Hoppa till sidans innehåll

Vision, värdegrund och verksamhetsidé


Föreningen vision

Sveriges bästa lag - Vi vill bli bäst i Sverige på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad förening med starka sektioner samt en utbildningsverksamhet av högsta klass.

Föreningens värdegrund

Varje sektion beslutar själv över sin verksamhet. Föreningen har kommit överens om en gemensam värdegrund som all sektioner ska utgå ifrån:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Alla rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar- Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Vår verksamhetsidé

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott i självständiga sektioner som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i föreningen.

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott menar vi i allmänhet idrott till och med elva års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott mellan 12-17 år. Med junioridrott avser vi idrott mellan 18-19 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är 20 år eller äldre.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten, junioridrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättrning och goda resultat vägledande,

Vi är en samlad förening som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla sektioner, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom föreningen respekterar alla sektioner varandras roller och verksamhetsvillkor.

Föreningen följer FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Uppdaterad: 22 FEB 2015 20:09 Skribent: Robert Sundberg
Epost: This is a mailto link

Banner för SVEA 250x120

Pizzahut

Peab

StiftelsenKarlstadshus

Svenska Kyrkan

Atea

Max

Ninetech

Skellefteå kraft

VF

Stadium

Hyresgästföreningen

Ankdammen

Postadress:
Carlstad Crusaders AFC - Amerikansk Fotboll
Box 5027
65005 Karlstad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info