Hoppa till sidans innehåll

Dance Ports Vison


Delaktighet

FÖR ATT KUNNA KÄNNA GLÄDJE MÅSTE MAN KÄNNA ATT MAN ÄR DELAKTIG

Delaktighet innebär bl a:

 Lagkänsla 

  Profilkläder – motsvarande

 Att glädjas åt varandras framgångar

  Aktiv hejarklack 

  Ta tillvara allas tankar, gammal som ung

  Gemenskap vid tävlingar, samåkning, samling, buss

  Arrangemang (fester, läger o dyl) för alla som vill

  Aktiviteter tillsammans utan dans

 

 

Information

FÖR ATT VARA DELAKTIG MÅSTE MAN FÅ INFORMATION

Information skall:

  Ges i tid, Vara riktig, Vara tydlig

  Rikta sig internt respektive externt

  Vara uppdaterad

 Vara dels riktad & dels allmänn

  Innebära introduktion av nya medlemmar/kursdeltagare

 Använda alla media

  Använda hemsida

  Vara kommunikativ

 

 

Kunskap

KUNSKAP UNDERLÄTTAR KÄNSLAN AV DELAKTIGHET. INFORMATION GER KUNSKAP.

Kunskap innebär bl a:

 Utbildning i domarbedömningar

  Lagledarutbildning

  Föreningsteknik (bl a sammaträdesteknik)

  Kunskapsåterföring mellan tränare/funktionärer/medlemmar

  Tränarutveckling

 Funktionärsutbildning

  Utvecklingssamtal med danspar

  Tillvarata internt kunnande och förmedla detta

 

 

Träning

TRÄNING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT UTVECKLAS.

Bättre utvecklings & träningsmöjligheter kommer genom:

  Träning flera gånger i veckan

 Bättre tillgänglighet till träningslokalern

 Fler discipliner

  Fridans

 

Förebilder

MÄNNISKOR UTVECKLAS OCH PÅVERKAS AV FÖREBILDER

Dance Port skall skapa goda förebilder genom att:

 Ledarna och äldre medlemmar är goda förebilder

  Alla har ett lika värde

 Man talar till varandra istället för om varandra

  Glädjas åt varandras framgångar

  Visa att det kan vara roligt att delta även om man ej vinner

  Leva som vi lär

 

 

Återväxt / breddning

FÖR FÖRENINGENS ÅTERVÄXT KRÄVS EN KONTINUERLIG NYREKRYTERING AV DANSARE OCH MEDLEMMAR.

Dance Port  skall trygga sin återväxt genom att:

  Ha en bredd av dansare, tränare & ledare

  Satsa på att öka andelen killar som dansare

  Marknadsföra föreningens verksamhet 

  Bredda utbudet – så man kan gå vidare till nya discipliner

  Genomföra ”prova på” dagar!!

 Upprätta en plan för återväxt och rekrytering


 

Marknadsföring

MARKNADSFÖRINGEN SKALL SAMORDNAS MED EKONOMIARBETET

Syftet med marknadsföringen skall vara att visa :

  att vi finns, var vi finns, vad vi gör 

  för vem vi finns 

  sponsorer att vi är värda att satsa på

  politiker & beslutsfattare vilken samhällsinsats vi gör.

Marknadsföringen skall genomföras:

   bredden

 I all media

  Genom uppvisningar (även på skolor)


Demokrati

Demokrati skall vara grundvalen som föreningens verksamhet bygger på

Med demokrati menas bl a :

  Samtliga beslut skall fattas på demokratiska grunder

  Samtliga medlemmar skall respektera de demokratiska spelreglerna

  Det skall finnas en ständig dialog mellan styrelse och medlemmar / dansare / ledare / tränare

  Att alla måste komma till tals 

  Att lyssna på alla & inte bara de som hörs mest.

  Ge möjlighet till medlemmar att gå kurser i föreningskunskap

 

Alla olika delar som beskrivits påverkar varandra. Alla ingredienser behövs för att vi alla skall kunna känna en glädje i att vara medlemmar i Dance Port.

 

 
  

 

 

 

 

Bli medlem

Postadress:
DF Dance Port Fjällbacka - Danssport
Ann Brattström, Råröd 3
45741 Fjällbacka

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info