Hoppa till sidans innehåll

Trygg och säker förening


Värdegrundsfrågor:

Ge så många som möjligt tillfälle att spela så mycket som de önskar till lägsta möjliga pris och alla är välkomna oavsett spelstandard, kön och nationalitet.

Policy och handlingsplan för doping/droger/alkohol/tobak:  Klubbens regler är att det råder totalförbud i våra anläggningar mot doping, droger ,alkohol och tobak, det finns skyltar om detta i hallen. När någon går emot dessa regler kopplas styrelsen in och går vidare med problemet.

 Utrustning för olycksfall/akut sjukdom: Vi har första hjälpen utrustning i entrén och i pentryt där det även finns en brandfilt.

 Rutiner för resor: Till våra seriematcher har vi alltid en förälder som kör till våra seriematcher i personbil.

Regler gällande uthyrning av anläggning/lokal: Vi hyr ut hallen för tennis och padel via ett bokniningssystem som man bokar via våran hemsida., det står klart och tydligt till våra abonnenter när de skriver under kontrakt att det råder tobak, alkohol och drogförbud i hallen.

KRISHANTERING. Första kontaktperson vår ordförande Jim Ternander tfn0736--606417, vid en eventuelll brand eller olycka har vi som samlingsplats idrottshallen 200 meter bort.

Rutiner brandsäkerhet/utrustning: Brandsläckare finns i hallen och en brandslang i entrén. Dalsjöfors tennishall är bygd så att mellan tennishallen och servicedelen är det en brandcell med utrymningsväg på båda ställena.Årlig kontroll av detta genomföres.

 Finns  en policy /handlingsplan för olycka och akut insjuknande: Under ordinarie arbetstid när personal är på plats, är dom utbildade på hjärt o lungräddning plus att vi har vårdcentralen två hundra meter ifrån våran anläggning.

 

Rutiner för olycksfall, akut sjukdom och krishantering samt riktlinjer vid plötsligt dödsfall i samband med idrottsutövande.

 

Syfte & Mål:

När vi bedriver verksamhet i vår förening kan vi inte skydda oss mot allt. Det finns risker för olyckor , olycksfall eller kriser inom de flesta idrotter, men vi inom Dalsjöfors TK ska veta hur vi ska agera om olyckor eller kriser uppstår. Alla aktiva och besökare i Dalsjöfors Tennisklubb ska känna sig säkra och trygga över att det finns rutiner för olycksfall, akut sjukdom och kris under sitt idrottsutövande.

 

Förebyggande åtgärder:

 • Regelbunden genomgång och uppdadatering av föreningens policy för olycksfall och krishantering.
 • Uppdatera de anställda med utbildningar inom 1:a hjälpen, HLR och DHLR.
 • Sjukvårdsmaterial ska finnas i nära anslutning till verksamheten, både i tennisshallen och vid utomhusanläggningen.
 • Årlig genomgång av utrymningsvägarna och återsamlingsplats vid våra anläggningar.
 • Genomgång av utrymningsvägara och återsamlingsplats vid läger eller verksamhet utanför föreningens egna lokaler.
 • Idrottsutövaren eller målsman har alltid ansvaret att informera träningskompisar och ledare om du har någon sjukdom som kan kräva medicinering och var du förvarar din medicin.
 • Man ska aldrig träna med halsont eller infektion i kroppen.
 • Transporter till och från tävlingar, seriespel  och läger sker i enlighet med föreningens riktlinjer för resor.

 

Handlingsplan vid olycksfall/akut sjukdom

Det är tränare eller ansvarig för verksamheten som har ansvaret för att att åtgärder vidtas vid ett olycksfall eller akut sjukdom.

 

 • Lämna aldrig den skadade ensam.
 • Tillkalla annan person för hjälp och vidta de åtgärder som situationen kräver.
 • Larma 112 om det behövs och uppge var ni ringer ifrån, vad som hänt och antal skadade, vid lindrigare skador åk bort till Dalsjöfors vårdcentral som ligger 200 m ifrån tennishallen.
 • Se till att någon möter upp ambulans och att det finns fri väg.
 • Vid osäkerhet av skadeläge kontakta sjukvårdsrådgivningen , tfn 1177
 • Underrätta förälder/föräldrar eller annan anhörig
 • Finns där för den skadade
 • Om föräldrar inte finns närvarande följer en annan person med ambulansen
 • Genomgång och avstämning med alla som varit närvarande vid händelsen ska ske innan någon lämnar tennishallen eller den plats där olycksfallet inträffade

 

Handlingsplan vid krissituation

 

Om en krissituation uppstår ska krisgruppen så fort som möjligt samlas och gå igenom händelsen.

 

 • Skapa en tydlig bild av läget och planera för hur arbetet ska fortsätta
 • Det är i första hand krisgruppen som ansvarar för att kontakter tas med utomstående t.ex. sociala jouren och POSOM som kan behöva tillkallas om föreningen inte själva har resurser att bearbeta det som inträffat.
 • Det är alltid en i krisgruppen utsedd person som har mediakontakten (vår ordförande Jim Ternander), ingen som inte tilldelats denna uppgift ska uttala sig i den uppkomna händelsen oavsett graden av påtryckning från media.
 • Vid en krissituation som leder till dödsfall sköts kontakten med anhöriga av polis. Ingen i föreningen lämnar dödsbud.
 • Krisgruppen ser till att lämplig information sprids om det inträffade för att minska risken för ryktesspridning och spekulationer.

                     

Plötsligt dödsfall i samband med idrottsutövande

 Vid plötsligt dödsfall i samband med idrottsutövandet ska krisgruppen informeras om händelsen. Sker dödsfallet i samband med föreningens verksamhet kopplas omedelbart krisgruppen in och åtgärder enligt handlingsplanen vidtas. Om dödsfallet inträffar när privatpersoner hyr en bana i anläggningen utanför föreningens verksamhetstid ska föreningen omgående informeras om händelsen.

TELEFONLISTA

Krisgruppen för Dalsjöfors TK:

Ordförande:

Jim Ternander 0736-606417

Administratör/Chefränare  

Tobias Hansson 0708-172847

Ledamot                                                                    

Anders Torstensson 0703-233354

Ledamot                                                                    

Pernilla Häyhänen 0730-770130

Ledamot                                                                    

Anders Pettersson 0707-358594

 

Samhällsfunktioner:

SOS alarm  112                                                                                                            

Södra älvsborgs sjukhus ,SÄS 033-6161000                                                              

Sjukvårdsrådgivning 1177, öppet dygnet runt                                                      

Jourcentralen Borås 033-208523, kvälls och helgöppet

Närhälsan Dalsjöfors vårdcentral 010-4359040, öppet vardagar 8-17

Polisen (ej brådskande) 114 14

Sociala jouren, POSOM Borås  112, begär sociala jouren

 

 

 

Uppdaterad: 27 DEC 2017 15:06 Skribent: Tobias Hansson
Epost: Adressen Gömd

Kontakt

Kansli:
033-271140 
This is a mailto link 

Följ oss!
Följ oss!

 

 

 

 

644570_10152738287860627_1088243129_n

 

 

 

Stöd DTK genom att spela via idrottensbingo på www.idrottensbingo.se

 

 

 

Ni stödjer även DTK genom att registrera er på svenska spel.(gräsroten)

Postadress:
Dalsjöfors TK - Tennis
Bollvägen 12
51634 Dalsjöfors

Kontakt:
Tel: 033271140
Fax: 033271140
E-post: This is a mailto link

Se all info