Hoppa till sidans innehåll

Riktlinjer barn och ungdomsidrott


Riktlinjer - Barnidrott

• Idrott för barn till och med elva år ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen).

• Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.

• Idrott för barn ska utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för den.

• Idrott för barn ska i första hand bedrivas i enkla former i närområdet. Även tävlingsverksamheten ska huvudsakligen ske lokalt och resultaten ska ges liten uppmärksamhet.

• Föreningen ska erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö, där de kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra.

• Idrott för barn ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.

• Barn ska i föreningen få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel.

Riktlinjer - Breddidrott för ungdom

• Idrott för ungdomar till och med 17 år ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen).

• Övergången mellan barn- och ungdomsidrotten ska ske successivt och hänsyn tas till individernas olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt.

• Övergången mellan breddidrott och elitinriktad tävlingsidrott eller omvänt för ungdomar ska ske successivt.

• Föreningen ska utveckla tränings- och tävlingformer som svarar mot flickors och pojkars behov av breddidrott.

• Föreningen ska ta tillvara ungdomarnas egna erfarenheter och synpunkter i utformning och ledning av tränings- och tävlingsverksamhet.

• Ledare inom föreningen ska få möjlighet att fördjupa sina kunskaper såväl om träningsplanering som om flickors och pojkars fysiska, psykiska och sociala utveckling.

• Ledarskap ska vara en naturlig del av ungdomars idrottsutbildning som en stimulans till och förberedelse för framtida ledaruppdrag.

Riktlinjer - Elitinriktad idrott för ungdom

• Idrott för juniorer mellan 18-19 år ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen).

• Alla flickor och pojkar som har talang och ambition att göra en seriös elitsatsning ska ges möjlighet att göra detta under socialt trygga former.

• Tävlingsverksamheten för såväl flickor som pojkar ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling, och motverkar utslagning.

• De som leder ungdomsidrotten i föreningen ska få möjlighet att fördjupa sina kunskaper såväl om träningsplanering som om flickors respektive pojkars fysiska, psykiska och sociala utveckling.

All barn, ungdoms, och junioridrott ska utvecklas enligt idrottens etiska värderingar. Alla inblandade ska aktivt motverka bruket av doping och andra regelöverträdelser samt kontinuerligt diskutera var de etiska gränserna går för de ständigt förfinade metoder som används för att uppnå bättre resultat.

Uppdaterad: 22 FEB 2015 20:12 Skribent: Robert Sundberg
Epost: This is a mailto link

Banner för SVEA 250x120

Pizzahut

Peab

StiftelsenKarlstadshus

Svenska Kyrkan

Atea

Max

Ninetech

Skellefteå kraft

VF

Stadium

Hyresgästföreningen

Ankdammen

Postadress:
Carlstad Crusaders AFC - Amerikansk Fotboll
Box 5027
65005 Karlstad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info