Hoppa till sidans innehåll

Skagul


Kaptenen med sin besättning hade åkt från Bremen med sitt nästan 70 meter långa och 10 meter breda fartyg på väg till Munksund fylld med sodasulfat hade fått lotshjälp vid Vinterklasen den sista september år 1942. Resan med den 16-17 åriga båten fortgick ut mot Hävringe och man åkte mot Grässkären lugnt och stilla. En tjock dimma trängde sig dock på och man tog till försiktighetsåtgärder då man visste att det fanns andra fartyg i farvattnet, genom att sänka farten, sätta ut en utkik på däck, samt sände ut mistsignaler för att meddela sin närvaro.

Dimman ökade och remmaren (sjömärke som visar för grund) vid Grässkären syntes inte längre till för dem som den gjort lite tidigare under resan. Signaler från ett annat fartyg hördes i tjockan och uppfattades komma från deras babord sida. Därför girade lots och kaptenen åt styrbord lite grann för att fartygen skulle kunna passera varandra på ett säkert sätt. Man sänkte även farten till cirka två knop och utbytte hela tiden signaler med det mötande fartyget. Men även om fartygen signalerat till varandra hela tiden så dök de plötsligt upp framför varandra.  

Kaptenen på detta fartyg slog back i maskin, men de var för nära varandra och en kollision var oundviklig. Men tack vare rådigt ingripande så blev inte den sammanstötningen så allvarlig utan det blev tack ock lov bara lindrigare skador. Där skulle den här historien kunnat sluta om inte det fanns ett om… Ångaren som de hade mött hade en stor pråm som de bogserade och den kom med väldig fart och körde rakt in i babordssida och trängde in 2-3 meter vid lucka 2. Besättningen tillsammans med kaptenen och lots var tvungna att hoppa i livbåten och överge fartyget som sjönk på ungefär fem minuter. Besättningen på 19 personer plus lots plockades upp av den båt som de kolliderat med först. Den hette Korsfjord och var ett bogserångfartyg som ägdes av den tyska krigsmarinen.

Nu ligger Skagul på botten med en 30-gradig framåtlutning på ett djup av cirka 60 meter och det finns en del saker att titta på för den som vill dyka med oss i DK Aquatic. Välkomna!

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Postadress:
DK Aquatic - Sportdykning
Sandviksbacken 4
61331 Oxelösund

Kontakt:
Tel: 0702904107
E-post: ordforande@aquatic.s...