatserna.

Generella råd vid kontakt med massmedia:

 • Informera – propagera inte.
 • Spekulera aldrig – tala bara om fakta.
 • Erkänn det uppenbara, erkänn det negativa – det skapar förtroende.
 • Berätta vad ni gör för att lösa problemet.
 • Berätta övriga åtgärder.
 • Fatta dig kort.
 • Säg aldrig "inga kommentarer" Utan svara alltid. Ex. Detta är allvarligt och en sällsynt olycka. Men med tanke på hur många cyklister vi är, så är vår klubb ändå förskonade från olyckor.

Övrigt:

 • Diskutera med jämna mellanrum tänkbara kriser ur ett massmediaperspektiv med våra ledare.
 • Identifiera tänkbara frågor och kom överens om svaren. På så sätt skapas en god beredskap när krisen slår till.

Dokumentation under krisen:

 1. Datum och tidpunkt.
 2. Vad hände? Kortfattat.
 3. Vilka var inblandade? Namn och kontaktuppgifter för involverade.
 4. Skador, andra konsekvenser?
 5. Vilka åtgärder har redan vidtagits?
 6. Har media visat intresse? Om ja, vilka?
 7. Övriga kommentarer?

Dokumentation/utvärdering efter krisen:

 1. Vad orsakade krisen?
 2. Hur reagerade de inblandade på krisen?
 3. Hur påverkas verksamheten av krisen?
 4. Hur rapporterades krisen i media?
 5. Hur fungerade krisorganisationen?
 6. Vilka delar i krisberedskapsplanen fungerade mycket bra eller bra?
 7. Vad kunde ha gjorts bättre, vad fungerade mindre bra?
 8. Vilka förändringar behövs för att undvika liknande situationer i framtiden?
 9. Ytterligare värdefulla kommentarer eller tankar?

Viktiga telefonnummer

Larmnummer = 112

Polis ej brådskande = 114 14

Krisgruppen 2018 =

-          Andreas Thulin    0761-71 08 89

-          Ulrika Börjesson  0733-62 86 76

-          Carl-Philip Bos     0708-77 13 59

-          Suzanne Gadd   0739-33 86 60

Jourhavande präst i kommunen = POSOM-gruppen (Psykiskt och socialt omhändertagande)
POSOM-grupp i kommunen = Räddningtjänsten i Väst 010-2193000 (Frida Niemenus) 

Vid träningsläger eller annat klubbevenemang.

Läger/evenemang:                   

Ansvarig ledare:                         

Ställföreträdande ledare        
och följebil:                                 

Samlingsplats:                            

Närmaste vårdcentral:            

Närmaste sjukhus:                   

 

 

Det finns inget album kopplat till denna sida.

color-MAIL-128  color-facebook-128 

 WEBBcolor-link-128    INSTA

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
CK Wano - Cykel
c/o Andreas Thulin, ordförande, Vare Gamla skola
43291 Varberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info