Hoppa till sidans innehåll

Försäkring


Som medlem i Dalby Ryttarförening omfattas du, efter inbetald medlemsavgift, av en kollektiv olycksfallsförsäkring i Folksam.

Om du råkar ut för en olyckshändelse i samband med arrangerad aktivitet i föreningen kan du ta kontakt med  Malin Wennberg för att få mer information om hur du går tillväga.

 -----------------------------------------------------------------

Viktig och samlad information om försäkringen

Detta erbjudande är utformat i samarbete med Svenska Ridsportförbundet.

Har du råkat ut för något?

Så här anmäler du din skada

Det här ingår i din olycksfallförsäkring

Om du vill bygga ut skyddet, så att du också är försäkrad under fritiden, så rekommenderar vi att komplettera med vår olycksfalls- eller barnförsäkring.

Olycksfallsförsäkring genom ditt förbund

Det här ingår i din idrottsförsäkring. Mer information hittar du under avdelningen villkor.

Läkekostnader

Ersättning lämnas för nödvändiga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling och hjälpmedel för att läka skadan.

Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället.

Resekostnader

Ersättning lämnas vid olycksfallsskada för resekostnader som uppkommer inom fem år från det att olycksfallsskadan inträffade. Kostnaderna ska styrkas med originalkvitto. Billigast möjliga färdsätt med hänsyn till hälsotillståndet ska användas.

Kostnaderna ska vara prövade och godkända av Folksam innan resan påbörjas.

Dödsfallsersättning

Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett din ålder), men också vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om du inte fyllt 70 år). Ersättningen betalas ut till dödsboet.

Sjukhusvistelse

Om den försäkrade blir inskriven på sjukhus lämnas ersättning med 100 kr för varje dag av vistelsen, högsta ersättning som lämnas per skada är 36 500 kr.

Tandskadekostnader

Ersättning lämnas för nödvändiga behandlingskostnader som uppkommer inom fem år från skadedagen.

Kostnaden ska vara godkänd av Folksam innan behandling påbörjas.

Sönderklippta kläder i samband med vård

Ersättning kan lämnas för kläder, skydd och hjälm som sjukvårdspersonal klippt sönder i samband med vård och som är journalfört på sjukhus/vårdinrättning.

Sönderklippt hjälm ersätts med högst 1 500 kronor. Ersättningen du kan få för varje skada är 22 500 kronor.

Skadade idrottskläder och glasögon

Om skadan krävt behandling hos läkare kan du få ersättning för skadade idrottskläder och glasögon som du haft på dig vid skadetillfället. Ersättningen du kan få för varje skada är 22 500 kronor.

Medicinsk invaliditet

Vi lämnar ersättning om du efter en olycksfallsskada har fått en bestående nedsättning av kroppsfunktionen (medicinsk invaliditet).

Vid invaliditetsgrader 1–74 procent lämnas ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden angiven i procent.

Vid invaliditetsgrader 75 procent eller högre lämnas ersättning med dubbelt försäkringsbelopp.

Ekonomisk invaliditet

Ersättning kan lämnas om olycksfallsskadan leder till bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst hälften och minst halv sjukersättning (inte tidsbegränsade) enligt lagen om allmän försäkring beviljas.

Ärr

Ersättning lämnas enligt Folksams "Tabell för beräkning av ärr".

Ersättningstabell ärrersättning

Krisförsäkring

Om du drabbas av en traumatisk skadehändelse som vi kan ge dig ersättning för kan vi hjälpa dig med, som högst, tio behandlingstillfällen hos anvisad legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Krisförsäkringen gäller utan någon självrisk.

Bra tilläggsförsäkring

Även en bra idrottsförsäkring kan behöva kompletteras utifrån de behov just du har. Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i vår tilläggsförsäkring.

En egen olycksfallsförsäkring

Olyckor kan drabba alla och förutom lidandet kan det dessutom bli svårt att få pengarna att räcka. Vi rekommenderar att du kompletterar medlemsförsäkringen med en individuell olycksfallsfalls- eller barnförsäkring.

När gäller försäkringen?

Vår Olycksfallsförsäkring och vår Barnförsäkring gäller dygnet runt och året om så att du kan känna dig trygg vid skador som inte sker i samband med idrottsutövning eller under skoltid. Barnförsäkringen gäller vid både sjukdom och olycksfall.

Vår olycksfallsförsäkring (för vuxna)

Vår barnförsäkring

På idrottsresa eller läger utomlands

Om din förening ska resa utomlands kan det vara bra att ha ett skydd om någon skulle bli akut sjuk eller drabbas av ett olycksfall – och kostnaderna det kan medföra.

Försäkring för deltagare i idrottsevenemang utomlands

Villkor

Här kan du ladda hem försäkringsvillkoret för din olycksfallsförsäkring. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Försäkringsvillkor Svenska Ridsportsförbundets olycksfallsförsäkring

Viktigt att tänka på

Genom din idrottsförsäkring får du ett grundskydd. Se till att du också har andra försäkringar som gäller under idrott och på din övriga fritid.

Folksam erbjuder sådana försäkringar till dig som enskild eller som gruppförsäkring (genom facklig tillhörighet). Kontakta oss så hjälper vi dig att bli bra försäkrad!

För dig som är ledare eller funktionär

Olycksfalls- och krisförsäkring

Försäkringen omfattar ledare, funktionärer och förtroendevalda som under ideella uppdrag för föreningen råkar ut för olycksfallsskada eller råkar ut för akut psykisk kris på grund av traumatisk händelse.

Olycksfallsförsäkringen kan ge ersättning för akuta kostnader för vård och behandling, invaliditet och dödsfall. För mer information om ersättningsnivåer, se fullständiga villkoren.

Krisförsäkringen kan ge ersättning med upp till tio behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog, kurator eller krisgrupp. Det innehåller också ett idrottsreseskydd för resa utanför Sverige.

Skadeanmälan

Så här anmäler du en skada

  • Har du råkat ut för en skada så kontaktar du din förening
  • Föreningen anmäler skada till oss på Folksam genom formuläret nedan. Du kan inte göra en skadeanmälan via telefon
  • Efter anmälan är gjord kontaktar vi den skadade

Frågor om anmäld skada

Har du frågor om din anmälda skada ringer du 0771–960 960.

 

Uppdaterad: 20 MAR 2017 14:26

  Olycksfallsförsäkring Folksam

 

Stiftelsen_logo_CMYK_cent_pos

 

 BH-logga

Gå gärna in på vår Facebook

Postadress:
Dalby RF - Ridsport
Malin Wennberg, Gåravägen 4A
24544 Staffanstorp

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info