Hoppa till sidans innehåll

Bältesfärgers betydelse


Vitt bälte
Det vita bältet representerar renhet - oskuld och okunnighet om själva konstarten och om det speciella system som varje enskild lärare undervisar efter. Det visar på den öppenhet som en elev måste ha för att kunna lära sig något nytt och få möjlighet att förstå det dagliga livets komplexitet. Det vita bältet är som ett vit papper, där du kan skriva vad du vill. Det är den totala tilliten och förtroendet för instruktören som gör att han kan föra eleven mot högre kunnande. För att lära sig något om livet måste eleven inneha det vita bältets nyfikenhet, öppenhet och intensitet.

Gult bälte
Det gula bältet representerar sanning, som liknas vid guld. Fröet som begrepp blir ytterligare symboliserat av den gula färgen. Det är bara ett gott frö som kan gro till en god planta. Därför måste grunden vara stark så att tillväxten i framtiden blir möjlig. Det planterade fröet kan inte förväntas gro till något som det inte från början är. Ett äppleträd kan inte växa upp till ett apelsinträd. Det är viktigt att en elev är ärlig mot sig själv eftersom det eliminerar egoism och skapar personlig förnöjsamhet. Vi måste acceptera vilka vi är som individer och försöka att göra det bästa av våra möjligheter.

Grönt bälte
Det gröna bältet betecknar tillväxt. Eftersom vi strävar mot framtiden är tillväxt nödvändigt och ett villkor för att leva. Tillväxt är normalt förknippat med förändring och vi måste acceptera dessa förändringar även om orsakar oss känslor av osäkerhet. Minnet av våra egna bedrifter inom Taekwondo tjänar många syften. Precis som ett grönt bälte tjänar som referens för vår utveckling får det inte förhindra vidare framsteg. Fick du t. ex. guldmedalj i årets tävling skall inte detta hindra dig att träna ännu hårdare till nästa tävling, så att din uppvisning blir ännu mer förfinad och elegant. Tillväxten är relaterad till din egen person. En plantas grönska representerar ofta livet. Den påminner oss att vi lever och att leva är att uppleva framtiden som små fragment av "närvaro" som dyker upp ett efter ett. Att återuppleva det förgångna är inte att leva, det är endast ett tillstånd av stagnation, stelhet och död.

Blått bälte
Det blåa bältet symboliserar himlen, även om vi med våra ögon endast kan se en liten del av himlen så är inte allt som finns där. Den blåa färgen föreställer individens förstånd och hans intellektuella djup och mognad. Precis som med havet kan vi inte avgöra ögon och inte heller se vad den ständiga rörelsen under den lugna ytan. Det är vår vilja som ger oss förmågan att genomföra svåra uppdrag. Därför måste vi träna oss till att bli starka mentalt såväl som kroppsligt. Hårda tider varar inte för evigt men ett hårt sinne gör det.

Rött bälte
Det röda bältet representerar solen, ljuset och energi som strålar från den enskildes fysiska övningar. Det är bara genom att utnyttja sin skicklighet och sin mentala styrka i träningen som individen får sin identitet. Det är genom den fysiska träningen i Taekwondo som psyket stärks och självtilliten återvinns. Fysiska motgångar kan man komma över genom den ståndaktighet och uppnå Taekwondos slutliga mål, det oövervinneliga modet, genom att träna sin viljestyrka. Genom konstens fysiska träning och genom en internationalisering av den enskildes mentala inställning uppnår man den "okuvliga anden" som gör eleven stark nog att klara av motgångar och svåra situationer. Det röda bältet som står för det "obegränsade". Paradoxalt nog innebär dessa begränsningar att eleven i större utsträckning uppskattar sina framgångar. Begränsningarna förbereder oss på att nå etappmål och leder sedermera till att vi når det slutliga målet.

Svart bälte
Det svarta bältet kombinerar alla bältesfärgerna och representerar alla de olika begreppen från föregående färger. De representerar också förbindelsen mellan detta färgvärdesystem och den värdighet som kommer av en inre stolthet. Emellertid uppnås egen stolthet, bara genom att klara svåra uppgifter genom fysiska prestationer, intellektuell, beslutsamhet eller en kombination av de båda. Graderingarna inom det svarta bältet representerar olika nivåer av mental förmåga hos den enskilde eleven, samt förmågan att använda dessa för att leva framgångsrikt liv.

Uppdaterad: 03 JAN 2012 23:04 Skribent: Reza Abrishami

Postadress:
Dala Taekwon-do Akademi - Taekwondo
Reza Abrishami, Hägerstigen 23
78450 Borlänge

Kontakt:
Tel: 0243224624
E-post: info@dalataekwondo.c...

Se all info